Taalmail 593

30 mei 2016

 • De golf van kritiek zwelde gisteren eerst aan op de sociale media, later ook op radio en tv.
  √ De golf van kritiek zwol gisteren eerst aan op de sociale media, later ook op radio en tv.

  Zwellen, zwol, gezwollen.

 • De voorbije vier dagen hebben de reddingsdiensten al meer dan vijftien boten in nood ter hulp geschoten.
  √ De voorbije vier dagen zijn de reddingsdiensten al meer dan vijftien boten in nood te hulp geschoten.

  Je komt of schiet iemand te hulp. In deze betekenis wordt 'schieten' met het hulpwerkwoord 'zijn' gecombineerd.

 • In mijn hoofd ben ik de nummer één, maar de trainer moet de beslissingen maken.
  √ In mijn hoofd ben ik de nummer één, maar de trainer moet beslissen / de beslissingen nemen.

  In het Nederlands 'neem' je een beslissing. 'Maken' is vertaald Engels.

 • Naast top-dj wil Lukaku zich in Frankrijk opwerpen als de Belgische aanvalsleider.
  Behalve als top-dj wil Lukaku zich in Frankrijk opwerpen als de Belgische aanvalsleider.

  Hou de constructie in evenwicht: Lukaku wil zich opwerpen als dj en als aanvalsleider.

 • Had jij je ook kandidaat gesteld en ben je niet weerhouden?
  √ Had jij je ook kandidaat gesteld en ben je niet geselecteerd?

  Weerhouden wordt in België gebruikt in de zin van 'in aanmerking komen' en 'selecteren', maar dat gebruik is geen standaardtaal, zegt Taaladvies.net.

 • Irène Vervliet was ook te zien in het bekroonde verborgen camera-programma "Benidorm Bastards".
  √ Irène Vervliet was ook te zien in het bekroonde verborgencameraprogramma "Benidorm Bastards".

  Driedelige samenstellingen waarvan de eerste twee delen samenhoren, worden als één woord gespeld. Streepjes tussen de delen mag ook, spaties niet. Een indrukwekkende lijst van dergelijke combinaties is te vinden bij Onze Taal.

 • Het is fijn om te merken dat 'Komaf met Kafka' de voorbije maanden enkele frustraties de wereld heeft uit geholpen.
  √ Het is fijn om te merken dat 'Komaf met Kafka' de voorbije maanden enkele frustraties uit de wereld heeft geholpen.

  Ook goed: ... de wereld uit heeft geholpen.