Taalmail 601

9 januari 2017

 • Grotten van Lascaux minitieus nagemaakt
  √ Grotten van Lascaux minutieus nagemaakt

  ‘Minutieus’ gaat terug op het Latijnse woord ‘minutia’ (klein deeltje, detail).

 • 3000 Ijsberen trotseren bittere kou
  √ 3000 ijsberen trotseren bittere kou

  De combinatie ‘ij’ wordt met twee hoofdletters gespeld: IJsland. Hier zijn geen hoofdletters nodig: in een zin die met een getal in cijfers begint, krijgt het eerste woord geen hoofdletter.

 • Donkere materie-pionier, Vera Rubin, overleden
  √ Vera Rubin, pionier van donkere materie, overleden

  Een ‘donkere materie-pionier’ is een materiepionier die zelf donker is. Bedoeld is ‘donkeremateriepionier’. Maar de woordgroep ‘pionier van donkere materie’ leest makkelijker dan de driedelige samenstelling.  

 • Vandaag precies veertig jaar geleden verongelukte de middellange afstandsloper Ivo Van Damme.
  √ Vandaag precies veertig jaar geleden verongelukte de middellangeafstandsloper Ivo Van Damme.

  Een ‘middellange afstandsloper’ is een loper die zelf ‘middellang’ is. Een ‘middellangeafstandsloper’ is een loper op de middellange afstand.

 • Na de aanslag in Istanbul vraagt Turkijeanalyst Joost Lagendijk zich af hoe lang de Turkse president nog kan doorgaan met zijn confrontatiestrategie.
  √ Na de aanslag in Istanbul vraagt Turkijeanalist Joost Lagendijk zich af hoelang de Turkse president nog kan doorgaan met zijn confrontatiestrategie.

  ‘Analyse’ en ‘analyseren’ spellen we met y, maar ‘analist’ is met i, zoals alle andere -isten. ‘Hoe lang’ vraagt naar een afstand of lengte, ‘hoelang’ naar een duur.

 • Hufters gaan ervan uit dat zij geen schuld treffen aan het ongeval.
  √ Hufters gaan ervan uit dat hen geen schuld treft bij het ongeval.

  Het onderwerp van de zin is ‘geen schuld’. Ook goed: … dat zij geen schuld hebben aan het ongeval.

 • Mogelijks hebben ze gisteren al op haar verjaardag getoast.
  Mogelijk hebben ze gisteren al op haar verjaardag getoost.

  ‘Mogelijks’ is geen standaardtaal. Meer uitleg: Zeg ‘mogelijks’ en u bent … ‘Toasten’ betekent ‘roosteren’. Ik vermoed dat er eerder een heildronk, een toost, uitgebracht is.