Taalmail 632

5 oktober 2018

 • Om het met de woorden van Sergio Herman te zeggen: "Het moet er sexier uitzien."
  √ Om het met de woorden van Sergio Herman te zeggen: "Het moet er sexyer uitzien."

  Sexy, sexyer, sexyst. De spelling 'sexier' is Engels.
   

 • Hij werd de toegang tot alle universiteitsgebouwen ontzegd, zijn badge werd geblokkeerd en zijn account verwijderd.
  √ De toegang tot alle universiteitsgebouwen werd hem ontzegd, zijn badge werd geblokkeerd en zijn account verwijderd.

  In 'iemand de toegang ontzeggen' is 'de toegang' lijdend voorwerp en 'iemand' meewerkend voorwerp. In de lijdende vorm wordt het lijdend voorwerp in de regel onderwerp: hem werd de toegang ontzegd. Maar lees ook het advies op taaladvies.net over de congruentie bij een als onderwerp gevoeld indirect object.
   

 • De beslissing komt er één dag nadat een Iraanse diplomaat in Duitsland zijn onschendbaarheid is opgeheven.
  √ De beslissing komt er één dag nadat de onschendbaarheid van een Iraanse diplomaat in Duitsland opgeheven is.

  'Een Iraanse diplomaat zijn onschendbaarheid' is een informele, spreektalige constructie. De volgorde 'is opgeheven' behoort dan weer tot de journalistieke schrijftaal. Meer uitleg in de ANS en op taaladvies.net.
   

 • Ik ben het niet eens met wat hij zegt en het stoot ook veel Franstaligen voor de borst.
  √ Ik ben het niet eens met wat hij zegt en het stuit ook veel Franstaligen tegen de borst.

  'Voor de borst stoten' is een verhaspeling van 'tegen de borst stuiten' en 'voor het hoofd stoten'.
   

 • Volgens Unia worden oudere bestuurders al te vaak een autoverzekering geweigerd.
  √ Volgens Unia wordt oudere bestuurders al te vaak een autoverzekering geweigerd.

  De autoverzekering wordt geweigerd aan oudere bestuurders. Het onderwerp van de zin is 'een autoverzekering', niet 'oudere bestuurders'. De persoonsvorm moet in het enkelvoud.
   

 • De Britse biochemicus Gregory Winter heeft een baanbrekend geneesmiddel ontwikkeld om rheumatoïde arthritis te behandelen.
  √ De Britse biochemicus Gregory Winter heeft een baanbrekend geneesmiddel ontwikkeld om reumatoïde artritis te behandelen.

  Geen h in het Nederlands.
   

 • "Er zijn vandaag maar twee vragen in Brussel: stop het laksisme en los het gebrek aan veiligheid op", zegt eerste schepen Alain Courtois.
  √ "Er zijn vandaag maar twee vragen in Brussel: wees minder laks en los het gebrek aan veiligheid op", zegt eerste schepen Alain Courtois.

  Een al te grote laksheid, met ks, heet in het Frans én in het Nederlands 'laxisme', met x. 'Het laxisme stoppen' klinkt als letterlijk vertaald Frans.