Taalmail 301 - 325

Gebruik Ctrl-F om in deze pagina te zoeken.

Taalmail 301 - 29 januari 2007

 • Het was een WK met veel dramatiek, niet in het minst voor onze landgenoten.
  √ Het was een WK met veel dramatiek, niet het minst voor onze landgenoten.

  Niet in het minst betekent 'helemaal niet', niet het minst betekent 'vooral'.

 • Gisteren had de prins op de receptie voor de gestelde lichamen een aanvaring met twee hoofdredacteurs.
  √ Gisteren had de prins op de receptie voor hoge gezagsdragers en prominenten een aanvaring met twee hoofdredacteurs.

  Gestelde lichamen is een gallicisme volgens Van Dale. Alternatieven als gestelde machten en gestelde overheden zijn te eng.

 • In Frankrijk is de derde grootste Fransman overleden.
  √ In Frankrijk is de op twee na grootste Fransman overleden.

  Volgens Taaladvies.net is de constructie de derde grootste in de betekenis van 'de grootste op twee na' standaardtaal in België. Die laatste constructie is wel minder dubbelzinnig.

 • De blueslegende is 81 en had vorige week hele hoge koorts.
  √ De blueslegende is 81 en had vorige week heel hoge koorts.

  "In geschreven en in verzorgd gesproken taalgebruik blijft heel in dit geval onverbogen. De verbogen vorm hele is hier vrijwel beperkt tot informeel gesproken taalgebruik." (Taaladvies.net)

 • En de mensen zijn content dat zo'n dingen bestaan.
  √ En de mensen zijn blij dat zulke dingen bestaan.

  Content is dialect in de betekenis van 'blij'. Bij een woord in het meervoud hoort zulke.

 • Het nummer "Listen", dat door Beyoncé Knowles wordt gezongen, kreeg ook een oscarnominatie.
  √ Het nummer "Listen", dat door Beyoncé Knowles wordt gezongen, kreeg ook een Oscarnominatie.

  Samenstellingen met Oscar worden ook met een hoofdletterwoord gespeld.

 • tapir
  √ uitspraak: taa·pier

  Klemtoon op de eerste lettergreep. Dat geldt ook voor fakir, kefir en nadir.

 •  

Taalmail 302 - 5 februari 2007

 • De politie van Antwerpen heeft drie dievenbendes opgerold die verantwoordelijk zijn voor tientallen woninginbraken.
  √ De politie van Antwerpen heeft drie dievenbendes opgerold die in tientallen woningen ingebroken hebben.

  De oorspronkelijke zin is niet fout, maar de tweede klinkt directer.

 • Tussendoor begraven aanhangers van Hamas en van Fatah hun doden, nu al 25 op vier dagen tijd.
  √ Tussendoor begraven aanhangers van Hamas en van Fatah hun doden, nu al 25 in vier dagen (tijd).

  Op een bepaald moment, in een bepaalde periode.

 • ITS had kandidaten voorgesteld voor twee van de 80 te begeven posten.
  √ ITS had kandidaten voorgesteld voor twee van de 80 vacante posten.

  Te begeven klinkt verouderd.

 • Vroege gehoortests kunnen de spraakachterstand van dove kinderen gevoelig verkleinen.
  √ Vroege gehoortests kunnen de spraakachterstand van dove kinderen aanmerkelijk verkleinen.

  In de betekenis van 'aanmerkelijk, aanzienlijk' is gevoelig vertaald Frans. Gevoelig is wel goed in de betekenis 'duidelijk voelbaar': een gevoelige slag toebrengen.

 • In het zwembad aan de Leliestraat zijn verbouwingswerken aan de gang.
  √ Het zwembad aan de Leliestraat wordt (momenteel) verbouwd.

  Volgens Taaladvies.net is werken in deze context standaardtaal in België (algemene standaardtaal is verbouwingswerkzaamheden). Maar de zin kan ook korter en directer geformuleerd worden.

 • De platenfirma Apple Corps Ltd. mag bepaalde kenmerken van Apple in licensie gebruiken.
  √ De platenfirma Apple Corps Ltd. mag bepaalde kenmerken van Apple in licentie gebruiken.

  In het Engels is het license (met s), in het Nederlands licentie (met t).

 • a priori
  √ uitspraak: aa prie·joo·rie

  Klemtoon op de o.

 •  

Taalmail 303 - 12 februari 2007

 • Ze kocht haar hond toen die zes maand en half was.
  √ Ze kocht haar hond toen die zes en een halve maand was.

  "Een combinatie van een heel getal met een breukgetal wordt in zijn geheel vóór het substantief geplaatst waar het bij hoort", schrijft de Algemeen Nederlandse Spraakkunst (ANS).

 • Bijna vijf en een halve procent van de bestuurders testte positief.
  √ Bijna vijf en een half procent van de bestuurders testte positief.

  Procent is een onzijdig woord: een half procent.

 • Daarmee kan de politie zelf mensen helpen met een hartstilstand.
  √ Daarmee kan de politie zelf mensen met een hartstilstand helpen.

  Hak zo'n kleine woordgroep niet doormidden.

