Taalmail 613

12 oktober 2017

 • Een topper is het Fort Napoleon in Oostende, dat dubbel zoveel bezoekers mocht verwelkomen dan in de zomer van 2016.
  √ Een topper is het Fort Napoleon in Oostende, dat dubbel zoveel bezoekers mocht verwelkomen als in de zomer van 2016.

  Bij 'zoveel' hoort 'als'.

 • Zo werd Moore de anti-establishmentkandidaat die Washington dierf uit te dagen.
  √ Zo werd Moore de anti-establishmentkandidaat die Washington durfde uit te dagen.

  In het Nederlands van vandaag is 'durven' een regelmatig werkwoord: durven, durfde, gedurfd. In archaïsch Nederlands komt ook de verleden tijd 'dorst' voor. 'Dierf' is spreektaal in België, het is geen standaardtaal.

 • Professor Godderis vindt dat we met stoffen waarvan we de preciese werking niet kennen, maar beter voorzichtig kunnen zijn.
  √ Professor Godderis vindt dat we met stoffen waarvan we de precieze werking niet kennen, maar beter voorzichtig kunnen zijn.

  In de verbogen vorm 'precieze' zeggen en spellen we een z.

 • We zullen problemen hebben met de uitvoer naar Spanje, omdat op onze producten belastingen gehoffen zullen worden.
  √ We zullen problemen hebben met de uitvoer naar Spanje, omdat op onze producten belastingen geheven zullen worden.

  Heffen, hief, geheven. Een lijst met de onregelmatige werkwoorden staat op VRTtaal.net.

 • Menig overheid breekt zich het hoofd over een goede aanpak.
  Menige overheid breekt zich het hoofd over een goede aanpak.

  Bij de-woorden die zaken aanduiden, gebruiken we de verbogen vorm 'menige'. Meer voorbeelden op VRTtaal.net.

 • Helaas, de mayonnaise met Lina, Vera en Linda pakte niet.
  √ Helaas, de mayonaise met Lina, Vera en Linda pakte niet.

  In het Frans, Duits en Engels wordt het woord met dubbele n gespeld, in het Nederlands met één n. 'De mayonaise pakt niet' is een Belgisch-Nederlandse uitdrukking die aangeeft dat de samenwerking niet vlot verloopt.

 • China heeft haar strenge regels voor virtuele munten opnieuw versoepeld.
  √ China heeft zijn strenge regels voor virtuele munten opnieuw versoepeld.

  Namen van landen zijn doorgaans onzijdig. Je kunt er het lidwoord 'het' voor zetten: het China van de toekomst. Naar een onzijdig woord verwijs je met het bezittelijk voornaamwoord 'zijn'. Meer voorbeelden op VRTtaal.net.