Taalmail 612

26 september 2017

 • Eén op de drie zeldzame boeken die in België geveild worden, gaan naar buitenlandse verzamelaars.
  √ Eén op de drie zeldzame boeken die in België geveild worden, gaat naar buitenlandse verzamelaars.

  Gooi de zin om en je hoort het meteen: Van de drie zeldzame boeken die in België geveild worden, gaat er één naar buitenlandse verzamelaars. Bij 'één' hoort een persoonsvorm in het enkelvoud.

 • Gouverneur Puerto Rico slaat noodkreet: "Verwoesting is ongezien, we moeten leegloop vermijden"
  √ Gouverneur Puerto Rico slaakt noodkreet: "Verwoesting is ongezien, we moeten leegloop vermijden"

  'Slaken' betekent 'laten horen': kreten, zuchten slaken.

 • Japan is een van de landen die het verdrag heeft ondertekend om de walvisvangst te beperken.
  √ Japan is een van de landen die het verdrag hebben ondertekend om de walvisvangst te beperken.

  Gooi de zin om en je hoort het meteen: Van de landen die het verdrag hebben ondertekend, is Japen er een. De bijzin hoort bij het meervoud 'landen' (dat merk je ook aan het betrekkelijk voornaamwoord 'die') en de persoonsvorm moet dus in het meervoud.

 • Enkele ministers van de regering van de Franse Gemeenschap kondigen aan dat ook zij klacht indienen.
  √ Enkele ministers van de regering van de Franse Gemeenschap kondigen aan dat ook zij een klacht indienen.

  In de standaardtaal hoort het lidwoord erbij: een klacht indienen.

 • Wetenschappers van de Universiteit van Pennsylvania hebben 66 onderzoeken over waaktherapie onder de loupe genomen.
  √ Wetenschappers van de Universiteit van Pennsylvania hebben 66 onderzoeken over waaktherapie onder de loep genomen.

  'Loupe' is Frans, 'loep' is Nederlands.

 • Veel mensen hebben de neiging van snel de trap te nemen.
  √ Veel mensen hebben de neiging om snel de trap te nemen.

  In de standaardtaal gebruiken we 'om' als grammatisch verbindend voegwoord. In de zin hierboven kan het ook weg.

 • Kim Jong-un zwoer dat hij het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma hoe dan ook zal vervolbrengen.
  √ Kim Jong-un zwoer dat hij het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma hoe dan ook volledig zal uitvoeren.

  'Vervolbrengen' is een verhaspeling van 'volbrengen' (voleindigen, afmaken) en 'vervolmaken' (perfectioneren).