 • Zal ik van voor af aan beginnen? Dan kan iedereen goed volgen.
  √ Zal ik bij het begin beginnen? Dan kan iedereen goed volgen.

  De juiste vorm is van voren af aan, maar dat was niet bedoeld: van voren af aan betekent 'helemaal opnieuw'.

 • Op buitenlandse missie gaan behoort tot een van de vaste taken van de para's.
  √ Op buitenlandse missie gaan is een van de vaste taken van de para's.

  Er zijn twee formuleringen vermengd: het is een van de taken en het behoort tot de taken.

 • We zullen de BV's er eens bijhalen.
  √ We zullen de BV's er eens bij halen.

  Bij hoort bij er, niet bij halen. In dat geval wordt het nooit aan halen vast gespeld.

 • Stephen
  √ uitspraak: stie·ven

  Stephen wordt op dezelfde manier uitgesproken als Steven. De spelling met ph komt vooral in Brits-Engels voor.

 •  

Taalmail 304 - 19 februari 2007

 • Zheng He koos deze plek uit toen hij met zijn vloot naar het Westen vaarde.
  √ Zheng He koos deze plek uit toen hij met zijn vloot naar het Westen voer.

  Varen is een sterk werkwoord: varen, voer, gevaren.

 • 147 politieagenten keken toe of alles veilig verliep.
  √ 147 politieagenten zagen erop toe dat alles veilig verliep.

  Toekijken in de betekenis van 'toezicht uitoefenen op' is volgens Van Dale verouderd.

 • De verkoop van het model loopt zo goed dat de productie moet worden opgedreven.
  √ De verkoop van het model loopt zo goed dat de productie moet worden opgevoerd.

  Opdrijven heeft een negatieve bijklank: op een onnatuurlijke of overdreven manier doen stijgen.

 • Vier wetenschappelijke artikelen werden uit de catalogus geschrapt. Reden was dat onderwerpen als slavernij en homoseksualtiteit werden behandeld.
  √ Vier wetenschappelijke artikelen werden uit de catalogus geschrapt, omdat onderwerpen als slavernij en homoseksualtiteit werden behandeld.

  Reden was dat ... klinkt erg formeel. Dat geldt ook voor vergelijkbare constructies waarin het lidwoord weggelaten wordt: 'bedoeling is dat ...', 'aanleiding tot de zaak was ...'.

 • In het Aziatische Thailand pleegt de premier overleg over de veiligheid in zijn land.
  √ In het Aziatische land Thailand pleegt de premier overleg over de veiligheid in zijn land.

  Het Aziatische Thailand is schrijftaal. In spontaan gesproken taal komt de constructie niet voor. Ook goed: In Thailand, in Zuidoost-Azië, pleegt ...

 • Jean-Pierre's nieuwe situatie is het gespreksonderwerp van de dag.
  Jean-Pierres nieuwe situatie is het gespreksonderwerp van de dag.

  "We schrijven de bezits-s vast aan het grondwoord, tenzij dat eindigt op een lange klinker of een sisklank." (Woordenlijst)

 • carnaval
  √ klemtoon: carnaval, carnaval

  'Carnaval' komt vooral in België voor.

 •  

Taalmail 305 - 26 februari 2007

 • Vorig jaar nog kloegen de instellingen dat ze meer en meer jongeren met zware psychische problemen moeten opvangen.
  √ Vorig jaar nog klaagden de instellingen dat ze meer en meer jongeren met zware psychische problemen moeten opvangen.

  Klagen is een zwak werkwoord: klagen, klaagde, geklaagd.

 • Elke keer de Audidirectie naar Vorst komt, wordt er gestaakt. Zo ook vandaag.
  Elke keer dat/als de Audidirectie naar Vorst komt, wordt er gestaakt. Zo ook vandaag.

  Als of dat hoort erbij.

 • Het parket van Dendermonde is afgestapt aan de woning van de zoon en zal straks huiszoeking doen in de artsenpraktijk van zijn moeder.
  √ Het parket van Dendermonde heeft de woning van de zoon onderzocht en zal straks huiszoeking doen in de artsenpraktijk van zijn moeder.

  De Franse uitdrukking descendre sur les lieux klinkt in Belgisch juridisch Nederlands ter plaatse afstappen. We kunnen beter zeggen wat dat betekent: dat het parket iets ter plaatse onderzocht heeft.

 • Het is wel niet uitgesloten dat sommige studenten toch een examen hebben op de dag ná de verkiezingen.
  Toch is het niet uitgesloten dat sommige studenten een examen hebben op de dag ná de verkiezingen.

  De combinatie wel niet is niet erg fraai en is mogelijk verwarrend voor de luisteraar.

 • Joss Stone verklapte trouwens ook nog dat Vinnie Jones op haar nieuw album te horen zal zijn.
  √ Joss Stone verklapte trouwens ook nog dat Vinnie Jones op haar nieuwe album te horen zal zijn.

  Het bijvoeglijk naamwoord (hier nieuw) bij een onzijdig woord (hier album) wordt in de regel verbogen na een bezittelijk voornaamwoord (hier haar).

 • We delen geen cadeau's uit.
  √ We delen geen cadeaus uit.

