Taalmail 401 - 425

Gebruik Ctrl-F om snel in deze pagina te zoeken.

Taalmail 401 - 25 mei 2009

 • De minister herinnerde eraan dat elke Europese lidstaat zelf beslist of ze ex-gevangenen wil opnemen.
  √ De minister herinnerde eraan dat elke Europese lidstaat zelf beslist of hij ex-gevangenen wil opnemen.

  Staat is uitsluitend mannelijk.

 • Ze komt met haar hoofd op de ladenkast terecht.
  √ Ze komt met haar hoofd op de ladekast terecht.

  Lade heeft twee meervouden: laden, lades. Daarom wordt ladekast zonder tussen-n gespeld.

 • Ik dacht dat al die rijke mensen zoveel geld verloren waren door de crisis.
  √ Ik dacht dat al die rijke mensen zoveel geld verloren hadden door de crisis.

  Als je iets kwijt bent, dan heb je het verloren.

 • De minister krijgt een rapport over de zaak en zal nadien bepalen wat er moet gebeuren.
  √ De minister krijgt een rapport over de zaak en zal daarna / vervolgens bepalen wat er moet gebeuren.

  Nadien is een formeel woord. Het wordt alleen met betrekking tot het verleden gebruikt.

 • Ik begrijp niet waarom ik er nu moet over praten.
  √ Ik begrijp niet waarom ik er nu over moet praten.

  In het algemeen Nederlands kan het voorzetsel niet tussen de werkwoorden staan.

 • Vergelijken we deze kruisafneming van Rubens met De bewening van Christus, van Metsijs.
  Vergelijkt u maar deze kruisafneming van Rubens met De bewening van Christus, van Metsijs.

  De aansporende vorm vergelijken we klinkt formeel en archaïsch.

 • sceptisch
  √ uitspraak: sep·ties, skep·ties

  Beide uitspraakvarianten zijn goed. Hetzelfde geldt voor scepsis en scepter.

 •  

Taalmail 402 - 1 juni 2009

 • Serge Kubla kon verhinderen dat de top 5 niet volledig rood kleurt.
  √ Serge Kubla kon verhinderen dat de top 5 volledig rood kleurt.

  Verhinderen betekent: ervoor zorgen dat iets niet gebeurt. Impliciet zit er een dubbele ontkenning in de oorspronkelijke zin.

 • Denk je dat ik dit altijd leuk vindt?
  √ Denk je dat ik dit altijd leuk vind?

  Ik vind, zonder t. Het woordgeheugen heeft de schrijver parten gespeeld.

 • Sinds het Pakistaanse leger een offensief begon, heeft de taliban een reeks dodelijke aanslagen gepleegd.
  √ Sinds het Pakistaanse leger een offensief begon, hebben de taliban een reeks dodelijke aanslagen gepleegd.

  Taliban is een meervoud. Het enkelvoud is talib.

 • De maximale rentevoeten dalen met een halve tot anderhalve procent.
  √ De maximale rentevoeten dalen met een half tot anderhalf procent.

  Procent is een onzijdig woord.

 • De weersomstandigheden in de regio zijn bijzonder slecht, net als tijdens de nacht waarop het vliegtuig verdween.
  √ De weersomstandigheden in de regio zijn bijzonder slecht, net als tijdens de nacht dat het vliegtuig verdween.

  Waarin had ook gekund. Het gebruikelijkst is echter het onderschikkend voegwoord dat.

 • De oorzaak van de brand is nog niet gekend.
  √ De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

  Als de oorzaak onbekend is, is hij niet bekend, ook met een b.

 • Eric Gerets heeft er een paar dagen Saudi-Arabië opzitten.
  √ Eric Gerets heeft er een paar dagen Saudi-Arabië op zitten.

  De Grote Van Dale spelt: het zit erop. Op is geen deel van het werkwoord.

 •  

Taalmail 403 - 8 juni 2009

 • De onderzoekers moesten wachten tot Happart niet meer genoot van zijn parlementaire onschendbaarheid.
  √ De onderzoekers moesten wachten tot Happart geen parlementaire onschendbaarheid meer genoot.

  Genieten van betekent: plezier, genot beleven aan. Iets genieten betekent: iets hebben.

 • De budgettaire toestand kondigt zich barslecht aan.
  √ De budgettaire toestand dreigt bar slecht te worden.

  Zich aankondigen is in deze context vertaald Frans (s'annoncer). Bar slecht wordt in twee woorden gespeld.

 • Geboren in de Amerikaanse staat Texas, begon hij zijn carrière in de vastgoedsector in de jaren tachtig.
  Hij werd geboren in de Amerikaanse staat Texas en begon zijn carrière in de vastgoedsector in de jaren tachtig.

  Een vooropgeplaatste uitbreidende beknopte bijzin is in het Nederlands ongebruikelijk.

 • "Als voorzitter zal ik maatregelen nemen om mijn bijzitter, Mahinur Özdemir, te beschermen tegen zij die haar zouden willen verhinderen om te zetelen."
  √ "Als voorzitter zal ik maatregelen nemen om mijn bijzitter, Mahinur Özdemir, te beschermen tegen hen die haar zouden willen verhinderen om te zetelen."

  Na een voorzetsel (tegen) komt altijd de voorwerpsvorm van het persoonlijk voornaamwoord (hen). Zetelen is in het Belgisch-Nederlands gebruikelijk voor zitting hebben.

 • De Irakese overheid vreest dat het geweld weer zal oplaaien, als de Amerikaanse soldaten zich eind deze maand terugtrekken uit de steden.
  √ De Iraakse overheid vreest dat het geweld weer zal oplaaien, als de Amerikaanse soldaten zich eind deze maand terugtrekken uit de steden.

  Irakees is verouderd als bijvoeglijk naamwoord. Een inwoner van Irak is wel een Irakees.

 • Mexicaanse griepepidemie verspreidt zich verder
  Mexicaansegriepepidemie verspreidt zich verder

  Een griepepidemie in Mexico is een Mexicaanse griepepidemie, een epidemie van Mexicaanse griep is een Mexicaansegriepepidemie. Ter wille van de leesbaarheid kunnen we ook een streepje gebruiken (maar het hoeft niet): Mexicaanse-griepepidemie.

 • Iran
  √ uitspraak: ie·ran

  Ook de uitspraak [ie·raan] komt voor. Bij de VRT gebruiken we de uitspraak met korte a.

 •  

Taalmail 404 - 15 juni 2009

 • Bruneau mag zich naast een celstraf ook verwachten aan een hoge boete.
  √ Bruneau mag naast een celstraf ook een hoge boete verwachten.

  Zich verwachten aan is een gallicisme. In het Nederlands verwachten we iets. In de oorspronkelijke zin is de constructie met naast ook fout.

 • Als steden overal ter wereld destijds even rigoreus de eerste pasta- en pizzatenten hadden verbannen, was de Italiaanse gastronomie dan zo snel een wereldkeuken geworden?
  √ Als steden overal ter wereld destijds even rigoureus de eerste pasta- en pizzatenten hadden verbannen, was de Italiaanse gastronomie dan zo snel een wereldkeuken geworden?

