Taalmail 515

27 december 2012

 • Het slachtoffer kon de dader nog aanwijzen vooraleer te bezwijken.
  √ Het slachtoffer kon de dader nog aanwijzen alvorens te bezwijken.

  Na vooraleer kan alleen een vervoegd werkwoord komen, geen infinitiefzin. Gewoner is: ... voor ze bezweek.

 • De kinderbescherming moet de kroost van een activist in veiligheid brengen.
  √ De kinderbescherming moet het kroost van een activist in veiligheid brengen.

  Volgens alle naslagwerken is kroost onzijdig, al wordt tegenwoordig meestal de kroost gezegd.

 • De media stort zich op de zaak.
  √ De media storten zich op de zaak.

  Media is een meervoud.

 • Vanaf 9 januari zal het reclameblok op televisie even luid klinken dan het programma.
  √ Vanaf 9 januari zal het reclameblok op televisie even luid klinken als het programma.

  Even luid als, luider dan.

 • Van zodra ik het gevoel krijg dat de makers een formule gevonden hebben, haak ik af.
  Zodra ik het gevoel krijg dat de makers een formule gevonden hebben, haak ik af.

  Vanaf het moment dat of zodra. Volgens Taaladvies.net is het niet duidelijk of van zodra tot de standaardtaal in België gerekend kan worden.

 • Als ik niet ziek wordt of geen blessures oploop, dan moet het lukken om goed te zijn op het WK.
  √ Als ik niet ziek word of geen blessures oploop, dan moet het lukken om goed te zijn op het WK.

  Ik word, zonder t. Waarschijnlijk had de redacteur last van zijn woordbeeldgeheugen.

 • bijvoorbeeld
  √ Uitspraak: bə·voorbeeld

  De eerste lettergreep van bijvoorbeeld wordt doorgaans met een doffe e (sjwa) uitgesproken. Met volle ei-klank kan ook, maar dat is minder gebruikelijk.