  De meervouds-s wordt aan het woord vast geschreven als het eindigt op een klinker die met twee letters of meer wordt geschreven.

 • Hugh
  √ uitspraak: hjoe

  De gh in de Engelse voornaam Hugh wordt niet uitgesproken. De achternaam Hughes is [hjoez].

 •  

Taalmail 306 - 5 maart 2007

 • Als tweevoudig kampioene zijn alle ogen natuurlijk op Kim Gevaert gericht.
  √ Als tweevoudig kampioene krijgt Kim Gevaert natuurlijk alle aandacht.

  De bepaling van gesteldheid (als tweevoudig kampioene) duidt een gesteldheid van het onderwerp (of lijdend voorwerp) aan. Kim Gevaert (de kampioene) moet onderwerp van de zin zijn.

 • In het kader van behoud van jobs was het uitkijken naar de plannen met de toekomstige vliegtuigen.
  √ Het aantal banen dat behouden blijft, hangt af van het vliegtuigtype dat de fabrieken in de toekomst zullen bouwen.

  De oorspronkelijke zin is erg vaag.

 • Wat de vrouw bezield heeft om haar vijf kinderen om te brengen en daarna zichzelf proberen te doden, is ook voor haar man niet duidelijk.
  √ Ook voor haar man is niet duidelijk wat de vrouw bezield heeft toen ze haar vijf kinderen ombracht en daarna zichzelf probeerde te doden.

  Ook goed is om haar vijf kinderen om te brengen en daarna te proberen zichzelf te doden, maar zo'n opeenstapeling van infinitieven klinkt minder fraai. Met de hoofdzin voorop kan een luisteraar de zin makkelijker volgen.

 • Gisteren mocht Bierbeek zich in de strijd gooien, morgen is het aan Vilvoorde.
  √ Gisteren mocht Bierbeek zich in de strijd gooien, morgen is Vilvoorde aan de beurt.

  Wel goed: het is aan u ('het is uw taak, uw plicht') daar iets aan te doen.

 • Dat is van grote betekenis voor de geïsoleerde, moeilijk bereikbare maar potentieel economisch en toeristisch belangrijke regio Donegal.
  √ Dat is van grote betekenis voor de regio Donegal, die nu nog geïsoleerd en moeilijk bereikbaar is, maar economisch en toeristisch belangrijk kan worden.

  Voor een luisteraar, die een tekst in tegenstelling tot een lezer alleen maar hoort, is een woordgroep die een tangconstructie bestaande uit een lidwoord, een reeks door bijwoorden versterkte bijvoeglijke naamwoorden en een zelfstandig naamwoord bevat, nauwelijks te volgen.

 • Mijn vingers liggen helemaal in de knoop en ik zak/zeig neer voor de tv.
  √ Mijn vingers liggen helemaal in de knoop en ik zijg neer voor de tv.

  Neerzijgen wordt met ij gespeld.

 • Chris Martin zegt dat er een nummer opstaat dat het beste is dat ze ooit gemaakt hebben.
  √ Chris Martin zegt dat er een nummer op staat dat het beste is dat ze ooit gemaakt hebben.

  Opstaan bestaat wel, maar dat betekent wat anders dan hier bedoeld is.

 •  

Taalmail 307 - 12 maart 2007

 • Genk en Anderlecht bekampten elkaar op het scherpst van de snee.
  √ Genk en Anderlecht bekampten elkaar op het scherp van de snede.

  Scherp is hier geen bijvoeglijk naamwoord, maar een zelfstandig naamwoord. Bekampen is standaardtaal in België voor 'bestrijden'.

 • De strandredders van Sydney keken vanmorgen vreemd op, want ze kregen het bezoek van een wel heel onverwachte gast.
  √ De strandredders van Sydney keken vanmorgen vreemd op, want ze kregen bezoek van een wel heel onverwachte gast.

  Geen lidwoord.

 • Volgende week is Will al opnieuw aan het feest. Dan wordt hij gevierd in zijn geboortestad Gent.
  √ Volgende week kan Will al opnieuw feestvieren. Dan wordt hij in de bloemetjes gezet / gehuldigd in zijn geboortestad Gent.

  Aan het feest zijn is vertaald Frans. Vieren wordt niet voor personen gebruikt, wel voor gebeurtenissen (Moederdag vieren).

 • De onderzoeksrechter in de dopingaffaire rond de Spaanse dokter Fuentes wil het dossier zonder gevolg klasseren.
  √ De onderzoeksrechter in de dopingaffaire rond de Spaanse dokter Fuentes zal niemand vervolgen.

  Een dossier zonder gevolg klasseren is - zoals zo vaak in het Belgische juridisch Nederlands - letterlijk vertaald Frans ('classer un dossier sans suite'). De juiste Nederlandse term is seponeren, maar een concrete formulering begrijpt iedereen.

 • Over precies een maand wordt in de Capitole in Gent een nationale benefiet tegen zinloos geweld gehouden.
  √ Over precies een maand wordt in de Capitole in Gent een nationaal benefiet tegen zinloos geweld gehouden.