  Het is rigoureus, met ou, maar rigoroso en rigorisme, met o.

 • Als er met een kerncentrale een ramp gebeurt, loopt de economische schade in de duizenden miljarden euro.
  √ Als er met een kerncentrale een ramp gebeurt, loopt de economische schade in de duizenden miljarden euro's.

  Na een onbepaald getal (hier duizenden miljarden) komt de munteenheid in het meervoud.

 • Een bisschop uit Londen heeft een internetdienst opgezet, Post the host, waar iedereen hosties kan bestellen aan zo'n 2,40 euro per stuk.
  √ Een bisschop uit Londen heeft een internetdienst opgezet, Post the host, waar iedereen hosties kan bestellen voor / tegen zo'n 2,40 euro per stuk.

  Aan bij prijsaanduidingen is geen standaardtaal.

 • Die pasta's en poeders zijn dus ook van treffelijke kwaliteit?
  √ Die pasta's en poeders zijn dus ook van hoge kwaliteit?

  Treffelijk is geen standaardtaal.

 • Hun goede vriend Mohammed heeft een kopieapparaat en maakt gauw twee kopies van de vertaling.
  √ Hun goede vriend Mohammed heeft een kopieerapparaat en maakt gauw twee kopieën van de vertaling.

  Het meervoud kopies is geen standaardtaal.

 • Liesbeth Mouha en Liesbet Van Breedam, negende op de Spelen in Peking, mikken in Noorwegen op een top vijf-plaats.
  √ Liesbeth Mouha en Liesbet Van Breedam, negende op de Spelen in Peking, mikken in Noorwegen op een topvijfplaats / top 5-plaats.

  Als het getal in woorden uitgeschreven wordt, wordt de samenstelling als één woord gespeld. Na een getal in cijfers komt een streepje.

 •  

Taalmail 405 - 22 juni 2009

 • Het Iraanse regime had Groot-Brittannië er eerder al van beticht een hand te hebben in het volksprotest.
  √ Het Iraanse regime had Groot-Brittannië er eerder al van beschuldigd de hand in het volksprotest te hebben.

  Betichten is geen juridische, neutrale term: hij kan inhouden dat de beschuldiging niet terecht is. De uitdrukking luidt ergens de hand in hebben, met het bepaald lidwoord de.

 • In heel wat gemeenten zijn er dit weekend braderijen met kortingen.
  √ In heel wat gemeenten zijn er dit weekend braderieën met kortingen.

  Braderij komt in Vlaanderen vaak voor, maar braderie is het gewone woord.

 • Straks rijden we mee met een paar quadpiloten in de Antwerpse binnenstad.
  √ Straks rijden we mee met een paar quadrijders in de Antwerpse binnenstad.

  Piloten vliegen.

 • In Vlissegem, bij De Haan, zijn de werkzaamheden gestart voor natuurcompensaties door de uitbreiding van de Zeebrugse achterhaven.
  √ In Vlissegem, bij De Haan, zijn de werkzaamheden gestart voor het compenseren van het natuurverlies als gevolg van de uitbreiding van de Zeebrugse achterhaven.

  In de oorspronkelijke zin staat dat de natuurcompensatie bestaat in de uitbreiding van de achterhaven. Dat is niet bedoeld.

 • Als er in ons land een nieuwe koning komt, of koningin, dan zal - naast hij of zij - alleen nog de vermoedelijke troonopvolger een vergoeding krijgen.
  √ Als er in ons land een nieuwe koning komt, of koningin, dan zal - behalve hij of zij - alleen nog de vermoedelijke troonopvolger een vergoeding krijgen.

  Na het voorzetsel naast moet de voorwerpsvorm gebruikt worden: naast hem of haar. Na het voegwoord behalve komt in deze zin de onderwerpsvorm.

 • De BAM reageert op de kritiek van actiecomités die kloegen over de gebrekkige organisatie van het onderzoek.
  √ De BAM reageert op de kritiek van actiecomités die klaagden over de gebrekkige organisatie van het onderzoek.

  Klagen wordt regelmatig (zwak) vervoegd: klagen, klaagde, geklaagd.

 • België's populairste danceformatie van het moment is zonder twijfel The Subs.
  Belgiës populairste danceformatie van het moment is zonder twijfel The Subs.

  Geen apostrof na een doffe e.

 •  

Taalmail 406 - 29 juni 2009

 • Justitie heeft ondertussen dagvaardigingen gestuurd naar de artsen en verzorgers van Jackson.
  √ Justitie heeft ondertussen dagvaardingen gestuurd naar de artsen en verzorgers van Jackson.

  Dagvaarding is afgeleid van het werkwoord dagvaarden (niet 'dagvaardigen').

 • Hij was de beste papa die je je kan inbeelden.
  √ Hij was de beste papa die je je kan indenken.

  Wie zich iets inbeeldt, ziet iets wat er niet is: een ingebeelde ziekte. Als je je niet kunt voorstellen dat iets mogelijk is, dan kun je het je niet indenken.

 • Naar verluidt was het dier twee keer zo groot dan de kamelen van vandaag.
  √ Naar verluidt was het dier twee keer zo groot als de kamelen van vandaag.

  Na een stellende trap (hier groot) gebruiken we als.

 • Fedasil was drie dagen dicht omdat alle opvangcentra volzet waren.
  √ Fedasil was drie dagen dicht omdat alle opvangcentra vol zaten.

  De meeste naslagwerken beschouwen volzet niet als standaardtaal. Volgens Taaladvies.net is het standaardtaal in België.

 • De ploegen hebben zich beraad en doen twee tegenvoorstellen.
  √ De ploegen hebben zich beraden en doen twee tegenvoorstellen.

  Beraden is een onregelmatig werkwoord. De verleden tijd is beraadde of beried, het voltooid deelwoord is beraden.

 • Vroeger was de terugbetaling onbeperkt, maar vanaf 1 juli zal de terugbetaling maar om de twee jaar gebeuren.
  √ Vroeger was de terugbetaling onbeperkt, maar vanaf 1 juli zal maar één uitstrijkje om de twee jaar worden terugbetaald.

  Onder meer door de naamwoordstijl is de oorspronkelijke zin niet precies.

 • Thomas
  √ uitspraak: tom·məz

  De Engelse naam Thomas wordt met th gespeld, maar met t uitgesproken.

 •  

Taalmail 407 - 6 juli 2009

 • Daar durfde ik vroeger in mijn land zelfs niet van dromen.
  √ Daar durfde ik vroeger in mijn land zelfs niet van te dromen.

  Durven vereist in principe een infinitief met te als aanvulling. In sommige gevallen is weglating wel mogelijk.

 • Zo werden de hamburgers aan een te hoge temperatuur bewaard.
  √ Zo werden de hamburgers bij een te hoge temperatuur bewaard.

  Let op het voorzetsel.

 • Hij pleegde te zeggen dat problemen er zijn om opgelost te worden.
  √ Hij placht te zeggen dat problemen er zijn om opgelost te worden.

  De verleden tijd van plegen in de zin van 'gewoon zijn' is placht.

