Taalmail 525

9 september 2013

 • Een Amerikaanse aanval tegen Syrië speelt in de kaarten van Al Qaeda en zal het terrorisme wereldwijd doen opflakkeren.
  √ Een Amerikaanse aanval tegen Syrië speelt Al Qaeda in de kaart en zal het terrorisme wereldwijd doen opflakkeren.

  Volgens Van Dale is 'in de kaart(en) van iemand spelen' niet fout, maar 'iemand in de kaart spelen' is in de praktijk veel gebruikelijker.

 • Intussen wordt zoveel mogelijk water naar lager gelegen reservoirs gesluisd, waar minder as in valt.
  √ Intussen wordt zo veel mogelijk water naar lager gelegen reservoirs gesluisd, waar minder as in valt.

  'Zo veel mogelijk' schrijven we net zoals 'zo weinig mogelijk' in drie woorden.

 • Ruim de helft van de Afghanen die zich hier aanmelden, krijgen bescherming in ons land.
  √ Ruim de helft van de Afghanen die zich hier aanmelden, krijgt bescherming in ons land.

  De kern van het onderwerp is 'helft', een woord in het enkelvoud. De persoonsvorm moet daarom 'krijgt', ook in het enkelvoud, zijn.

 • Al worden gasten met hoogtevrees wel afgeraden hier te komen logeren.
  √ Al wordt gasten met hoogtevrees wel afgeraden hier te komen logeren.

  Het onderwerp van de zin is 'hier te komen logeren'. De persoonsvorm moet daarom in het enkelvoud. 'Gasten' is meewerkend voorwerp.

 • De man blijft hem schoppen en slaan, zelfs als anderen hem proberen tegenhouden.
  √ De man blijft hem schoppen en slaan, zelfs als anderen hem proberen tegen te houden.

  Tussen 'proberen' en de infinitief mag 'te' niet ontbreken. 'Met name in het westelijke deel van België', schrijft de ANS, wordt 'te' ten onrechte weggelaten.

 • Uit de 400 Nederlandstalige inzendingen zijn er 25 weerhouden voor de Tiplijst van de AKO Literatuurprijs.
  √ Uit de 400 Nederlandstalige inzendingen zijn er 25 geselecteerd voor de Tiplijst van de AKO Literatuurprijs.

  'Weerhouden' in de zin van 'selecteren' is geen standaardtaal, ook niet in België.

 • Albert II
  √ lezen als: Albert de Tweede

  De rangnummers bij pausen en koningen zijn rangtelwoorden: Hendrik de Achtste, Lodewijk de Veertiende, Benedictus de Zestiende, Albert de Tweede.