  Benefiet is onzijdig: het benefiet. Na een wordt het bijvoeglijk naamwoord bij een onzijdig zelfstandig naamwoord niet verbogen: een wit paard, een nationaal benefiet.

 • Volgens het parket is de kraak minitieus voorbereid, maar details over het aantal daders en hun werkwijze wil het niet kwijt.
  √ Volgens het parket is de kraak minutieus voorbereid, maar details over het aantal daders en hun werkwijze wil het niet kwijt.

  Het is mini, maar minutieus en minuscuul.

 • achttiende-eeuws
  √ uitspraak: de slot-e van achttiende moet uitgesproken worden.

  Overdreven assimilatie van de slot-e en de volgende klinker staat slordig. Dus niet: d'Amerikanen, d'oppositie.

 •  

Taalmail 308 - 19 maart 2007

 • De voetbalbond moet wachten met zijn tuchtprocedure tot de strafzaak, dus de gerechterlijke kant van de zaak, afgelopen is.
  √ De voetbalbond moet wachten met zijn tuchtprocedure tot de strafzaak, dus de gerechtelijke kant van de zaak, afgelopen is.

  Verhaspeling. Gerechtelijk heeft betrekking op het gerecht, rechterlijk op de rechter.

 • De groothertogen zijn dinsdag ontvangen door koning Albert en koningin Paola.
  De groothertog en de groothertogin zijn dinsdag ontvangen door koning Albert en koningin Paola.

  De koning en de koningin zijn niet 'de koningen'. Evenmin zijn de groothertog en de groothertogin 'de groothertogen'.

 • Wat er ook van zij, de Academie voor Kindergeneeskunde heeft vorige week beslist een groep van deskundigen te laten onderzoeken of gsm-straling gevaarlijk is.
  Hoe het ook zij, de Academie voor Kindergeneeskunde heeft vorige week beslist een groep van deskundigen te laten onderzoeken of gsm-straling gevaarlijk is.

  Volgens Van Dale is wat er ook van zij (een letterlijke vertaling van quoi qu'il en soit) geen standaardtaal. Beslissen te is standaardtaal in België volgens Taaladvies.net. In Nederland is alleen besluiten te gebruikelijk.

 • De 0800-lijn is geplaatst bij de federale politie en is rond de klok bemand.
  √ De 0800-lijn is geplaatst bij de federale politie en is de klok rond bemand.

  Het is wel rond de klok van tienen.

 • De federale politie zegt dat de kraak kon vermeden worden als de banken paspoorten mochten controleren.
  √ De federale politie zegt dat de kraak voorkomen had kunnen worden, als de banken paspoorten mochten controleren.

  Een voorwaarde die niet vervuld is, kan het beste met een voltooid verleden tijd uitgedrukt worden. Voorkomen is volgens sommigen preciezer dan vermijden.

 • Aanschouw de Rosettasteen, de kroonprins van de antioxydanten.
  √ Aanschouw de steen van Rosetta, de kroonprins van de antioxidanten.

  In het Engels is het the Rosetta Stone, in het Nederlands de steen van Rosetta. We spellen een i in oxide, oxidans, oxideren, hydroxide en dergelijke.

 • actrice
  √ uitspraak: ak·tries·sə

  De uitgang -ice spreken we met een korte heldere ie uit.

 •  

Taalmail 309 - 26 maart 2007

 • Het wordt een prettig weerzien met hun Belgische fans, die zich aan een geweldig spektakel mogen verwachten.
  √ Het wordt een prettig weerzien met hun Belgische fans, die een geweldig spektakel mogen verwachten.

  Zich verwachten aan is geen standaardtaal, ook niet in België.

 • Zal ik een bad voor je laten lopen?
  √ Zal ik een bad voor je klaarmaken / laten vollopen?

  Het water loopt, het bad loopt vol.

 • Maar voor de VAB mag zo'n systeem geen meerkost opleveren voor de automobilisten.
  √ Maar voor de VAB mag zo'n systeem geen meerkosten opleveren voor de automobilisten.

  Kost, in het enkelvoud, is eten.

 • Hij begon haar te lekken tot ze terug begon te ademen.
  √ Hij begon haar te likken tot ze weer begon te ademen.

  Lekken is dialect in de betekenis van 'likken'. Herhaling drukken we uit met weer.

 • We wilden ons grote debuut op de nationale TV maken.
  √ We wilden ons grote debuut op de nationale tv maken.

  Een ingeburgerde afkorting als tv wordt met kleine letters gespeld.

 • Zij is een van mijn favoriete artiesten allertijden.
  √ Zij is een van mijn favoriete artiesten aller tijden.

  Aller tijden is een oude genitiefvorm. Niet verwarren met het voorvoegsel aller- in superlatieven: allermooist, allerliefst, allerhoogst.

 • Boeing
  √ uitspraak: boo·ing

  Dus niet: *boe·jing.

 •  

Taalmail 310 - 2 april 2007

 • Het aantal kandidaten dat meteen slaagt in het rijexamen was nog nooit zo laag.
  √ Het aantal kandidaten dat meteen slaagt voor het rijexamen was nog nooit zo laag.

  Let op het voorzetsel: slagen voor een examen. Wel: ze zijn er niet in geslaagd hun rijbewijs te halen.

