Taalmail 582

4 januari 2016

 • Saudi-Arabië en Iran zijn aartsvijanden en de recente executie van een sjiitische geestelijke in Saudi-Arabië laait de gemoederen op.
  √ Saudi-Arabië en Iran zijn aartsvijanden en de recente executie van een sjiitische geestelijke in Saudi-Arabië doet de gemoederen oplaaien.

  'Oplaaien' is onovergankelijk: de gemoederen laaien op. De executie doet ze oplaaien.

 • De brand heeft honderden hutten in as gelegd en 1500 mensen hebben geen onderdak meer.
  √ De brand heeft honderden hutten in de as gelegd en 1500 mensen hebben geen onderdak meer.

  'In de as leggen' met lidwoord, 'in vlammen opgaan' zonder lidwoord.

 • De bewoners van Dumfries wordt opgeroepen om hun voorzorgen te nemen.
  √ De inwoners van Dumfries worden opgeroepen om hun voorzorgen te nemen.

  Een dorp, stad, provincie of land heeft 'inwoners'. 'Bewoners' wonen bijvoorbeeld in een gebouw. Het onderwerp van de zin is 'de inwoners van Dumfries', in het meervoud. De persoonsvorm moet daarom ook in het meervoud.

 • Het is niet ondenkbeeldig dat we de opmerking zullen krijgen dat we belastinggeld verspillen.
  √ Het is niet ondenkbaar dat we de opmerking zullen krijgen dat we belastinggeld verspillen.

  'Ondenkbeeldig' betekent 'reëel, niet denkbeeldig'. Als iets niet ondenkbeeldig is, is het niet reëel. Het bestaat dus niet. 'Niet ondenkbaar' betekent 'best mogelijk'.

 • Bij me staan twee vrouwelijke politica, Meryame Kitir en Carina Van Cauter.
  √ Bij me staan twee vrouwelijke politici, Meryame Kitir en Carina Van Cauter.

  'Vrouwelijke politica' is dubbelop: een politica is een vrouwelijke politicus. Het meervoud van 'politica' is 'politica's'.

 • Meeusen naderde tot op een handvol seconden, maar legde zijn ploegmaat geen duimbreedte meer in de weg.
  √ Meeusen naderde tot op een handvol seconden, maar legde zijn ploegmaat geen strobreed meer in de weg.

  Er zijn twee uitdrukkingen door elkaar geklutst: 'geen duimbreed wijken' en 'geen strobreed in de weg leggen'. Let op: 'duimbreed' en 'strobreed', zonder -te.

 • In juli 1942, temidden de verschrikkingen van het beleg van Leningrad, ontving dirigent Karl Eliasberg de partituur van de Zevende Symfonie van Dimitri Sjostakovitsj.
  √ In juli 1942, te midden van de verschrikkingen van het beleg van Leningrad, ontving dirigent Karl Eliasberg de partituur van de Zevende Symfonie van Dimitri Sjostakovitsj.

  'Te midden' moet in twee woorden en 'van' hoort erbij.