Taalmail 626

23 april 2018

 • De politie heeft toen wel enkele processen-verbalen opgesteld tegen de actievoerders.
  √ De politie heeft toen wel enkele processen-verbaal / proces-verbalen opgesteld tegen de actievoerders.

  'Proces-verbaal' is een combinatie van het zelfstandig naamwoord 'proces' en het (achteropgeplaatste) bijvoeglijk naamwoord 'verbaal'. Ofwel zet je alleen het zelfstandig naamwoord in het meervoud ('processen-verbaal'), ofwel zet je het geheel in het meervoud ('proces-verbalen').

 • De Kamer beslist waar de geïnterneerde moet verblijven, welke behandeling hij moet krijgen en wanneer hij terug vrijkomt.
  √ De Kamer beslist waar de geïnterneerde moet verblijven, welke behandeling hij moet krijgen en wanneer hij weer vrijkomt.

  Bedoel je 'opnieuw', zeg dan 'weer'.

 • Terzelfdertijd voert hij de druk op Athene op om Turkse asielzoekers uit te leveren.
  Tezelfdertijd voert hij de druk op Athene op om Turkse asielzoekers uit te leveren.

  'Terzelfder tijd' is ook goed, naast 'tezelfdertijd'. Let op de spatie!

 • De rechter in Caen, in Normandië, heeft hem onder aanhoudingsmandaat geplaatst.
  √ De rechter in Caen, in Normandië, heeft een aanhoudingsbevel tegen hem uitgevaardigd.

  'Onder aanhoudingsmandaat plaatsen' is een letterlijke vertaling van 'plaçer sous mandat d'arrêt'. Het is ondoorzichtig juridisch jargon. Gebruik liever een uitdrukking die iedereen begrijpt.

 • Estonian moest het geld terugbetalen en was van dag op dag failliet.
  √ Estonian moest het geld terugbetalen en was van de ene dag op de andere failliet.

  'Van de ene dag op de andere' betekent 'ineens, plotseling'.

 • De druk op de arbeidsters die onze kledij maken, is vijf jaar na de ramp in Bangladesh groter dan ooit.
  √ De druk op de arbeidsters die onze kleren maken, is vijf jaar na de ramp in Bangladesh groter dan ooit.

  Het woord 'kledij' verwijst vooral naar traditionele of historische klederdracht, kleding voor bijzondere gelegenheden, uniformen en dergelijke. Bij de meeste mensen hangen thuis in de kast gewoon 'kleren'. 'Kledij' klinkt in die betekenis formeel en ouderwets.

 • In 1936 verzaakte Edward VIII aan de troon om met Wallis Simpson te kunnen trouwen.
  √ In 1936 deed Edward VIII troonsafstand om met Wallis Simpson te kunnen trouwen.

  'Aan de troon verzaken' is een letterlijke vertaling van 'renoncer au trône'. In de standaardtaal wordt 'verzaken' vooral overgankelijk gebruikt: je plicht verzaken.