 • De asse van acteur James Doohan zal eind april de ruimte worden ingeschoten.
  √ De as van acteur James Doohan zal eind april de ruimte in geschoten worden.

  Asse is geen standaardtaal. Inschieten bestaat wel, maar dat is hier niet bedoeld.

 • De brand, die 60 hectaren bos in vlammen deed opgaan, was aangestoken.
  √ De brand, die 60 hectare bos in vlammen deed opgaan, was aangestoken.

  Na een precies getal (hier: 60) staat een maateenheid in het enkelvoud.

 • Momenteel leiden drie klachten op de twintig tot een veroordeling.
  √ Momenteel leiden drie op de twintig klachten tot een veroordeling.

  Het hoofdwoord klachten moet achter de getallen staan.

 • Omdat we als een team aan elkaar hingen, hebben we er de moed kunnen inhouden.
  √ Omdat we als een team aan elkaar hingen, konden we de moed erin houden.

  De uitdrukking luidt: de moed erin houden (niet: *er de moed in houden).

 • De Oekraïeners moeten weer gaan stemmen.
  √ De Oekraïners moeten weer gaan stemmen.

  In een open lettergreep spellen we de heldere ie-klank als i: Oekraïne, Oekraïner(s). In een gesloten lettergreep spellen we ie om te voorkomen dat de ie-klank dof uitgesproken wordt: Oekraïens(e).

 • handdoek
  √ uitspraak: han·doek

  Los klinken de samenstellende delen als [hant] en [doek]. In de samenstelling handdoek wordt de [t] van hand een [d] onder invloed van de [d] van doek. In vloeiende spraak valt de eerste [d] weg: [han·doek].

 •  

Taalmail 311 - 9 april 2007

 • De moord op Joe Van Holsbeeck is vandaag precies een jaar geleden.
  √ Vandaag precies een jaar geleden werd Joe Van Holsbeeck vermoord.

  Het gebruik van is doet vreemd aan. Wel goed: "Het is vandaag precies een jaar geleden dat Joe Van Holsbeeck vermoord werd."

 • Vraag is of die maatregelen er ook effectief gekomen zijn.
  √ Maar zijn die maatregelen er ook gekomen?

  Het weglaten van het lidwoord in de constructie vraag is of ... is schrijftaal. Effectief is standaardtaal in België voor daadwerkelijk, maar het is ook een stopwoord.

 • Het vuur ontstond om een nog onbekende reden in de slaapkamer van de ouders op de eerste verdieping.
  √ Het vuur ontstond door (een) nog onbekende oorzaak in de slaapkamer van de ouders op de eerste verdieping.

  Met een reden motiveert iemand waarom hij iets zegt of doet. De oorzaak verwijst naar de omstandigheden die ergens toe leiden. In Nederland wordt het lidwoord een meestal weggelaten.

 • De psalm is getoonzet door Francesco Scarlatti, broer van de beter gekende Alessandro en neef van Domenico.
  √ De psalm is getoonzet door Francesco Scarlatti, broer van de bekendere / beter bekende Alessandro en neef van Domenico.

  Gekend komt voor als voltooid deelwoord: ik heb hem niet gekend. Als bijvoeglijk naamwoord is het bekend.

 • Je kunt nog altijd je kandidatuur stellen voor ons spel.
  √ Je kunt je nog altijd kandidaat stellen voor ons spel.

  Vermenging van zich kandidaat stellen en zijn kandidatuur indienen.

 • Een bomauto ontplofte vlakbij de regeringsgebouwen.
  √ Een bomauto ontplofte vlak bij de regeringsgebouwen.

  Vlak versterkt het voorzetsel, net zoals in "Vlak na de explosie renden duizenden mensen de straat op." Naast bomauto is ook autobom gebruikelijk, vooral in Nederland.

 • stadhuis
  √ klemtoon: stadhuis

  Stadhuis gedraagt zich niet zoals andere samenstellingen met huis als rechterlid: de klemtoon ligt op huis.

 •  

Taalmail 312 - 16 april 2007

 • Vandaag maken we kennis met de mensen die hem nauw aan het hart liggen.
  √ Vandaag maken we kennis met de mensen die hem na aan het hart liggen.

  Na betekent 'dicht bij'. Taaladvies.net beschouwt nauw aan het hart als standaardtaal; Van Dale kent alleen na aan het hart.

 • Toen heeft een man vanuit een toren op de campus 15 mensen doodgeschoten en 31 gewond.
  √ Toen heeft een man vanuit een toren op de campus 15 mensen doodgeschoten en 31 verwond.

  Het werkwoord wonden klinkt erg archaïsch. In modern Nederlands zeggen we verwonden.

 • Maar daar wil u liever niets over zeggen?
  √ Maar daar wilt u liever niets over zeggen?

  Gebruik bij voorkeur de vormen van de tweede persoon bij u: kunt, zult, bent, hebt. De vormen van de derde persoon (kan, zal, is, heeft) klinken formeel of juist slordig.

 • Het proces over de moord op een welstellende zakenman in Meerle, tien jaar geleden, moet niet worden overgedaan.
  √ Het proces over de moord op een welgestelde zakenman in Meerle, tien jaar geleden, hoeft niet te worden overgedaan.

