Taalmail 630

21 september 2018

 • Voormalig N-VA-woordvoerdster Annemie Nijs wordt de nieuwe adviseur Public Affairs bij de VRT.
  √ Voormalig N-VA-woordvoerster Annemie Nijs wordt de nieuwe adviseur Public Affairs bij de VRT.

  De vrouwelijke vorm wordt gevormd door het achtervoegsel '-ster' aan de stam van het werkwoord toe te voegen. Het werkwoord is 'voeren', waarvan de stam 'voer' is. Vandaar: woordvoerster.

 • Daarna vertrok Tusk naar de vergadertafel met de 28 staats- en regeringsleiders.
  √ Daarna vertrok Tusk naar de vergadertafel met de 28 staatshoofden en regeringsleiders.

  De samentrekking is verkeerd. Het zijn geen 'staatsleiders', maar 'staatshoofden'.'Staatsleider' wordt geassocieerd met dictatoriale regimes.

 • De taak van de commissie is "geweldadige radicalisering voorkomen", zegt Somers.
  √ De taak van de commissie is "gewelddadige radicalisering voorkomen", zegt Somers.

  Een daad van geweld is een gewelddaad, met dubbele d. Die twee d's zitten ook in 'gewelddadig'.

 • Volgens zij die het kunnen weten, is de elektrische doorbraak dichterbij dan velen denken.
  √ Volgens mensen die het kunnen weten, is de elektrische doorbraak dichterbij dan velen denken.

  Na een voorzetsel kan nooit 'zij die' staan. Je zegt 'volgens hen', nooit 'volgens zij'. Dat geldt ook als er een bijzin op 'zij' volgt.

 • Aparte scholen voor jongens en meisjes waren in Vlaanderen vele generaties lang de meest normale zaak ter wereld.
  √ Aparte scholen voor jongens en meisjes waren in Vlaanderen vele generaties lang de normaalste zaak ter wereld.

  Een omschreven overtreffende trap ('meest ...') bestaat in het Nederlands, maar vaak is hij niet nodig. Hij wordt vooral gebruikt om extra nadruk te leggen of bij lange woorden. Meer uitleg in de ANS.

 • Brouwer behoort tot de allereerste kunstenaars die zijn personages schaterlachend voorstelt.
  √ Brouwer behoort tot de allereerste kunstenaars die hun personages schaterlachend voorstellen.

  Ofwel is hij de allereerste die zijn personages schaterlachend voorstelt. Maar dan moet je dat zo zeggen.

 • Leuven wil de veiligere kruispunten aan de Vaartkom pas aanleggen nadat de fietspaden klaar zijn.
  √ Leuven wil de veiligere kruispunten aan de Vaartkom pas aanleggen zodra de fietspaden klaar zijn.

  'Zodra' kan met een onvoltooide tijd gecombineerd worden, 'nadat' niet. Wél goed is: ... nadat de fietspaden afgewerkt zijn. 'Afgewerkt zijn' is een voltooide tijd.