Taalmail 616

1 december 2017

 • Mensen die op pensioen zijn, zouden in de toekomst onbelast mogen bijklussen.
  √ Mensen die met pensioen zijn, zouden in de toekomst onbelast mogen bijklussen.

  Volgens Taaladvies.net is het niet duidelijk of 'op pensioen' tot de standaardtaal in België gerekend kan worden. In dat geval gebruiken we bij de VRT de algemeen Nederlandse variant.

 • De partij kan in deze niets verweten worden.
  √ De partij kan in dezen niets verweten worden.

  In de uitdrukking 'in dezen' zit een oude naamvalsvorm.

 • De kans bestaat dat u soms toch meer betaalt dan op een ander.
  √ De kans bestaat dat u soms toch meer betaalt dan ergens anders.

  'Op een ander' (ergens anders, thuis bij iemand anders) is spreektaal. Het hoort niet thuis in verslaggeving.

 • Gemiddeld worden 6 à 7 kinderen uiteindelijk geopereerd, kinderen wiens ouders genoeg financiële middelen hebben.
  √ Gemiddeld worden 6 à 7 kinderen uiteindelijk geopereerd, kinderen van wie de ouders genoeg financiële middelen hebben.

  'Wiens' kan alleen bij een mannelijk of onzijdig woord in het enkelvoud staan. 'Wier' kan wel in de zin hierboven, maar die vorm behoort tot het formeel taalgebruik. 'Waarvan de ouders' kan in informeel taalgebruik ook (zie taaladvies.net).

 • Kan een kind zo'n beslissing maken?
  √ Kan een kind zo'n beslissing nemen?

  In het Nederlands nemen we beslissingen. 'Maken' is vertaald Engels.

 • Terzelfdertijd telt het eigenlijke Israël nog altijd 1,8 miljoen Arabische (of Palestijnse) inwoners.
  Tezelfdertijd telt het eigenlijke Israël nog altijd 1,8 miljoen Arabische (of Palestijnse) inwoners.

  'Tezelfdertijd', in één woord, en 'terzelfder tijd', in twee woorden, zijn allebei goed.

 • De voorbije twee weken zijn er al drie keer rellen uitgebroken tussen politie en relschoppers.
  √ De voorbije twee weken zijn er al drie keer rellen uitgebroken, waarbij de politie heeft ingegrepen.

  Kwestie van nauwkeurigheid. Als je spreekt over rellen tussen twee partijen, lijkt het alsof ze allebei aan de rellen deelnemen.