Taalmail 460

29 november 2010

 • Op de luchthaven van Zaventem valt het voorlopig mee, maar de reizigers worden wel gevraagd om op tijd te komen.
  √ Op de luchthaven van Zaventem valt het voorlopig mee, maar de reizigers wordt wel gevraagd om op tijd te komen.

  Niet alle taalgebruikers vinden de oorspronkelijke zin fout. De reizigers is het indirect object van de zin. Het onderwerp is om op tijd te komen.

 • Iedereen gaat ervan uit dat er gespeeld wordt, want het is niet evident een Europese wedstrijd af te lassen.
  √ Iedereen gaat ervan uit dat er gespeeld wordt, want het is niet evident een Europese wedstrijd af te gelasten.

  De infinitief is afgelasten: gelasten (bevelen) dat iets niet doorgaat.

 • Je eigen kennis etaleren en terwijl ook je partners laten schitteren, welkom bij de quiz die het beste in de kandidaten naar boven haalt.
  √ Je eigen kennis etaleren en tegelijkertijd ook je partners laten schitteren, welkom bij de quiz die het beste in de kandidaten naar boven haalt.

  Terwijl is een voegwoord. Het gebruik van terwijl als bijwoord klinkt ouderwets.

 • Velen tippen Mirlande Manegat, zijzelf niet in het minst: "Alleen fraude kan beletten dat ik president word."
  √ Velen tippen Mirlande Manegat, zijzelf niet het minst: "Alleen fraude kan beletten dat ik president word."

  Niet in het minst betekent 'helemaal niet', niet het minst betekent 'vooral'.

 • Als die nieuwe stadia klaar geweest zouden zijn voor 2018, moet dat ook nog kunnen zonder WK.
  √ Als die nieuwe stadions klaar geweest zouden zijn voor 2018, moet dat ook nog kunnen zonder WK.

  Eén stadion, twee stadions. Eén stadium, twee stadia.

 • Overvloedige sneeuwval stuurt ook het luchtverkeer in Zaventem in de war. De zichtbaarheid is slecht, de start- en landingsbanen zijn glad.
  √ Overvloedige sneeuwval stuurt ook het luchtverkeer in Zaventem in de war. Het zicht is slecht, de start- en landingsbanen zijn glad.

  Zicht is een kwestie van zien, zichtbaarheid van gezien worden.

 • De werken werden door een elektricien op rust te koop aangeboden aan Claude Picasso.
  √ De werken werden door een gepensioneerde elektricien te koop aangeboden aan Claude Picasso.

  Op rust is geen standaardtaal. In een formele context komt in ruste voor.

 •