Taalmail 523

17 juli 2013

 • Johannes XXIII, alias Angelo Roncalli, was paus van 1958 tot 1963.
  √ Johannes XXIII, geboren als Angelo Roncalli, was paus van 1958 tot 1963.

  Alias betekent 'bijgenaamd', zoals in: Johannes XXIII, alias 'de goede paus'.

 • Johannes Paulus II werd in 2000 zalig verklaard, nadat de genezing van een Italiaanse zuster aan hem werd toegeschreven.
  √ Johannes Paulus II werd in 2000 zalig verklaard, nadat de genezing van een Italiaanse zuster aan hem was toegeschreven.

  "In een bijzin die ingeleid wordt door het voegwoord nadat, wordt het plusquamperfectum of een andere voltooide tijd gebruikt. Het gebruik van het imperfectum is niet voor iedereen aanvaardbaar." (ANS) Werd toegeschreven is de passieve vorm van het imperfectum toeschreven. Was toegeschreven is de passieve vorm van het plusquamperfectum hadden toegeschreven. Zie ook: passief (ANS).

 • De overige tijgers waren woest, zinden op wraak en achtervolgden het onfortuinlijke gezelschap.
  √ De overige tijgers waren woest, zonnen op wraak en achtervolgden het onfortuinlijke gezelschap.

  Het zinde hem niet en daarom zon hij op wraak.

 • Vooral in Limburg is volgens het Agentschap voor Natuur en Bos de kans dat je een everzwijn tegenkomt, niet ondenkbeeldig.
  √ Vooral in Limburg is volgens het Agentschap voor Natuur en Bos de kans dat je een everzwijn tegenkomt, niet denkbeeldig.

  Denkbeeldig betekent 'niet echt bestaand', ondenkbeeldig betekent dus 'echt bestaand', niet ondenkbeeldig betekent dus 'niet echt bestaand'.

 • De tweet lokte meteen verhitte reacties uit, niet in het minst van een boze John Crombez.
  √ De tweet lokte meteen verhitte reacties uit, niet het minst van een boze John Crombez.

  Al geregeld gemeld: niet in het minst betekent 'helemaal niet'. Dat is niet bedoeld.

 • Vlaanderen heeft nu nieuwe bevoegdheden. Daar toasten we op.
  √ Vlaanderen heeft nu nieuwe bevoegdheden. Daar toosten we op.

  Toasten is 'roosteren'.

 • Edwards wil vooral voorkomen dat de Apollo-voorwerpen niet beschadigd of verwijderd worden door "ruimtetoeristen".
  √ Edwards wil vooral voorkomen dat de Apollo-voorwerpen beschadigd of verwijderd worden door "ruimtetoeristen".

  Voorkomen houdt in dat je ervoor zorgt dat iets niet gebeurt. Als je voorkomt dat ze niet beschadigd worden, dan zorg je ervoor dat ze wel beschadigd worden.