 • De borden en tassen uit cassavezetmeel kunnen water maximaal 75 minuten "vasthouden".
  √ De borden en bekers van cassavezetmeel kunnen water maximaal 75 minuten "vasthouden".

  Tas in de betekenis van 'beker, kopje' is geen standaardtaal. Let op het voorzetsel.

 • Lieven vertelt ons de laatste nieuwtjes uit het peleton.
  √ Lieven vertelt ons de laatste nieuwtjes uit het peloton.

  Alleen de spelling met o is goed.

 • Op de groentenveiling in Asse wordt dagelijks een grote hoeveelheid witloof uit de handel gehaald.
  √ Op de groenteveiling in Asse wordt dagelijks een grote hoeveelheid witloof uit de handel gehaald.

  Geen tussen-n in samenstellingen met groente als linkerlid, want groente heeft twee meervouden: groenten, groentes. In België is witloof het gebruikelijkst, in Nederland witlof.

 • feestje, beetje
  √ uitspraak: fee·sjə, bee·tjə

  De combinatie -stje wordt met een sj-klank (als in sjaal) uitgesproken; in de combinatie -tje mag geen sj te horen zijn.

 •  

Taalmail 408 - 13 juli 2009

 • Een stuk autostrade moest gesloten worden omdat er te veel bomen waren omgewaaid.
  √ Een stuk snelweg moest gesloten worden omdat er te veel bomen waren omgewaaid.

  Autostrade behoort tot de spreektaal in België. In verzorgde en geschreven taal zijn de algemeen Nederlandse varianten gebruikelijker.

 • Ze hebben 'm niet proberen afvegen.
  √ Ze hebben 'm niet proberen af te vegen.

  Ook goed: Ze hebben niet geprobeerd (om) 'm af te vegen.

 • Armstrong erkent dat Contador sterker is dan hem.
  √ Armstrong erkent dat Contador sterker is dan hij.

  De onderwerpsvorm (in dit geval hij) wordt gebruikt "na als en dan in vergelijkingen als na het voegwoord een bijzin aangevuld kan worden waarin het voornaamwoord onderwerp wordt" (ANS): Armstrong erkent dat Contador sterker is dan hij is.

 • Ik hoorde het schot en onmiddelijk voelde ik de pijn.
  √ Ik hoorde het schot en onmiddellijk voelde ik de pijn.

  Een klassieker. Twee keer d, twee keer l in onmiddellijk.

 • Die fiets hangt aan een camper en hij is er nog maar één keer van geweest.
  √ Die fiets hangt aan een camper en hij is er nog maar één keer (van) af geweest.

  Het gebruik van ervan in deze context is geen standaardtaal. Hij is nog maar één keer van de camper (af) geweest wordt kort hij is er nog maar één keer (van) af geweest.

 • NVA-er Peumans zorgt voor relletje
  N-VA'er Peumans veroorzaakt relletje

  Het streepje in de partijnaam Nieuw-Vlaamse Alliantie staat ook in de afkorting. In samenstellingen gebruiken we een koppelteken (N-VA-voorzitter), in afleidingen een apostrof (N-VA'er). Zorgen voor wordt tegenwoordig wel gebruikt in de betekenis 'veroorzaken' (vroeger werd het doorgaans met iets positiefs gecombineerd), maar het is ook een cliché.

 • efficiënt
  √ uitspraak: ef·ficiënt

  In de eerste lettergreep van efficiënt zit de e van bed, geen ee. Hetzelfde geldt voor effect.

 •  

Taalmail 409 - 3 augustus 2009

 • Wie luidt de aanvalstrom na de rustdag?
  √ Wie slaat de aanvalstrom na de rustdag?

  Een klok wordt geluid, een trom wordt geslagen of geroerd.

 • Het Rode Kruis start deze week haar speciale bloeddonorencampagne, in samenwerking met het zingende echtpaar Nicole en Hugo.
  √ Het Rode Kruis start deze week zijn speciale bloeddonorencampagne, in samenwerking met het zingende echtpaar Nicole en Hugo.

  Naar onzijdige woorden (kruis) verwijzen we met zijn.

 • Met 45 op 101 zetels kunnen ze geen opvolger kiezen voor uittredend president Voronin.
  √ Met 45 op 101 zetels kunnen ze geen opvolger kiezen voor aftredend president Voronin.

  Een president van wie de ambtstermijn afgelopen is, is aftredend tot er een nieuwe komt. Aftredend president Voronin is een journalistieke constructie. Gewoner klinkt: de aftredende president, Voronin.

 • Het hoge dodental bij het busongeluk in Spanje kan liggen aan het feit dat veel passagiers geen gordel droegen.
  √ Bij het busongeluk in Spanje vielen zoveel doden doordat niet alle passagiers hun gordel om hadden.

  De oorspronkelijke zin is stilistisch niet zo fraai. Doorgaans loopt een zin beter als het onderwerp personen zijn.

 • De Australische acteur krijgt de rol van de 19e eeuwse circusartiest P.T. Barnum.
  √ De Australische acteur krijgt de rol van de 19e-eeuwse circusartiest P.T. Barnum.

  Er moet een streepje staan tussen 19e en eeuwse. Het rangtelwoord kan ook als 19de geschreven worden.

 • Hij is een van de drie gangsters die op donderdag 23 juli met behulp van een helikopter wist te ontsnappen uit de gevangenis van Brugge.
  √ Hij is een van de drie gangsters die op donderdag 23 juli met behulp van een helikopter wisten te ontsnappen uit de gevangenis van Brugge.

  Drie gangsters wisten te ontsnappen uit de gevangenis. De opgepakte man is er een van.

 • In de zomer trekken wij erop uit!
  √ In de zomer trekken wij eropuit!

  Officiële regels voor het spellen van dergelijke combinaties zijn er niet. Het Nederlandse Genootschap Onze Taal heeft een eigen regeling bedacht.

 •  

Taalmail 410 - 10 augustus 2009

 • De kans dat Antwerp hem een contract geeft, is wel eerder klein.
  √ De kans dat Antwerp hem een contract geeft, is wel vrij klein.

  In de betekenis van 'tamelijk' is eerder geen standaardtaal.

 • Alleen het platvloerse karakter bleef nog over, niet in het minst omdat het Frans van bepaalde acteurs moeilijk verstaanbaar was.
  √ Alleen het platvloerse karakter bleef nog over, niet het minst omdat het Frans van bepaalde acteurs moeilijk verstaanbaar was.

  Niet in het minst betekent 'helemaal niet', niet het minst betekent 'vooral'.

 • Vanaf vandaag is een van de drie pistes van de luchthaven van Zaventem gesloten wegens werkzaamheden.
  √ Vanaf vandaag is een van de drie banen van de luchthaven van Zaventem gesloten wegens werkzaamheden.

  Piste is Frans voor start- of landingsbaan.

 • Vorige donderdag is ook een overval gepleegd op een apotheek aan de Bondgenotenlaan.
  √ Vorige donderdag is ook een apotheek op de Bondgenotenlaan overvallen.

