Taalmail 594

1 augustus 2016

 • Ik vraag de richtlijnen van de politie minitieus op te volgen.
  √ Ik vraag de richtlijnen van de politie minutieus op te volgen.

  Minutieus gaat terug op het Latijnse woord minutia (klein deeltje, detail).

 • Philip Milanov - Zilveren medaillewinnaar discuswerpen
  √ Philip Milanov - Zilverenmedaillewinnaar discuswerpen

  Een zilveren medaillewinnaar is een medaillewinnaar die van zilver is; een zilverenmedaillewinnaar is een winnaar van een zilveren medaille.

 • Volgens CNN Türk zijn 1684 militairen ontslagen en zijn 3 persagentschappen, 16 tv-zenders en 45 dagbladen het zwijgen opgelegd.
  √ Volgens CNN Türk zijn 1684 militairen ontslagen en is 3 persagentschappen, 16 tv-zenders en 45 dagbladen het zwijgen opgelegd.

  Het onderwerp van de zin is 'het zwijgen': het zwijgen is opgelegd aan persagentschappen, tv-zenders en dagbladen.

 • Uit de mails bleek dat de partijtop zich tijdens de voorverkiezingen erg laagdunkend had uitgelaten over de campagne van senator Bernie Sanders.
  √ Uit de mails bleek dat de partijtop zich tijdens de voorverkiezingen erg laatdunkend had uitgelaten over de campagne van senator Bernie Sanders.

  Als je een lage dunk over iemand hebt, kun je je laatdunkend over hem uitlaten. Over de herkomst van dat vreemde woord: Laatdunkend over een lage dunk (VRTtaal.net).

 • Gavin Long, een 29-jarige Irakveteraan, kloeg op sociale media al lang over politiegeweld tegen zwarten.
  √ Gavin Long, een 29-jarige Irakveteraan, klaagde op sociale media al lang over politiegeweld tegen zwarten.

  Klagen, klaagde, geklaagd. Het is niet duidelijk, zegt Taaladvies.net, of de vorm 'kloeg' tot de standaardtaal in België gerekend kan worden. Bij de VRT gebruiken we hem daarom niet.

 • Clinton: "Russen hebben computers van Democraten gehacked"
  √ Clinton: "Russen hebben computers van Democraten gehackt"

  Hakken, hakte, gehakt. Net zo: hacken, hackte, gehackt.

 • terreur
  √ uitspraak: ter·reur

  Net zoals in 'terrorist' zit in 'terreur' de è van 'bed'. Niet uitspreken met een doffe e.