  Welstellend is algemeen Belgisch-Nederlands volgens Van Dale, maar ook in België komt welgesteld vaker voor. In een negatieve zin gebruiken we hoeven als bedoeld wordt dat iets niet noodzakelijk is.

 • Lang leve de dialecten!
  √ Lang leven de dialecten!

  De dialecten is meervoud. Daarom moet het leven (in het meervoud) zijn, ook in de aanvoegende wijs.

 • In de Finse maatschappij bestaat er een grote concensus over de meeste zaken.
  √ In de Finse maatschappij bestaat grote consensus over de meeste zaken.

  Consensus is verwant met het Latijnse woord consentire, dat letterlijk 'samen (con) voelen (sentire)' betekent. Er en een kunnen allebei weg.

 • notulen
  √ klemtoon: notulen

  Ook de uitspraak [notulen] komt voor, maar Van Dale noemt die 'minder juist'.

 •  

Taalmail 313 - 23 april 2007

 • Dat meldden verschillende Russische persagentschappen en is later door het Kremlin bevestigd.
  √ Dat meldden verschillende Russische persagentschappen en het bericht is later door het Kremlin bevestigd.

  Verkeerde samentrekking. In het eerste deel is dat lijdend voorwerp, in het tweede deel is het weggelaten dat onderwerp. Samentrekking kan alleen als het woord in beide delen dezelfde functie heeft.

 • Heel concreet: u kunt dus niet ontslaan worden?
  √ Heel concreet: u kunt dus niet ontslagen worden?

  Slaan, sloeg, geslagen. Ook in afleidingen en samenstellingen.

 • Door het warme weer zijn er deze lente meer pollen in de lucht dan anders.
  √ Door het warme weer is er deze lente meer pollen in de lucht dan anders.

  Pollen (stuifmeel) is oorspronkelijk een onzijdig woord in het enkelvoud: het pollen. Doordat pollen een Nederlands meervoud lijkt, wordt het vaak in de betekenis van 'stuifmeelkorrels' gebruikt en met een persoonsvorm in het meervoud gecombineerd.

 • Je hebt het waarschijnlijk al eens voorgehad: je rijdt te snel en je moet een boete betalen.
  √ Je hebt het waarschijnlijk al eens meegemaakt: je rijdt te snel en je moet een boete betalen.

  Voorhebben is geen standaardtaal, zegt Van Dale, ook niet in het Belgische Nederlands.

 • Hij was het parcours van de Amstel Gold Race aan het verkennen aan een slakkengangetje van 35 kilometer per uur.
  √ Hij was het parcours van de Amstel Gold Race aan het verkennen met een slakkengangetje van 35 kilometer per uur.

  Het juiste voorzetsel is met, ook in de combinatie met een snelheid van.

 • Het vliegtuigje is volledig vernield. De piloot kwam er met de schrik vanaf.
  √ Het vliegtuigje is volledig vernield. De piloot kwam er met de schrik (van) af.

  De uitdrukking luidt 'ergens met de schrik (van) afkomen'. Van en af horen niet bij en aan elkaar. Ook met de schrik vrijkomen is goed.

 • hysterie
  √ klemtoon: hysterie

  Let op het verschil in beklemtoning: hysteríé, hystérisch.

 •  

Taalmail 314 - 30 april 2007

 • Jaarlijks maakt "The Sunday Times" een top 1000 van de meest rijke mensen in Groot-Brittannië.
  √ Jaarlijks maakt "The Sunday Times" een top 1000 van de rijkste mensen in Groot-Brittannië.

  Bij een kort woord als rijk wordt de overtreffende trap vrijwel nooit omschreven.

 • Sarkozy toonde zich zelfzeker en kon het niet nalaten zijn tegenspeelster denigrerend aan te spreken.
  √ Sarkozy toonde zich zelfverzekerd en kon het niet nalaten zijn tegenspeelster denigrerend aan te spreken.

  Volgens Taaladvies.net is zelfzeker standaardtaal in België, volgens Van Dale niet.

 • Hij ziet hoe een bal zal rollen eens hij een andere bal geraakt heeft.
  √ Hij ziet hoe een bal zal rollen nadat hij een andere bal geraakt heeft.

  Het gebruik van eens als voegwoord is geen standaardtaal, ook niet in het Belgische Nederlands.

 • Jonge mensen hebben vaak vooroordelen naar klassieke muziek toe.
  √ Jonge mensen hebben vaak vooroordelen over klassieke muziek.

  "Het gebruik van de voorzetselcombinatie naar...toe in overdrachtelijke zin, is niet voor iedereen aanvaardbaar", schrijft de ANS.

 • De twee sterfgevallen wekten bij het parket meteen argwaan omdat zelfmoorden in de Oudenaardse gevangenis eerder uitzonderlijk zijn.
  √ De twee sterfgevallen wekten bij het parket meteen argwaan omdat zelfmoorden in de Oudenaardse gevangenis vrij uitzonderlijk zijn.

  Eerder in de betekenis van 'tamelijk' is geen standaardtaal.