  Er zijn geen vaste regels voor te geven, maar het gebruikelijkst zijn: in een straat, een steeg; op een laan, een plein, een steenweg.

 • Al haar hits zijn nu ook gebundeld op de dubbelcd "Gelukkig zijn".
  √ Al haar hits zijn nu ook gebundeld op de dubbel-cd "Gelukkig zijn".

  Samenstellingen met een initiaalwoord krijgen een koppelteken.

 • Veel buurtbewoners hebben geholpen om zoveel mogelijk bejaarden in veiligheid te brengen.
  √ Veel buurtbewoners hebben geholpen om zo veel mogelijk bejaarden in veiligheid te brengen.

  Net zoals zo weinig mogelijk wordt zo veel mogelijk in drie woorden gespeld.

 •  

Taalmail 411 - 24 augustus 2009

 • De kans is groot dat De Tandt als rechter blijft geschorst.
  √ De kans is groot dat De Tandt als rechter geschorst blijft.

  Geschorst is een voltooid deelwoord dat in deze zin als bijvoeglijk naamwoord gebruikt wordt. Het moet voor het vervoegde werkwoord staan.

 • Het drama speelde zich dichtbij de Nederlandse grens af.
  √ Het drama speelde zich dicht bij de Nederlandse grens af.

  Dichtbij is een bijwoord: het drama speelde zich dichtbij af. In dicht bij de grens is dicht een versterking bij het voorzetsel bij.

 • De Mexicaanse stad Ciudad Juárez prijkt bovenaan het lijstje van de dodelijkste steden ter wereld.
  √ De Mexicaanse stad Ciudad Juárez prijkt boven aan het lijstje van de dodelijkste steden ter wereld.

  Bovenaan is geen voorzetsel, maar een bijwoord: De Mexicaanse stad staat bovenaan. Ook goed is bovenaan op het lijstje.

 • Bij een dodelijk ongeval in Jemeppe-sur-Meuse is duizenden liters stookolie in de Maas terechtgekomen.
  √ Bij een dodelijk ongeval in Jemeppe-sur-Meuse zijn duizenden liters stookolie in de Maas terechtgekomen.

  De persoonsvorm moet in het meervoud. Hij kan alleen in het enkelvoud staan als de rekeneenheid (in dit geval liter) in het enkelvoud staat.

 • Onder hun kledij hadden ze respectievelijk drie en vier kilo drugs verborgen.
  √ Onder hun kleren hadden ze respectievelijk drie en vier kilo drugs verborgen.

  Kledij wordt vooral gebruikt voor (traditionele) gewaden.

 • Een gewapende man eiste het geld uit de kassa en schoot op de winkelierster toen ze rechtstond.
  √ Een gewapende man eiste het geld uit de kassa en schoot op de winkelierster toen ze opstond.

  Van Dale beschouwt rechtstaan in de betekenis van 'gaan staan, opstaan' als algemeen Belgisch-Nederlands. In deze zin is opstaan echter ondubbelzinniger: rechtstaan wordt in België ook in de betekenis van '(rechtop) staan' gebruikt.

 • We deden onze uiterste best om zo stil mogelijk te praten.
  √ We deden ons uiterste best om zo stil mogelijk te praten.

  Best is onzijdig: we doen ons best, we doen ons uiterste best.

 •  

Taalmail 412 - 7 september 2009

 • Toch zijn de Vlaamse leeuwen vandaag op het eerste zicht rustig.
  √ Toch zijn de Vlaamse leeuwen vandaag op het eerste gezicht rustig.

  Op het eerste gezicht is een vaste uitdrukking.

 • Zijn ze met veel, de gordelaars?
  √ Zijn ze met velen, de gordelaars?

  Na het voorzetsel met moet het telwoord verbogen worden.

 • Precies zeventig jaar geleden vielen de troepen van Adolf Hitler Polen binnen, het begin van Wereldoorlog II.
  √ Precies zeventig jaar geleden vielen de troepen van Adolf Hitler Polen binnen, het begin van de Tweede Wereldoorlog.

  Een getal in Romeinse cijfers in een naam lezen we als een rangtelwoord: Karel V is Karel de Vijfde. Bij sigarenmerken lezen we het als een hoofdtelwoord: Willem II lezen we dan als 'Willem twee'. Dat geldt ook voor de voetbalploeg.

 • De nieuwe atletiekpiste van het Koning Boudewijnstadion is identiek aan deze van de Olympische Spelen in Peking.
  √ De nieuwe atletiekpiste van het Koning Boudewijnstadion is identiek aan die van de Olympische Spelen in Peking.

  In combinatie met een voorzetselgroep (hier van de Olympische Spelen in Peking) gebruiken we altijd die en dat.

 • Bij één aannemer op drie is er vorig jaar bouwmateriaal gestolen.
  √ Bij één op de drie aannemers is er vorig jaar bouwmateriaal gestolen.

  Verhoudingen geven we weer in de vorm 'telwoord + op/van de + telwoord + zelfstandig naamwoord in het meervoud'.

 • De majesteit was gehuld in een mooi fuchsia ensemble die mij deed denken aan de minder majesteitelijke woorden die haar moeder Juliana ooit naar het hoofd kreeg.
  √ De majesteit was gehuld in een mooi fuchsia ensemble dat mij deed denken aan de minder majesteitelijke woorden die haar moeder Juliana ooit naar het hoofd kreeg

  Ensemble is een onzijdig woord. Naar onzijdige woorden verwijzen we met dat.

 • Met een uur en half vertraging arriveerde de familie Jackson in een lange colonne auto's bij het kerkhof.
  √ Met anderhalf uur vertraging arriveerde de familie Jackson in een lange colonne auto's bij het kerkhof.

  Half moet voor de maataanduider staan.

 •  

Taalmail 413 - 14 september 2009

 • Ik heb in mijn leven meegemaakt wat tien anderen samen in hun levens meemaken.
  √ Ik heb in mijn leven meegemaakt wat tien anderen samen in hun leven meemaken.

  In het Nederlands gebruiken we in zulke constructies het enkelvoud: iedere persoon heeft één leven.

 • "Mijn personages zijn eerder typetjes dan identieke kopies", zegt Pedro Ruiz.
  √ "Mijn personages zijn eerder typetjes dan identieke kopieën", zegt Pedro Ruiz.

  Alleen het meervoud kopieën is standaardtaal.

 • Gezien heel wat archiefmateriaal van Ieper de Eerste Wereldoorlog niet heeft overleefd, is zo'n unieke vestingkaart voor het stadsarchief een mooie aanwinst.
  Aangezien heel wat archiefmateriaal van Ieper de Eerste Wereldoorlog niet heeft overleefd, is zo'n unieke vestingkaart voor het stadsarchief een mooie aanwinst.

  Gezien is een voorzetsel, geen voegwoord.

 • De staalproductie is eind 2008 stilgevallen en is nu langzaam aan het hernemen.
  √ De staalproductie is eind 2008 stilgevallen en komt nu langzaam weer op gang.

  Volgens Taaladvies.net is hernemen in deze betekenis standaardtaal in België. Liever niet gebruiken vanwege het gallicistische karakter.

