Taalmail 598

3 oktober 2016

 • De guerillabeweging FARC wil de slachtoffers van het conflict in Colombia een schadevergoeding geven.
  √ De guerrillabeweging FARC wil de slachtoffers van het conflict in Colombia een schadevergoeding geven.

  Twee keer r en twee keer l in guerrilla, zoals in het Spaans. Het Frans en het Duits spellen het woord met één r.

 • De CEO is een heel intelligente man, maar hij is helaas ook onmeedogenloos.
  √ De CEO is een heel intelligente man, maar hij is helaas ook meedogenloos.

  Of meedogenloos, of onmeedogend. Beide betekenen 'zonder mededogen'.

 • Het comité 'Redt de vrouwen' heeft aangekondigd dat het handtekeningen gaat verzamelen voor een Europees wetgevend initiatief.
  √ Het comité 'Red de vrouwen' heeft aangekondigd dat het handtekeningen gaat verzamelen voor een Europees wetgevend initiatief.

  In modern Nederlands komt alleen de imperatief enkelvoud voor: red. De archaïsche imperatief meervoud (met t) komt nog voor in kerstliedjes als 'Komt allen tezamen'.

 • "Alle waarden zijn zeer abnormaal hoog en zijn zelfs gelijk aan deze van juni", klinkt het.
  √ "Alle waarden zijn zeer abnormaal hoog en zijn zelfs gelijk aan die van juni", klinkt het.

  In de standaardtaal gebruiken we die en dat in combinatie met een voorzetselconstituent.

 • Doorheen de jaren is het huis verschillende keren verbouwd, maar het is nog altijd heel herkenbaar.
  Door de jaren heen is het huis verschillende keren verbouwd, maar het is nog altijd heel herkenbaar.

  Volgens Taaladvies.net is het niet duidelijk of doorheen als voorzetsel gerekend kan worden tot de standaardtaal in België.

 • In de gevangenis in het stadhuis brachten terdoodveroordeelde soldaten hun laatste nacht door.
  √ In de gevangenis in het stadhuis brachten ter dood veroordeelde soldaten hun laatste nacht door.

  Ter dood veroordelen is een werkwoordelijke combinatie die los gespeld wordt. Daarvan is het zelfstandige naamwoord terdoodveroordeelde afgeleid, dat in één woord gespeld wordt.

 • State Grid heeft net geen 2 miljoen mensen in dienst, evenveel als Letland of Slovenië inwoners tellen.
  √ State Grid heeft net geen 2 miljoen mensen in dienst, evenveel als Letland of Slovenië inwoners telt.

  Uitgesloten is een meervoudige persoonsvorm volgens de ANS niet, maar een enkelvoudige heeft de voorkeur.