Taalmail 606

3 april 2017

 • Bakkers zouden tijdens piekmomenten extra mensen in dienst kunnen nemen aan een voordelig tarief.
  √ Bakkers zouden tijdens piekmomenten extra mensen in dienst kunnen nemen tegen een voordelig tarief.

  Bij 'tarief' hoort het voorzetsel 'tegen'.

 • Minister Ben Weyts werd gisteren onwel in het parlement en in allerijl afgevoerd naar het ziekenhuis.
  √ Minister Ben Weyts werd gisteren onwel in het parlement en werd in allerijl afgevoerd naar het ziekenhuis.

  Verkeerde samentrekking. In de eerste zin is 'werd' koppelwerkwoord, in de tweede zin hulpwerkwoord. Samentrekking kan alleen als de persoonsvorm dezelfde grammaticale functie heeft.

 • Zowel Coely als SX zijn de toegang tot de VS ontzegd.
  √ Zowel Coely als SX is de toegang tot de VS ontzegd.

  Het onderwerp van de zin is 'de toegang'. Die is ontzegd aan Coely en SX.

 • Volgens de krant zijn grote Britse banken betrokken bij een grootscheepse carroussel om misdaadgeld uit Rusland wit te wassen.
  √ Volgens de krant zijn grote Britse banken betrokken bij een grootscheepse carrousel om misdaadgeld uit Rusland wit te wassen.

  Let op de spelling van 'carrousel': twee r'en, één s.

 • De Amerikaanse inlichtingendiensten FBI en CIA openen samen een strafrechterlijk onderzoek naar het lekken van geheime documenten.
  √ De Amerikaanse inlichtingendiensten FBI en CIA openen samen een strafrechtelijk onderzoek naar het lekken van geheime documenten.

  'Strafrechtelijk' verwijst naar het strafrecht, niet naar de strafrechter.

 • McGuinness zwoor alle geweld af en zei dat zijn oorlog voorbij was.
  √ McGuinness zwoer alle geweld af en zei dat zijn oorlog voorbij was.

  'Zwoor' is de verleden tijd van 'zweren' in de zin van 'etteren'.

 • Ze wouden me uit de presidentsrace houden, maar ik ben er nog altijd.
  √ Ze wilden me uit de presidentsrace houden, maar ik ben er nog altijd.

  'Wouden' (of 'wouwen') is vooral spreektaal, 'wilden' is neutraal. De enkelvoudsvorm 'wou' is wel gebruikelijk naast 'wilde'.