 • Het oudste kind van de koning wordt automatisch troonopvolger, onafgezien van het geslacht.
  √ Het oudste kind van de koning wordt automatisch troonopvolger, ongeacht het geslacht.

  Onafgezien is een contaminatie van afgezien van en ongeacht.

 • Het chocolade universum zal worden gebouwd in de buurt van het beroemde Vogelneststadion in Peking.
  √ Het chocoladen universum zal worden gebouwd in de buurt van het beroemde Vogelneststadion in Peking.

  Stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden worden met -en gespeld: betonnen, stalen, rubberen, marsepeinen.

 • Ze bedreigden de uitbater met een vuurwapen en verplichtten hem de inhoud van de kassa te geven.
  √ Ze bedreigden de uitbater met een vuurwapen en dwongen hem de inhoud van de kassa te geven.

  Verplichten wordt vooral gebruikt als het om morele dwang gaat (vgl. zich ergens toe verplicht voelen) of om iets wat voorgeschreven is. Dwingen houdt in dat het tegen de wil van het slachtoffer is. Er kan geweld mee gepaard gaan.

 •  

Taalmail 414 - 21 september 2009

 • De landbouwers zijn ontzet omdat Makro rumsteak verkoopt aan iets meer dan negen euro per kilo.
  √ De landbouwers zijn ontzet omdat Makro rumsteak verkoopt voor iets meer dan negen euro per kilo.

  In het Nederlandse taalgebied is rumsteak ingeburgerd, maar eigenlijk is het rumpsteak (lendenbiefstuk). In prijsvermeldingen is het voorzetsel aan altijd fout.

 • Volgens de burgemeester wordt de doodsstrijd van Doel nodeloos gerokken.
  √ Volgens de burgemeester wordt de doodsstrijd van Doel nodeloos gerekt.

  Rekken wordt regelmatig vervoegd: rekken, rekte, gerekt.

 • De regering staat garant voor de afwerking van de groene energie-installatie bij het staalbedrijf.
  √ De regering staat garant voor de afwerking van de groene-energie-installatie bij het staalbedrijf.

  Het is geen groenkleurige energie-installatie, maar een installatie voor groene energie. In dat geval moet het geheel als één woord geschreven worden. De streepjes zijn nodig wegens klinkerbotsing.

 • Jarenlang was BB de meest begeerde Française. Ze was een kind uit de betere middens.
  √ Jarenlang was BB de meest begeerde Française. Ze was een kind uit de betere kringen.

  Het Franse milieu is niet altijd hetzelfde als het Nederlandse midden.

 • Volgens Het Nieuwsblad zouden de stoppen zijn doorgeslaan bij de 18-jarige vriend van de kleindochter.
  √ Volgens Het Nieuwsblad zouden de stoppen zijn doorgeslagen bij de 18-jarige vriend van de kleindochter.

  Al vaak gemeld: slaan, sloeg, geslagen. Dat geldt ook voor samenstellingen met slaan.

 • Schept dit nieuwe mogelijkheden voor de ploeg, naar volgend jaar toe?
  √ Schept dit nieuwe mogelijkheden voor de ploeg, voor volgend jaar?

  De figuurlijke betekenis van naar ... toe is niet voor alle taalgebruikers aanvaardbaar.

 • Moorsele
  √ uitspraak: moor·see·lə

  Heldere ee in -sele.

 •  

Taalmail 415 - 28 september 2009

 • Is de Doelstraat de slechtste baan van Vlaanderen?
  √ Is de Doelstraat de slechtste weg van Vlaanderen?

  Een baan wordt in de eerste plaats voor een bepaalde activiteit gebruikt: wielerbaan, landingsbaan, tennisbaan. Het verkeer rijdt op de weg.

 • De Europese Unie krijgt ook een smoel, in de vorm van de permanente voorzitter van de Europese raad, de zogenaamde president van de Europese Unie.
  √ De Europese Unie krijgt ook een gezicht, in de vorm van de permanente voorzitter van de Europese raad, de zogenoemde president van de Europese Unie.

  Smoel is te informeel voor een zakelijke, journalistieke tekst. Zogenoemd is neutraler dan zogenaamd, dat vaak een negatieve bijklank heeft.

 • Hebben jullie iemand zien passeren met een cijfer? Ga naar die teletekstpagina.
  √ Hebben jullie iemand zien passeren met een getal? Ga naar die teletekstpagina.

  Het nummer van een teletekstpagina is een getal van drie cijfers. Er zijn tien cijfers, van 0 tot 9. Met cijfers maken we getallen.

 • Het is vanmorgen vroeg, om kwart over drie, dat de onderhandelingen in Hertoginnedal worden afgerond.
  √ Het is al kwart over drie, als de onderhandelingen in Hertoginnedal worden afgerond.

  Gekloofde zinnen (het is ... dat) komen vooral in schrijftaal voor. In gesproken taal gebruiken we vooral accentuering.

 • Waarom zijn sigarettenfilters doorgaans bruin met van die witte spikkeltjes op?
  √ Waarom zijn sigarettenfilters doorgaans bruin met van die witte spikkeltjes (erop)?

  In zo'n met-constructie wordt een voornaamwoordelijk bijwoord (hier erop) gebruikt. Een uitzondering is de relatie persoon-kledingstuk: een meisje met een mooi jurkje aan.

 • Vooral het cadeau aan Electrabel stoot hen tegen de borst.
  √ Vooral het cadeau aan Electrabel stuit hun tegen de borst.

  De uitdrukking luidt tegen de borst stuiten. Volgens de traditionele grammaticale regels moet het bezittend voorwerp door hun uitgedrukt worden.

 • bijvoorbeeld
  √ uitspraak: bə·voorbeeld, bei·voorbeeld

  Niet uitspreken als [bie·voorbeeld]. De eerste lettergreep van bijzonder wordt wel [bie] uitgesproken.

 •  

Taalmail 416 - 4 oktober 2009

 • Ik ben waarschijnlijk toegankelijker dan hen.
  √ Ik ben waarschijnlijk toegankelijker dan zij.

  Vul de zin aan en het is meteen duidelijk: ... dan zij zijn.

 • Kim Clijsters heeft maandagavond thuis het bezoek gekregen van het antidopingbusje van de Vlaamse Gemeenschap.
  √ Kim Clijsters heeft maandagavond thuis bezoek gekregen van het antidopingbusje van de Vlaamse Gemeenschap.

  Geen lidwoord.

 • Na een moeizaam revalidatieproces is hij eindelijk terug wedstrijdfit.
  √ Na een moeizaam revalidatieproces is hij eindelijk weer wedstrijdfit.

  In de betekenis van 'opnieuw' is het weer.

 • Marjolein wilt een plaat aanvragen voor haar Dimitri.
  √ Marjolein wil een plaat aanvragen voor haar Dimitri.

  Ik wil, jij wilt, hij wil.

 • Vier op de tien jongeren is hier werkloos, het hoogste cijfer in België.
  √ Vier op de tien jongeren zijn hier werkloos, het hoogste cijfer in België.

  Alleen bij een op de ... staat de persoonsvorm in het enkelvoud.

