Taalmail 575

5 oktober 2015

 • Hebt u al gehoord dat de stad sommige huizen wil verkopen aan 1 euro?
  √ Hebt u al gehoord dat de stad sommige huizen wil verkopen voor 1 euro?

  Nooit aan bij prijsaanduidingen.

 • Collectieve oplossingen zijn volgens de Belgische jongeren niet meteen voor handen.
  √ Collectieve oplossingen zijn volgens de Belgische jongeren niet meteen voorhanden.

  Eén woord. Voorhanden betekent 'beschikbaar'.

 • "U hebt de zwarte piet doorgeschoven naar die brave Nederlandstalige", aldus de Vlaams Belanger.
  √ "U hebt de zwartepiet doorgeschoven naar die brave Nederlandstalige", aldus de Vlaams Belanger.

  De helper van Sinterklaas is Zwarte Piet, in twee woorden en met hoofdletters. In de genoemde uitdrukking gaat het om de schoppenboer uit het kaartspel zwartepieten. In dat geval spellen we zwartepiet in één woord en klein.

 • Colin was van oordeel dat de Verenigde Naties tijdelijk het roer moest overnemen in Zürich.
  √ Colin was van oordeel dat de Verenigde Naties tijdelijk het roer moesten overnemen in Zürich.

  Het enkelvoud bij Verenigde Naties is niet fout, maar het meervoud is gebruikelijker. Bij VN is het juist andersom: het gebruikelijkst is een persoonsvorm in het enkelvoud, maar meervoud kan ook.

 • In Zweden zijn sinds vandaag een nieuwe reeks bankbiljetten in omloop.
  √ In Zweden is sinds vandaag een nieuwe reeks bankbiljetten in omloop.

  "De naslagwerken verschillen van mening over de aanvaardbaarheid van een meervoudige persoonsvorm bij een groeps- of hoeveelheidsaanduidend woord", schrijft Taaladvies.net. "Bij de meeste van deze woorden is het - zeker in geschreven taal - raadzaam om een enkelvoudige persoonsvorm te kiezen." Dat geldt ook reeks.

 • Het Grondwettelijk Hof heeft een wetsartikel vernietigd dat een algemene uitsluiting invoerde voor vreemdelingen met een tijdelijke arbeids- of verblijfsvergunning van dringende medische hulp.
  √ Het Grondwettelijk Hof heeft een wetsartikel vernietigd dat vreemdelingen met een tijdelijke arbeids- of verblijfsvergunning uitsluit van dringende medische hulp.

  Het kan korter én van dringende medische hulp hoort bij uitsluiting / uitsluiten.

 • Dokters zijn nu verplicht om het nieuwe systeem van de derde betaler toe te passen.
  √ Dokters zijn nu verplicht het nieuwe systeem van de derde-betaler toe te passen.

  Derde-betaler is een samenkoppeling. Vandaar het koppelteken. Het gaat niet om een derde betaler, naast twee andere betalers. Het gaat om een derde (een ziekenfonds of andere instelling) die de ziektekosten van een patiënt betaalt of voorschiet.