Taalmail 527

23 september 2013

 • Concreet betekent dit dat de bezoeker vrijelijk kan rondlopen in een gebied van niet minder dan 100 hectaren.
  √ Concreet betekent dit dat de bezoeker vrijelijk kan rondlopen in een gebied van niet minder dan 100 hectare.

  Na een bepaald telwoord staat een lengte- en oppervlaktemaat in het enkelvoud: honderd kilo, meter, gram, hectare.

 • Gebeurt dat niet, dan zal de N-VA niet in een volgende Vlaamse regering stappen als de oplossing niet in het regeerakkoord staat.
  √ Gebeurt dat niet, dan stapt de N-VA alleen maar in een volgende Vlaamse regering als de oplossing in het regeerakkoord staat.

  Drie keer niet maakt de zin moeilijk interpreteerbaar.

 • Het IPCC is er nu voor 95% zeker van dat de mens aan de oorzaak ligt van meer dan de helft van de temperatuurstijging tussen 1951 en 2010.
  √ Het IPCC is er nu voor 95% zeker van dat de mens aan de basis ligt van meer dan de helft van de temperatuurstijging tussen 1951 en 2010.

  'Aan de oorzaak liggen' is een verhaspeling van 'aan de basis liggen' en 'de oorzaak zijn'.

 • "Als ze denken dat wij gaan reageren op iets wat ons ter elfder uren ter beschikking wordt gesteld, dan zijn ze verkeerd."
  √ "Als ze denken dat wij gaan reageren op iets wat ons te elfder ure ter beschikking wordt gesteld, dan zijn ze verkeerd."

  Altijd moeilijk, die oude naamvallen. U vindt een lijst van vaste uitdrukkingen op VRTtaal.net.

 • De toetsencombinatie wordt gebruikt om de pc te vergrendelen en om er opnieuw toegang tot te krijgen.
  √ De toetsencombinatie wordt gebruikt om de pc te vergrendelen en om er opnieuw toegang toe te krijgen.

  Je krijgt toegang tot de pc. 'Tot de pc' wordt ertoe.

 • Is het niet het recht van onze ogen dat ze af en toe rust worden gegund?
  √ Is het niet het recht van onze ogen dat ze af en toe rust wordt gegund?

  Het onderwerp van de zin is 'rust'. De persoonsvorm moet daarom in het enkelvoud. Wie 'ze' wat informeel vindt, kan 'hun' zeggen.

 • Goud zien we meermaals terugkomen doorheen de collectie, net als beigetinten.
  √ Goud zien we meermaals terugkomen in de collectie, net als beigetinten.
   

  Volgens Taaladvies.net is het niet duidelijk of het gebruik van doorheen als voorzetsel tot de standaardtaal in België gerekend kan worden.