Taalmail 627

17 mei 2018

 • De kans dat het regeringswerk daarbij in het gedrang komt, is niet ondenkbeeldig.
  Het is niet ondenkbaar dat het regeringswerk daarbij in het gedrang komt.

  'Denkbeeldig' betekent 'niet-bestaand'. 'Ondenkbeeldig' is 'niet niet-bestaand', 'bestaand' dus. 'Niet ondenkbeeldig' is dus 'niet-bestaand'. Bedoeld was: 'niet ondenkbaar' (zeer goed mogelijk).

 • Onderzoekers gaan ondermeer boringen doen in het ijs en satellietmetingen analyseren.
  √ Onderzoekers gaan onder meer boringen doen in het ijs en satellietmetingen analyseren.

  'Onder andere(n)' en 'onder meer', allebei in twee woorden.

 • In ruil daarvoor werden de economische sancties tegen het land opgehoffen.
  √ In ruil daarvoor werden de economische sancties tegen het land opgeheven.

  Heffen, hief, geheven. Zo ook: opgeheven.

 • Vandaag onderhandelt het Europees Parlement over de hernieuwbare energie-doelstellingen voor 2030.
  √ Vandaag onderhandelt het Europees Parlement over de hernieuwbare-energiedoelstellingen voor 2030.

  Het woord is een combinatie van de woordgroep 'hernieuwbare energie' en het woord 'doelstellingen'. Het moet als één woord gespeld worden. Het streepje tussen 'hernieuwbare' en 'energie' is verplicht, omdat de twee e's botsen.

 • De Finnen vieren, net als ons, op 1 mei de Dag van de Arbeid, maar ook de komst van de lente.
  √ De Finnen vieren, net als wij, op 1 mei de Dag van de Arbeid, maar ook de komst van de lente.

  Verleng het tussenzinnetje en je hoort het meteen: net zoals wij dat doen.

 • In 2019 zou het verbod op roken in de auto in voege gaan.
  √ In 2019 zou het verbod op roken in de auto van kracht worden.

  'In voege treden' wordt vaak gebruikt, maar het is niet zeker of het tot de standaardtaal gerekend kan worden, zegt Taaladvies.net. Het verbod kan ook 'ingaan'.

 • Almaar meer Belgen en Nederlanders combineren een vakantie naar Colombia met een plastisch chirurgische ingreep.
  √ Almaar meer Belgen en Nederlanders combineren een vakantie naar Colombia met een plastischchirurgische ingreep.

  Eén woord. Zie de Woordenlijst.