Taalmail 570

17 augustus 2015

 • Jurowksi vertrok met zijn ouders als tienjarig jongentje uit Rusland.
  √ Jurowksi vertrok met zijn ouders als tienjarig jongetje uit Rusland.

  Jongen met n, jongetje zonder n.

 • Allerlei Eén-gezichten waren in de luchthaven om terugkerende vakantiegangers een warme welkom te geven.
  √ Allerlei Eén-gezichten waren in de luchthaven om terugkerende vakantiegangers een warm welkom te geven.

  Het woord welkom is onzijdig, net zoals huis. Het is een warm huis en ook een warm welkom.

 • De praatpalen langs onze snelwegen zijn geen lang leven meer beschoren.
  √ De praatpalen langs onze snelwegen is geen lang leven meer beschoren.

  De praatpalen is meewerkend voorwerp. Het onderwerp van de zin is geen lang leven meer. De persoonsvorm moet in het enkelvoud.

 • "Ik ken de redenen voor Drabbe's ontslag niet, maar het lijkt erop dat het om zijn ideologische overtuiging draait."
  √ "Ik ken de redenen voor Drabbes ontslag niet, maar het lijkt erop dat het om zijn ideologische overtuiging draait."

  Geen apostrof in de bezitsvorm als de eind-e als een doffe e (sjwa) uitgesproken wordt.

 • Hij beklemtoont dat militairen die op missie zijn, zoals bijvoorbeeld in Mali, geen last hebben van de tekorten.
  √ Hij beklemtoont dat militairen die op missie zijn, bijvoorbeeld in Mali, geen last hebben van de tekorten.

  Zoals bijvoorbeeld is dubbelop. Een van beide is genoeg.

 • Op een eerder kleinschalig evenement in Gent hebben enkele tientallen mensen hun bootje te water gelaten.
  √ Op een vrij kleinschalig evenement in Gent hebben enkele tientallen mensen hun bootje te water gelaten.

  Eerder is geen standaardtaal in de zin van 'tamelijk, nogal'. In deze zin kan het helemaal weg.

 • bijvoorbeeld
  √ uitspraak: bə·voorbeeld, bei·voorbeeld

  Bij in bijvoorbeeld kan met een doffe e of een volle ei uitgesproken worden. Fout is de uitspraak met ie.