 • We volgen een strict begrotingsbeleid zonder aan de sociale zekerheid of de koopkracht te raken.
  √ We volgen een strikt begrotingsbeleid zonder aan de sociale zekerheid of de koopkracht te raken.

  In het Engels en het Frans is het strict, in het Nederlands strikt.

 • Reisbureau's worden overspoeld met aanvragen van viriele mannen die naar de regio willen.
  Reisbureaus worden overspoeld met aanvragen van viriele mannen die naar de regio willen.

  De s wordt aan het woord vast geschreven als het eindigt op een klinker die met twee letters of meer wordt geschreven.

 •  

Taalmail 417 - 11 oktober 2009

 • Ik hoop dat je beseft dat dit een hele intrigerende aflevering wordt.
  √ Ik hoop dat je beseft dat dit een heel intrigerende aflevering wordt.

  In de gesproken taal is hele niet ongewoon, maar het is niet voor alle taalgebruikers aanvaardbaar.

 • Alleen firma's die gespecialiseerd waren in grafische toepassingen zweerden nog bij Apple.
  √ Alleen firma's die gespecialiseerd waren in grafische toepassingen zwoeren nog bij Apple.

  Zweren bij wordt sterk vervoegd: zweren, zwoer, gezworen. De vorm zweerde(n) hoort bij de betekenis 'etteren'.

 • Twaalf personen bleken geseind te staan en werden opgepakt.
  √ Twaalf personen bleken gezocht te worden en werden opgepakt.

  Geseind is een slechte vertaling van signalé. De personen staan gesignaleerd of worden gezocht.

 • Volgens Christian De Coninck van de Brusselse politie heeft de ene bestuurder de pas van de andere afgesneden.
  √ Volgens Christian De Coninck van de Brusselse politie heeft de ene bestuurder de andere de pas afgesneden.

  De uitdrukking iemand de pas afsnijden is onveranderlijk.

 • Van zij die kwamen, koesterde de meerderheid vooraf verse hoop.
  Van wie er waren, koesterde de meerderheid vooraf verse hoop.

  Na een voorzetsel moet het hen zijn: van hen die kwamen. Maar dat klinkt bijna Bijbels.

 • Uit veiligheidsoverwegingen zijn de mensen uit de wijk ontruimd.
  √ Uit veiligheidsoverwegingen zijn de mensen uit de wijk geëvacueerd.

  Een gebouw of een wijk kan worden ontruimd, mensen niet.

 • Ruddervoorde, Ardooie, Drogenbos
  √ uitspraak: Ruddervoorde, Ardooie, Drogenbos

  Klemtoon op de eerste lettergreep.

 •  

Taalmail 418 - 19 oktober 2009

 • De nieuwste rage bij jongeren is een dure skivest die al de nieuwe Millet genoemd wordt.
  √ De nieuwste rage bij jongeren is een duur skivest dat al de nieuwe Millet genoemd wordt.

  De vest is een gracht of boulevard. Het vest is een kledingstuk.

 • Tussen de lijnen door laten ze verstaan dat hij best minister blijft.
  √ Tussen de regels door geven ze te verstaan dat hij het best minister kan blijven.

  In het Frans is het lire entre les lignes, in het Nederlands tussen de regels door lezen. Laten verstaan is niet voor iedereen aanvaardbaar. Best geeft een mogelijkheid aan, het best een voorkeur.

 • Ik kan bevestigen dat de ouders die nacht een geweldadige ruzie hadden.
  √ Ik kan bevestigen dat de ouders die nacht een gewelddadige ruzie hadden.

  Gewelddadig is afgeleid van gewelddaad, een daad van geweld.

 • In de Ecole Primaire in Wezembeek-Oppem kwamen een paar ouders en grootouders over de middag hun kinderen oppikken.
  √ In de Ecole Primaire in Wezembeek-Oppem kwamen een paar ouders en grootouders tussen de middag hun kinderen oppikken.

  Over de middag en onder de middag zijn volgens Van Dale niet algemeen aanvaard. Ook in de middagpauze is goed.

 • In het opleidingscentrum van de VDAB in Brugge lopen te midden de gewone, volwassen cursisten vanochtend ook 11- en 12-jarigen rond.
  √ In het opleidingscentrum van de VDAB in Brugge lopen onder de gewone, volwassen cursisten vanochtend ook 11- en 12-jarigen rond.

  Te midden is geen voorzetsel. Te midden van is wel goed.

 • Volgens Cleese is het maken van een musical een welgekomen afwisseling.
  √ Volgens Cleese is het maken van een musical een welkome afwisseling.

  Welgekomen is geen standaardtaal. Het klinkt ook ouderwets.

 • Sjanghai
  √ uitspraak: sjang·haj

  Niet uitspreken als [sjang·ĝaj] of [sjang·gaj]. De Taalunie beveelt de vernederlandste spelling Sjanghai aan. De officiële transcriptie (pinyin) is Shanghai.

 •  

Taalmail 419 - 26 oktober 2009

 • We zijn 1 november, dat betekent Allerheiligen, herfstvakantie en boekenbeurs in Antwerpen.
  Het is 1 november, dat betekent Allerheiligen, herfstvakantie en boekenbeurs in Antwerpen.

  We zijn 1 november klinkt als vertaald Frans.

 • We hebben allemaal ons eigen gedachtegoed, maar dat belet niet dat de nieuwsreportage niet correct kan zijn.
  √ We hebben allemaal ons eigen gedachtegoed, maar dat belet niet dat de nieuwsreportage correct is.

  Door de dubbele negatie staat in de oorspronkelijke zin eigenlijk: ... dat belet dat een nieuwsreportage correct kan zijn. Dat is niet bedoeld.

 • Btw-fraude boort 110 miljoen door de neus van de fiscus.
  √ Btw-fraude boort de fiscus 110 miljoen door de neus.

  De uitdrukking luidt iemand iets door de neus boren. Door de van-groep wordt een letterlijke lezing afgedwongen.

 • Deze Britse soldaten moeten proberen een stukje van de Helmand-provincie te beveiligen, midden in talibangebied.
  √ Deze Britse soldaten moeten proberen een stukje van de provincie Helmand te beveiligen, midden in talibangebied.

  De Helmand-provincie klinkt Engels. We hebben het toch ook niet over de Limburg-provincie?

 • Er was een tijd dat de regisseur van meesterwerken als 'The Birds' nauwelijks voor vol aanzien werd.
  √ Er was een tijd dat de regisseur van meesterwerken als 'The Birds' nauwelijks voor vol aangezien werd.

  De klemtoon in aanzien ligt op de eerste lettergreep. De vervoeging luidt: aanzien, ziet aan, zag aan, heeft aangezien.

 • Yvonne's vader zat in Nederland, terwijl haar moeder de oorlogsjaren doorbracht in Brussel, samen met haar broertje.
  Yvonnes vader zat in Nederland, terwijl haar moeder de oorlogsjaren doorbracht in Brussel, samen met haar broertje.

  Geen apostrof na een doffe e.

 • Sorry, maar dat is echt van het goede teveel.
  √ Sorry, maar dat is echt van het goede te veel.

