Taalmail 461

6 december 2010

 • Morgen is het een spannende dag voor Italië. Kantje boordje wordt het wellicht.
  √ Morgen is het een spannende dag voor Italië. Kantje boord wordt het wellicht.

  Kantje boord is een vaste uitdrukking.

 • Ik denk dat hij door de rest van zijn carrière hoge verwachtingen heeft geschept.
  √ Ik denk dat hij door de rest van zijn carrière hoge verwachtingen heeft geschapen.

  Scheppen ('creëren') wordt sterk vervoegd: scheppen, schiep, geschapen.

 • Rijke Amerikanen mogen langer van belastingverminderingen genieten, in ruil voor enkele sociale maatregelen.
  Rijke Amerikanen genieten langer belastingvermindering, in ruil voor enkele sociale maatregelen.

  Genieten van betekent 'genot beleven aan'; iets genieten is schrijftalig en ambtelijk voor 'krijgen'. Het eerste is niet uitgesloten, maar vermoedelijk is het tweede bedoeld.

 • De bouw van de molens begon in september vorig jaar en er is aan een bijzonder hoog tempo doorgewerkt.
  √ De bouw van de molens begon in september vorig jaar en er is in een bijzonder hoog tempo doorgewerkt.

  Algemeen Nederlands is in dat tempo. Volgens Taaladvies.net is aan dat tempo standaardtaal in België.

 • Het leger wacht het onderzoek af vooraleer conclusies te trekken.
  √ Het leger wacht het onderzoek af alvorens conclusies te trekken.

  Na vooraleer komt er altijd een vervoegd werkwoord, geen infinitief.

 • Het betere leeswerk voor de donkere dagen voor Kerst, met andere woorden.
  √ Het betere leeswerk voor de donkere dagen voor kerst, met andere woorden.

  De officiële naam van de feestdag krijgt een hoofdletter (Kerstmis), de informelere aanduiding kerst niet.

 • Breda
  √ uitspraak: bree·daa

  Niet uitspreken als [brə·daa]. De bank J. Van Breda & Co zegt [van bree·daa].

 •