 • Wolkenloze hemel is dubbele zegen voor zonnepanelen.
  Wolkeloze hemel is dubbele zegen voor zonnepanelen.

  We schrijven altijd -eloos, behalve als het grondwoord zelf op een n eindigt: besluiteloos, grenzeloos, gewetenloos.

 • In het verleden zagen we al dat antidopinggroepen vanalles in het geheim doen.
  √ In het verleden zagen we al dat antidopinggroepen van alles in het geheim doen.

  Van alles wordt los gespeld.

 •  

Taalmail 315 - 7 mei 2007

 • De vier zouden drie jaar geleden een Albaniër hebben vermoord.
  √ De vier zouden drie jaar geleden een Albanees hebben vermoord.

  De Woordenlijst en de lijst Buitenlandse aardrijkskundige namen vermelden alleen Albanees. Volgens Van Dale is Albaniër niet fout, maar het is minder gebruikelijk dan Albanees.

 • Het gaat om extra controles, boven de dagdagelijkse controles van de vier diensten.
  √ Het gaat om extra controles, boven de dagelijkse controles van de vier diensten.

  Dagdagelijks is geen standaardtaal.

 • Eens het proces afgelopen is, zal hij aan ons land worden uitgeleverd.
  Zodra het proces afgelopen is, zal hij aan ons land worden uitgeleverd.

  Eens wordt in België vaak als voegwoord gebruikt, maar volgens Taaladvies.net keurt een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers dat af.

 • Daarmee zijn de taliban, die het overlijden eerst in alle toonaarden ontkenden, een zware slag toegebracht.
  √ Daarmee is de taliban, die het overlijden eerst in alle toonaarden ontkenden, een zware slag toegebracht.

  Het onderwerp van de zin is een zware slag. De persoonsvorm moet dus in het enkelvoud staan.

 • De film staat bovenaan alle box-officelijsten.
  √ De film staat bovenaan op alle box-officelijsten.

  Bovenaan is een bijwoord, geen voorzetsel. Er moet dus nog een voorzetsel op volgen. Vergelijk met: 'De film staat op alle box-officelijsten bovenaan.'

 • Katerine laat nog eens van haar horen, met een nieuwe single.
  √ Katerine laat nog eens van zich horen, met een nieuwe single.

  De ANS noemt de constructie met haar twijfelachtig.

 • Tiësto gaat met zijn restaurant de Oosterse toer op.
  √ Tiësto gaat met zijn restaurant de oosterse toer op.

  Kleine letter in oosters en westers.

 •  

Taalmail 316 - 14 mei 2007

 • Het ongeval gebeurde even voorbij de verkeerswisselaar van Lummen.
  √ Het ongeval gebeurde even voorbij het klaverblad van Lummen.

  Verkeerswisselaar is vertaald Frans (échangeur).

 • Voor minister van Buitenlandse Zaken De Gucht onderlijnt het bezoek van de koning de rol die België in de Veiligheidsraad speelt.
  √ Voor minister van Buitenlandse Zaken De Gucht onderstreept het bezoek van de koning de rol die België in de Veiligheidsraad speelt.

  Onderlijnen is vertaald Frans (souligner).

 • Ook twee andere partijen krijgen een nationaal nummer, omdat ze in alle kiesomschrijvingen lijsten hebben ingediend.
  √ Ook twee andere partijen krijgen een nationaal nummer, omdat ze in alle kieskringen lijsten hebben ingediend.

  Kiesomschrijving is vertaald Frans (circonscription électorale).

 • Gisteren is in Gent zo goed als geen post bedeeld.
  √ Gisteren is in Gent zo goed als geen post bezorgd.

  Bedelen komt vrijwel uitsluitend voor in een constructie als rijk bedeeld zijn. Post uitreiken is ambtenarees.

 • De vrachtwagen had ethanol aan boord, en dat is erg ontvlambaar.
  √ De vrachtwagen vervoerde ethanol, en dat is erg ontvlambaar.

  Boord is alleen bruikbaar voor schepen, vliegtuigen en ruimtevaartuigen.

 • Ook bij het referendum was het kantje boordje.
  √ Ook bij het referendum was het kantje boord.

  Kantje boord is een vaste uitdrukking. Misschien is er invloed van haastje-repje, maar daarin zit twee keer het persoonlijk voornaamwoord je.

 • De onderhandelingen om een gezamelijk digitaal tv-aanbod te brengen, liepen spaak.
  √ De onderhandelingen om een gezamenlijk digitaal tv-aanbod te brengen, liepen spaak.

  Met n.

 •  

Taalmail 317 - 21 mei 2007

 • Er ontstond paniek in de dierentuin, de bezoekers werden onmiddellijk ontruimd.
  √ Er ontstond paniek in de dierentuin, de bezoekers werden onmiddellijk geëvacueerd.

  Ontruimen wordt alleen van gebouwen en plaatsen gezegd. Evacueren kan ook voor personen.

 • De Cutty Sark is de enig bewaard gebleven klipper.
  √ De Cutty Sark is de enige bewaard gebleven klipper.

  Het gaat om de enige klipper die bewaard gebleven is, niet om een klipper die op een enige manier bewaard gebleven is.

