Taalmail 529

7 oktober 2013

 • Martens overleed gisteren aan kanker, bij zijn thuis.
  √ Martens overleed gisteren aan kanker, bij hem thuis.

  'Bij zijn thuis' betekent 'bij hem in de buurt'. Dat is wat anders dan 'bij hem thuis', in zijn eigen huis.

 • Begin volgende maand zouden alle Syrische installaties om chemische wapens te maken moeten onklaar gemaakt zijn.
  √ Begin volgende maand zouden alle Syrische installaties om chemische wapens te maken onklaar gemaakt moeten zijn.

  Hou de hulpwerkwoorden bij elkaar.

 • Kleine en middelgrote ondernemingen kunnen goedkoper personeel aannemen en van een investeringsaftrek genieten.
  √ Kleine en middelgrote ondernemingen kunnen goedkoper personeel aannemen en genieten een investeringsaftrek.

  'Genieten van' betekent 'plezier beleven aan'. Dat is niet bedoeld. 'Krijgen' of 'hebben' is met een chic woord 'genieten', zonder 'van'.

 • In die tijd was het heel wat moeilijker om zo'n onderwerpen te bespreken dan nu.
  √ In die tijd was het heel wat moeilijker om zulke onderwerpen te bespreken dan nu.

  Bij een woord in het meervoud staat altijd 'zulke'.

 • De rechters in Bordeaux laten de zaak tegen Sarkozy vallen. Hij moet niet terechtstaan.
  √ De rechters in Bordeaux laten de zaak tegen Sarkozy vallen. Hij hoeft niet terecht te staan.

  Het negatief van 'moeten' is 'niet hoeven'.

 • Hilde Crevits wil het potentieel van het bestaande Vlaamse wegennet eerst ten volle benutten vooraleer over te gaan tot de uitbreiding ervan.
  √ Hilde Crevits wil het bestaande Vlaamse wegennet eerst ten volle benutten en het pas daarna uitbreiden.

  'Vooraleer' kan alleen met een vervoegd werkwoord gebruikt worden, maar de zin kan vooral veel eenvoudiger.

 • We zullen onze uiterste best doen om alle partijen rond de tafel te krijgen.
  √ We zullen ons uiterste best doen om alle partijen rond de tafel te krijgen.

  'Best' is onzijdig. We doen ons best, zelfs ons uiterste best.