Taalmail 615

6 november 2017

 • Hij was mogelijk lid van de groep die meer dan dertig jaar geleden geweldadige overvallen pleegde.
  √ Hij was mogelijk lid van de groep die meer dan dertig jaar geleden gewelddadige overvallen pleegde.

  Een daad van geweld is een gewelddaad, met dubbele d. Die twee d's zitten ook in 'gewelddadig'.

 • Daarna ging de jongeman, die een kogelvrije vest aan had, het gebouw in.
  √ Daarna ging de jongeman, die een kogelvrij vest aan had, het gebouw in.

  'De vest' is een gracht of een boulevard, 'het vest' is een kledingstuk.

 • Volgens de regeringspartij gaat het wel niet om een staatsgreep.
  Maar volgens de regeringspartij gaat het niet om een staatsgreep.

  Uiteraard is de zin niet fout. Maar wees zuinig met de combinatie 'wel niet' in een gesproken bijdrage. Ze kan tot verwarring leiden.

 • Ik ben niet echt de favoriet, want Lucas Pouille heeft me al elke keer verslaan.
  √ Ik ben niet echt de favoriet, want Lucas Pouille heeft me al elke keer verslagen.

  'Verslaan' is de infinitief, 'verslagen' het voltooid deelwoord.

 • Deze drukkerij uit Brugge verwacht komend weekend vijf keer zoveel bestellingen dan normaal.
  √ Deze drukkerij uit Brugge verwacht komend weekend vijf keer zoveel bestellingen als normaal.

  Bij 'zoveel' hoort 'als'.

 • De helft van alle Vlamingen die sporten in een club, doen dat met mensen met dezelfde etnische achtergrond.
  √ De helft van alle Vlamingen die sporten in een club, doet dat met mensen met dezelfde etnische achtergrond.

  Het onderwerp van de zin is 'de helft', een woord in het enkelvoud. Daar hoort ook een persoonsvorm in het enkelvoud bij.

 • In één maand tijd gingen er 2.84 miljoen mails rond op de universiteit.
  √ In één maand tijd gingen er 2,84 miljoen mails rond op de universiteit.

  In het Nederlands gebruiken we een komma voor de decimalen. We zeggen niet voor niets: de cijfers achter de komma.