Taalmail 629

13 augustus 2018

 • De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties aangekondigd tegen Rusland, wegens de vergiftiging van de Russische oud-geheim agent Skripal en zijn dochter.
  √ De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties aangekondigd tegen Rusland, wegens de vergiftiging van de Russische oud-geheimagent Skripal en zijn dochter.

  Een samenstelling wordt als één woord gespeld. Dat geldt ook wanneer een woordgroep in een samenstelling wordt opgenomen. Los spellen we 'geheim agent', maar 'oud-geheimagent' is één woord. Andere voorbeelden zijn: vice-eersteminister, ex-algemeendirecteur.

 • De sancties zijn afhankelijk van een aantal voorwaarden die Rusland wordt opgelegd.
  √ De sancties zijn afhankelijk van een aantal voorwaarden die Rusland worden opgelegd.

  Gebruik je 'die', dan verwijs je naar 'voorwaarden'. In dat geval moet de persoonsvorm in het meervoud. Verwijs je naar 'aantal', dan staat de persoonsvorm in het enkelvoud, maar dan moet je 'dat' gebruiken. Ook goed is: ... een aantal voorwaarden dat Rusland wordt opgelegd.

 • In Hechtel-Eksel liep de temperatuur op tot 38,8 graden Celcius.
  √ In Hechtel-Eksel liep de temperatuur op tot 38,8 graden Celsius.

  'Celsius': 1 c, 2 s'en. En hoofdletter.

 • Op de kostprijs geniet de klant van een fiscaal voordeel tot 30% via de belastingaangifte.
  √ Op de kostprijs geniet de klant een fiscaal voordeel tot 30% via de belastingaangifte.

  Als je ergens van geniet, dan beleef je er veel plezier aan. Het is een waar genot. 'Iets genieten' is een chique manier om 'iets krijgen' te zeggen. Het doet nogal formeel en ambtelijk aan.

 • Het koppel kwam er met de schrik vanaf.
  √ Het koppel kwam er met de schrik (van) af.

  De Woordenlijst spelt de combinaties zo: 'eraf komen met', 'ervan afkomen met'. In deze combinatie spellen we 'van' en 'af' nooit aan elkaar. Een lange lijst van dergelijke combinaties staat op VRTtaal.net.

 • Vanmiddag verwachten we vele tientallen liter water per vierkante meter in het oosten van het land.
  √ Vanmiddag verwachten we vele tientallen liters water per vierkante meter in het oosten van het land.

  Bij 'een tiental' (enkelvoud) kan zowel 'liter' als 'liters'. Bij 'tientallen' (meervoud) is alleen 'liters' mogelijk. Meer uitleg op taaladvies.net.

 • "Als we Trump zijn tweets zouden negeren, dan kan hij ons niet meer bespelen."
  √ "Als we Trumps tweets zouden negeren, dan kan hij ons niet meer bespelen."

  De constructie is niet fout, maar wel informeel: ze behoort tot de spreektaal. In verslaggeving is 'de tweets van Trump' of 'Trumps tweets' gewoner. Meer uitleg in de ANS.