  Teveel is een zelfstandig naamwoord: het teveel aan groenten wordt vernietigd.

 •  

Taalmail 420 - 9 november 2009

 • Volgens de rechter was dat eigenlijk het werk van een mechanicien en het slachtoffer was elektricien.
  √ Volgens de rechter was dat eigenlijk het werk van een monteur en het slachtoffer was elektricien.

  Volgens Van Dale is mecanicien (let op de spelling!) algemeen Belgisch-Nederlands. Het woord monteur is ook in België gebruikelijk.

 • De automobilist die zaterdagnacht in Torhout een meisje van 18 aanreed en vluchtte, had twee passagiers aan boord.
  √ De automobilist die zaterdagnacht in Torhout een meisje van 18 aanreed en vluchtte, had twee passagiers in zijn auto.

  Aan boord wordt alleen gezegd van vliegtuigen, schepen en ruimtevaartuigen.

 • Gasnetbeheerder Fluxys herneemt de werken voor de aanleg van een gasleiding in Dilsen-Stokkem.
  √ Gasnetbeheerder Fluxys hervat de aanleg van een gasleiding in Dilsen-Stokkem.

  Hernemen is vertaald Frans. Het meervoud van werk is werkzaamheden, maar vaak is werkzaamheden overbodig.

 • De Democraten hebben veertig stemmen op overschot in het Huis van Afgevaardigden, en toch wordt het nog kantje boordje.
  √ De Democraten hebben veertig stemmen op overschot in het Huis van Afgevaardigden, en toch wordt het nog kantje boord.

  Kantje boord is een vaste uitdrukking. Op overschot hebben ('over hebben') is standaardtaal in België.

 • "Eens de verpakking luchtdicht is, zuigen we er met een stofzuiger zoveel mogelijk lucht uit."
  √ "Zodra de verpakking luchtdicht is, zuigen we er met een stofzuiger zo veel mogelijk lucht uit."

  Eens is geen voegwoord. Zo veel mogelijk wordt in drie woorden gespeld.

 • Het zou zonde zijn voor de industrie, moesten jullie vanavond niet meevieren.
  √ Het zou zonde zijn voor de industrie, als jullie vanavond niet meevierden.

  "Veronderstellende bijzinnen met moest(en) (al dan niet ingeleid door het voegwoord als) komen regelmatig voor in België. Deze constructies worden echter door de meeste taalgebruikers afgekeurd." (Taaladvies.net)

 • De New Jersey Nets zijn de enige ploeg in de NBA die dit seizoen nog niet konden winnen.
  √ De New Jersey Nets zijn de enige ploeg in de NBA die dit seizoen nog niet kon winnen.

  De bijzin staat bij het enkelvoudige woord ploeg. De persoonsvorm moet in het enkelvoud.

 •  

Taalmail 421 - 16 november 2009

 • Het centrum De Stobbe stelt vandaag haar nieuwe plan voor om kindermishandeling aan te pakken.
  √ Het centrum De Stobbe stelt vandaag zijn nieuwe plan voor om kindermishandeling aan te pakken.

  Al vaak gemeld: naar onzijdige woorden (het centrum) verwijzen we met zijn.

 • Het gps-systeem kan alarm slagen als er iemand valt.
  √ Het gps-systeem kan alarm slaan als er iemand valt.

  Al vaak gemeld: slagen is lukken.

 • Ons koningshuis is in Marokko populair. Dat onze prinsen de missie leiden, is dan ook mooi meegenomen.
  √ Ons koningshuis is in Marokko populair. Dat onze prins en prinses de missie leiden, is dan ook mooi meegenomen.

  We noemen de koning en de koningin niet de koningen. Net zo noemen we de prins en de prinses niet de prinsen. De prinsen is vertaald Frans (les princes).

 • In Buggenhout komt er een beveiligde fietsoversteekplaats.
  √ In Buggenhout komt er een beveiligde oversteekplaats voor fietsers.

  De oorspronkelijke zin is niet fout, maar een samenstelling als fietsoversteekplaats doet schrijftalig aan. In gesproken taal komen zulke lange samenstellingen minder vaak voor.

 • R. Kelly released zeer binnenkort zijn gloednieuwe album ‘Untitled’.
  √ R. Kelly releaset zeer binnenkort zijn gloednieuwe album ‘Untitled’.

  Engelse werkwoorden worden op dezelfde manier vervoegd als Nederlandse. De derde persoon wordt gevormd door aan de stam (release) een t toe te voegen.

 • Met een kus wordt een wang tegen wang-kus bedoeld, die stukken veiliger is dan handen schudden.
  √ Met een kus wordt een wang-tegen-wangkus bedoeld, die stukken veiliger is dan handen schudden.

  "Het opnemen van een toevallige, niet-gelexicaliseerde woordgroep als linkerdeel van een samenstelling kan er ook toe leiden dat die woordgroep in het kader van die samenstelling als samenkoppeling wordt opgevat en dus koppeltekens krijgt." (Technische Handleiding)

 • Het huwelijk maakte haar doodongelukkig, omdat Mottola haar domineerde en zelfs psychologisch mishandelde.
  √ Het huwelijk maakte haar doodongelukkig, omdat Mottola haar domineerde en zelfs psychisch mishandelde.

  Psychologisch (zielkundig) heeft betrekking op de leer van de geest, psychisch (mentaal) heeft betrekking op de geest.

 •  

Taalmail 422 - 23 november 2009

 • De tent was versierd met magnoliatakken, een plant die zowel in India als in de Verenigde Staten voorkomt.
  √ De tent was versierd met takken van de magnolia, een plant die zowel in India als in de Verenigde Staten voorkomt.

  In de oorspronkelijke zin zit een denkfout: een magnoliatak is geen plant, een magnolia wel.

 • Het Pentagon heeft de opdracht gekregen 34 000 extra troepen te ontplooien.
  √ Het Pentagon heeft de opdracht gekregen 34 000 extra militairen te ontplooien.

  >Troepen is letterlijk vertaald Engels in de betekenis van 'manschappen, militairen'. Een troep is een groep militairen, niet één militair.

 • Er was een explosie van een artisanale bom met de kracht van 7 kilogram TNT.
  √ Er was een explosie van een zelfgemaakte bom met de kracht van 7 kilogram TNT.

  Artisanaal is standaardtaal in België voor 'ambachtelijk'. De combinatie met bom klinkt echter vreemd.

 • Er worden steeds meer mensen uit hun huizen gezet omdat ze hun huishuur niet meer kunnen betalen.
  √ Er worden steeds meer mensen uit hun huis gezet omdat ze de huur niet meer kunnen betalen.

  In het Nederlands gebruiken we in zulke constructies het enkelvoud: iedere persoon heeft één huis.

 • Ze doen er alles aan hem van gedacht te doen veranderen.
  √ Ze doen er alles aan hem van gedachten te doen veranderen.

  In de standaardtaal wordt de vorm gedachte(n) gebruikt.

 • Ze gaat er nog steeds vanuit dat de jongens de bom zelf maakten van eigen, oud vuurwerk.
  √ Ze gaat er nog steeds van uit dat de jongens de bom zelf maakten van eigen, oud vuurwerk.

