Taalmail 459

22 november 2010

 • Sindsdien werden honderdduizenden manschappen en machines in paraatheid gebracht, ter land en ter zee.
  √ Sindsdien werden honderdduizenden manschappen en machines in paraatheid gebracht, te land en ter zee.

  Gebruikelijker is in staat van paraatheid. Let op de vorm van het voorzetsel in vaste verbindingen.

 • De Ieren mogen zich intussen aan zware besparingen verwachten.
  √ De Ieren kunnen intussen zware besparingen verwachten.

  Zich verwachten aan is vertaald Frans. Je verwacht iets.

 • Sinds eind september 2008 hebben de verzekeraars het recht om niet tussenbeide te komen, wanneer u in een overstromingsgebied bouwt.
  √ Sinds eind september 2008 hebben de verzekeraars het recht de schade niet te vergoeden, wanneer u in een overstromingsgebied bouwt.

  Tussenbeide komen betekent 'optreden om een onenigheid bij te leggen of partijen te scheiden' (Grote Van Dale).

 • Honderden asielzoekers kwamen zich aanbieden bij de daklozenopvang.
  √ Honderden asielzoekers meldden zich bij de daklozenopvang.

  Zich aanbieden geeft vooral aan dat iemand zich spontaan meldt om een opdracht uit te voeren.

 • Een paar minuten geleden is een cruciale vergadering van de christelijke spoorvakbond begonnen. Alleen als zij het herstructureringsplan goedkeurt, komt er een kapitaalsverhoging van 135 miljoen euro.
  √ ... Alleen als die het herstructureringsplan goedkeurt, komt er een kapitaalsverhoging van 135 miljoen euro.

  Bond (en dus ook vakbond) is mannelijk.

 • Bolshakova komt uit Rusland, huwde hoogspringer Stijn Stroobants en verhuisde naar Vlaanderen.
  √ Bolshakova komt uit Rusland, trouwde met hoogspringer Stijn Stroobants en verhuisde naar Vlaanderen.

  Huwen is formeel en archaïsch.

 • Auxerre
  √ uitspreek: oo·se:r

  De x wordt als [s] uitgesproken.

 •