Taalmail 587

22 februari 2016

 • Bijna twee op de drie Belgen heeft een mobiele dataverbinding.
  √ Bijna twee op de drie Belgen hebben een mobiele dataverbinding.

  Twee is meervoud. De persoonsvorm moet daarom ook in het meervoud.

 • Om alles bol te werken, heeft de bank extra mensen aangenomen.
  √ Om alles te bolwerken, heeft de bank extra mensen aangenomen.

  'Bolwerken' is onscheidbaar: hij bolwerkt het niet, ze krijgen het niet gebolwerkt.

 • Na vijf minuten had hij Botia al rood moeten geven, maar hij gebaarde zich van krommenaas.
  √ Na vijf minuten had hij Botia al rood moeten geven, maar hij gebaarde van krommenaas.

  De spreektalige uitdrukking betekent: 'zich van de domme houden'. Daar zit wel een 'zich' in.

 • Op het eerste zicht lijkt het democratisch: iedereen die ouder is dan 18 mag stemmen.
  √ Op het eerste gezicht lijkt het democratisch: iedereen die ouder is dan 18 mag stemmen.

  Alleen 'op het eerste gezicht' is standaardtaal, zegt Taaladvies.net.

 • Vrouwen deden alle moeite om hem voor zich te winnen, maar mijn grootmoeder is de enige die erin gelukt is.
  √ Vrouwen deden alle moeite om hem voor zich te winnen, maar mijn grootmoeder is de enige die erin geslaagd is.

  'Lukken' worden nooit gebruikt met een persoon als onderwerp. 'Slagen' kan gecombineerd worden met een persoon of een zaak.

 • Enkele ministers zijn het niet met Cameron eens en pleiten voor een Brexit.
  √ Enkele ministers zijn het niet met Cameron eens en pleiten voor een brexit.

  De Woordenlijst spelt 'grexit', met kleine letter. Naar analogie daarvan spellen we ook 'brexit'.

 • Het land moet ook niet deelnemen aan een verdere politieke integratie van de EU, als het dat niet wil.
  √ Het land hoeft ook niet deel te nemen aan een verdere politieke integratie van de EU, als het dat niet wil.

  "Over het algemeen geeft niet hoeven aan dat iets niet noodzakelijk of wenselijk is en geeft niet moeten aan dat het noodzakelijk of wenselijk is dat iets niet gebeurt of het geval is. In België wordt niet moeten ook in de eerste betekenis gebruikt. Het is onduidelijk of we dat gebruik wel of niet tot de standaardtaal in België moeten rekenen." (Taaladvies.net)