  De infinitief luidt uitgaan van iets. Uit is een deel van het werkwoord, van niet. Daarom kan het nooit vanuit zijn. Vanuit is wel een voorzetsel.

 • glühwein
  √ uitspraak: gluu·wajn, gluu·wijn

  De umlaut op de u geeft aan dat het om een uu-klank gaat.

 •  

Taalmail 423 - 30 november 2009

 • "Op den duur kunnen we niet anders dan gelijke statuten via de rechtelijke macht eisen."
  √ "Op den duur kunnen we niet anders dan gelijke statuten via de rechterlijke macht eisen."

  Bij gerecht hoort gerechtelijk, bij rechter hoort rechterlijk.

 • De Europese Voetbalbond heeft een scheidsrechter uit Oekraïne voor onbepaalde tijd geschorst omdat hij bij het grote Europese gokschandaal zou betrokken zijn.
  √ De Europese Voetbalbond heeft een scheidsrechter uit Oekraïne voor onbepaalde tijd geschorst omdat hij bij het grote Europese gokschandaal betrokken zou zijn.

  Het bijvoeglijk naamwoord betrokken moet in het algemeen Nederlands voor de werkwoorden staan.

 • Rond halftwee vannacht namen Dewinne en twee collega-astronauten afscheid van de bemanning die in het ISS blijft.
  √ Rond halftwee vannacht namen Dewinne en twee collega's-astronauten afscheid van de bemanning die in het ISS blijft.

  Het meervoud collega-astronauten is niet uitgesloten, maar collega's-astronauten zijn directere collega's dan collega-astronauten.

 • In het verleden brachten fotografen urenlang door in de omgeving van het landgoed Sandringham om foto's van de royals te trekken.
  √ In het verleden brachten fotografen urenlang door in de omgeving van het landgoed Sandringham om foto's van de royals te maken.

  Foto's worden gemaakt of genomen.

 • Het proces over de partijfinanciering van het Vlaams Belang kan zonder problemen worden verdergezet.
  √ Het proces over de partijfinanciering van het Vlaams Belang kan zonder problemen worden voortgezet.

  Verderzetten is geen standaardtaal in de betekenis van voortzetten (doorgaan met).

 • Gelukkig kan Axelle op zo'n momenten altijd rekenen op haar steun en toeverlaat Filip.
  √ Gelukkig kan Axelle op zulke momenten altijd rekenen op haar steun en toeverlaat Filip.

  Een momenten is fout, zo een momenten ook. Bij een woord in het meervoud staat zulke.

 • Op sommige plaatsen in Noord-West-Limburg en Zuid-Limburg wordt het afval niet opgehaald.
  √ Op sommige plaatsen in Noordwest-Limburg en Zuid-Limburg wordt het afval niet opgehaald.

  Als het noordwesten van Limburg bedoeld is, moet het Noordwest-Limburg zijn. Noord-West-Limburg is het noorden van West-Limburg.

 •  

Taalmail 424 - 7 december 2009

 • Er zijn miljarden euro nodig om de arme landen te steunen.
  √ Er zijn miljarden euro's nodig om de arme landen te steunen.

  Na een onbepaald bedrag in het meervoud staat de munt ook in het meervoud: duizenden dollars, miljoenen franken.

 • Op basis van de bevindingen van het panel zal een nieuw klimaatplan moeten worden onderhandeld.
  √ Op basis van de bevindingen van het panel zal over een nieuw klimaatplan moeten worden onderhandeld.

  Onderhandelen is onovergankelijk: je onderhandelt niet iets, je onderhandelt over iets.

 • Dit jaar vielen onder anderen acteur Robert De Niro en zanger Bruce Springsteen die eer te beurt.
  √ Dit jaar viel onder anderen acteur Robert De Niro en zanger Bruce Springsteen die eer te beurt.

  Het onderwerp van de zin is die eer. De persoonsvorm moet dus in het enkelvoud.

 • Als ik 's morgens om kwart voor vijf naar het werk vertrek, is er geen kat op de baan.
  √ Als ik 's morgens om kwart voor vijf naar het werk vertrek, is er geen kat op de weg.

  Een baan wordt in de eerste plaats voor een bepaalde activiteit gebruikt: wielerbaan, landingsbaan, tennisbaan. Het verkeer rijdt op de weg. In Nederland is er geen hond op de weg.

 • Volledige teelt salade vernield in Meerle.
  √ Volledige slaoogst vernield in Meerle.

  Een salade is een gerecht met onder meer koude groente, sla is een groente. Teelt is het kweken van groenten, oogst is wat de teelt oplevert.

 • "Ik heb een zwaar déjà vu-gevoel", reageert Bruyneel.
  √ "Ik heb een zwaar déjà-vugevoel", reageert Bruyneel.

  Het streepje hoeft niet.

 • Kopenhagen
  √ uitspraak: koo·pən·haa·gə(n)

  De eind-n hoeft niet uitgesproken te worden, de n midden in de naam moet wel te horen zijn.

 •  

Taalmail 425 - 4 januari 2010

 • Enkele treinen reden niet uit en ook voor zij die met de fiets de baan opgaan, zijn er problemen door spiegelgladde fietspaden.
  √ Enkele treinen reden niet uit en ook voor wie met de fiets de weg opgaat, zijn er problemen door spiegelgladde fietspaden.

  Zij die kan alleen als onderwerp gebruikt worden.

 • Nederland en Groot-Brittannië krijgen voorlopig geen schadevergoeding na het failliet van een IJslandse bank.
  √ Nederland en Groot-Brittannië krijgen voorlopig geen schadevergoeding na het faillissement van een IJslandse bank.

  Het failliet heeft alleen maar een figuurlijke betekenis: het failliet van het beleid. Strikt genomen is Groot-Brittannië het eiland waarop Wales, Schotland en Engeland liggen. Het land heet officieel het Verenigd Koninkrijk.

 • De veearts van Bellewaerde Park kwam onmiddellijk ter plaatse en deed de eerste testen.
  √ De dierenarts van Bellewaerde Park kwam onmiddellijk ter plaatse en deed de eerste testen.

  Een veearts is een dierenarts die zich vooral met landbouwdieren bezighoudt.

 • Cameron heeft de reputatie van een moeilijk mens te zijn.
  √ Cameron heeft de reputatie een moeilijk mens te zijn.

  Van kan niet gebruikt worden als voegwoord aan het begin van een beknopte bijzin.

 • Obama wil niet dat zo'n incident zich nog eens herhaalt.
  √ Obama wil niet dat zo'n incident zich nog eens voordoet.

  Nog eens en zich herhalen is dubbelop.

 • Hij voegde er aan toe dat er geen degelijke politieke gesprekspartners zijn.
  √ Hij voegde eraan toe dat er geen degelijke politieke gesprekspartners zijn.

  Voornaamwoordelijke bijwoorden worden als één woord gespeld.

 • kilometer
  √ uitspraak: kie·loo·mee·tər

  De i is een korte heldere i. Niet uitspreken alsof er 'killometer' stond.