Taalmail 583

11 januari 2016

 • U komt uit een dwergstaatje wiens enige kenmerkende eigenschap is dat er veel banken gevestigd zijn.
  √ U komt uit een dwergstaatje waarvan de enige kenmerkende eigenschap is dat er veel banken gevestigd zijn.

  'Wiens' kan alleen naar een mannelijke persoon verwijzen. In formele, archaïsche taal had 'welks' gekund. Maar dat wil je niet in een moderne tekst lezen.

 • De Zuid-Afrikaan, die veroordeeld is voor zedenfeiten, verschijnt vannamiddag voor de onderzoeksrechter in Brugge.
  √ De Zuid-Afrikaan, die veroordeeld is voor zedenfeiten, verschijnt vanmiddag / in de namiddag voor de onderzoeksrechter in Brugge.

  'Vannamiddag' is geen standaardtaal. 'In de namiddag' is standaardtaal in België. Ook 'deze (na)middag' is goed: het komt in het hele taalgbied voor, maar het is gebruikelijker in België dan in Nederland. Meer uitleg: Taaladvies.net.

 • Toch valt het op hoe mensen met veel wilskracht uit het dal proberen klimmen.
  √ Toch valt het op hoe mensen met veel wilskracht uit het dal proberen te klimmen.

  'Te' hoort erbij: ze proberen uit het dal te klimmen, het valt op dat ze met veel wilskracht uit het dal proberen te klimmen.

 • De drugshandel zal niet verminderen van zodra ik er niet meer ben.
  √ De drugshandel zal niet verminderen zodra ik er niet meer ben.

  "Het is onduidelijk of we 'van zodra' al dan niet tot de standaardtaal in België kunnen rekenen", zegt Taaladvies.net.

 • De actievoerders hebben een naam voor hun illegale actie: guerilla-bebossing.
  √ De actievoerders hebben een naam voor hun illegale actie: guerrillabebossing.

  Let op: twee keer r, twee keer l in 'guerrilla' (het verkleinwoord van 'guerra'). Het streepje mag wel, maar hoeft niet.

 • De Zweedse politie heeft opgetreden tegen de jongemannen die meisjes betast hadden, maar dat is niet bekendgemaakt.
  √ De Zweedse politie is opgetreden tegen de jongemannen die meisjes betast hadden, maar dat is niet bekendgemaakt.

  'Optreden' wordt in de regel met 'zijn' vervoegd. Alleen in de zin van 'een optreden geven' kan 'optreden' ook met 'hebben' vervoegd worden.

 • David Bowie
  √ uitspraak: dee·vid boo·wie

  Over de uitspraak van de naam 'Bowie' is jarenlang gebakkeleid. Maar de man zelf zei 'boo·wie': Zeg maar BOO·wie (VRTtaal.net) en How to say: Bowie (BBC Pronunciation Unit).