Taalmail 521

29 april 2013

 • Het is al twaalf uur: begin eindelijk eens aan je dag of douche op z'n minst.
  √ Het is al twaalf uur: begin eindelijk eens aan je dag of douch op z'n minst.

  De bevelende vorm van een werkwoord is de stam. Ook bij werkwoorden met een Frans basiswoord wordt die gevormd door en te schrappen aan het eind van de volledige vorm van het werkwoord. De vervoeging van douchen luidt: ik douch, hij doucht, we douchten, ze hebben gedoucht.

 • Daarom moet ze haar tournee, die eind april begint, aflassen.
  √ Daarom moet ze haar tournee, die eind april begint, afgelasten.

  Afgelasten is gelasten (bevelen) dat iets niet gebeurt. Het heeft niets met lassen te maken.

 • Geniet net zoals ons van de zon!
  √ Geniet net zoals wij van de zon!

  Vul de zin aan en je hoort het meteen: geniet van de zon, net zoals wij van de zon genieten.

 • Tenslotte uitte de aftredende vorstin de wens dat het nieuwe koningspaar zich net als zij door het volk gedragen zal voelen.
  Ten slotte uitte de aftredende vorstin de wens dat het nieuwe koningspaar zich net als zij door het volk gedragen zal voelen.

  Tenslotte betekent 'eigenlijk, per slot van rekening, al met al'. Ten slotte betekent 'als laatste, tot besluit'. Dat laatste is bedoeld.

 • Zijn werk is niet onder één noemer te vatten.
  √ Zijn werk is niet onder één noemer te brengen.

  Onder één noemer vatten klinkt als een vermenging van 'onder één noemer brengen' en 'in één term samen te vatten'.

 • Dat meldt De Tijd en staat ook te lezen op de website van de Hoge Raad voor Justitie.
  √ Dat wordt gemeld door De Tijd en staat ook te lezen op de website van de Hoge Raad voor Justitie.

  De oorspronkelijke zin bevat een verkeerde samentrekking. In 'dat meldt de Tijd' is dat lijdend voorwerp, in 'dat staat ook te lezen ...' is dat onderwerp. Samentrekking is alleen mogelijk als het woord in de twee zinnen dezelfde grammaticale functie heeft.

 • Daniel
  √ Engelse uitspraak: [dæn·jəl].

  In de eerste lettergreep van de Engelse naam Daniel zit een è-achtige klank, geen lange ee.