 • Er zijn razzia's bezig in het milieu van de sportweddenschappen.
  √ Er zijn razzia's aan de gang in het milieu van de sportweddenschappen.

  Globaal genomen zijn activiteiten 'aan de gang' en mensen 'bezig'.

 • Vanmorgen zijn drie Belgen erin gelukt om de noordelijke kant van de Mount Everest op te klimmen.
  √ Vanmorgen zijn drie Belgen erin geslaagd om de noordelijke kant van de Mount Everest op te klimmen.

  Als iemand erin slaagt iets te doen, is het hem gelukt: het is de drie Belgen gelukt de Mount Everest te beklimmen.

 • Het ongeluk gebeurde in het Nederlandse Eelde, in de provincie Drenthe.
  √ Het ongeluk gebeurde in Eelde, in de Nederlandse provincie Drenthe.

  Het Nederlandse Eelde klinkt schrijftalig.

 • De auto van de tachtigers werd langs achter aangereden door een vrachtwagen.
  √ De auto van de tachtigers werd van achter(en) aangereden door een vrachtwagen.

  Let op het voorzetsel. Zowel van achter als van achteren is goed.

 • Iedereen was verrast door haar blitshuwelijk met Blake Fielder-Civil.
  √ Iedereen was verrast door haar blitzhuwelijk met Blake Fielder-Civil.

  Blits betekent 'hip', blitz betekent 'bliksemsnel'.

 •  

Taalmail 318 - 4 juni 2007

 • De werknemers krijgen in de refter van het bedrijf uitleg over eventueel bijkomende ontslagen.
  √ De werknemers krijgen in het bedrijfsrestaurant uitleg over eventuele extra ontslagen.

  Een refter is in de algemene standaardtaal een eetzaal in een klooster. Eventueel moet verbogen worden, want het gaat om eventuele ontslagen. Bijkomend is volgens Taaladvies.net standaardtaal in België.

 • Het nieuwe beheerscontract omvat ook een miljard investeringen, onder meer voor de aankoop van nieuwe trams en metrotreinen.
  √ Het nieuwe beheerscontract omvat ook voor een miljard aan investeringen, onder meer voor de aankoop van nieuwe trams en metrotreinen.

  Niet precies geformuleerd. Het gaat niet om een bepaald aantal investeringen, maar om investeringen ter waarde van een miljard.

 • De gemiddelde burger wil alleen rustig samenleven met al zijn stadsgenoten, van welk pluimage ook.
  √ De gemiddelde burger wil alleen rustig samenleven met al zijn stadsgenoten, van welke pluimage ook.

  Pluimage is een de-woord. Het is dus ook van diverse pluimage.

 • Minister van Media Geert Bourgeois is bereid tot een gesprek met de nieuwe VRT-baas Dirk Wauters.
  √ Minister van Media Geert Bourgeois is bereid tot een gesprek met de nieuwe gedelegeerd bestuurder van de VRT, Dirk Wauters.

  Baas is een term die het personeel voor een hoger geplaatste gebruikt. Als absolute term is het te informeel in een zakelijke context.

 • Gaan ze dat kunnen, denk je?
  Zullen ze dat kunnen, denk je?

  Gaan kan als uitdrukking van de toekomende tijd niet gecombineerd worden met een werkwoord van modaliteit (hier kunnen).

 • Gisteravond is Paris aan haar gevangenisstraf begonnen: ze heeft zichzelf aangegeven in de gevangenis.
  √ Gisteravond is Paris aan haar gevangenisstraf begonnen: ze heeft zich gemeld bij de gevangenis.

  Zich aangeven betekent 'zich bekendmaken bij de politie of het gerecht, als dader of getuige'. Zich melden bij betekent 'op de afgesproken plaats verschijnen'.

 • Het maken van de plaat heeft hem geholpen om zijn scheiding van luxe-striptiseuse Dita von Teese te verwerken.
  √ Door deze plaats te maken kon hij zijn scheiding van luxestripteaseuse Dita von Teese verwerken.

  Net als striptease wordt stripteaseuse met ea gespeld. Het streepje na luxe hoeft er niet te staan, het mag wel. De oorspronkelijke zin loopt ook stroef.

 •  

Taalmail 319 - 11 juni 2007

 • Wie het zal worden, is nog lang niet duidelijk. De weddingschappen kunnen beginnen.
  √ Wie het zal worden, is nog lang niet duidelijk. De weddenschappen kunnen beginnen.

  Volgens de Grote Van Dale wordt weddingschap weinig gebruikt. Het gewone woord is weddenschap.

 • Abbas heeft nog eens een oproep gedaan tot een wapenbestand, maar voorlopig zonder resultaat.
  √ Abbas heeft nog eens een oproep gedaan tot een bestand, maar voorlopig zonder resultaat.

  Wapenbestand is een contaminatie van bestand en wapenstilstand.

 • De twee bestuurders hebben 3 en 5 jaar cel gekregen. Daarvan is telkens één jaar en 18 maanden effectief.
  √ De twee bestuurders hebben 3 en 5 jaar cel gekregen, waarvan respectievelijk één jaar en 18 maanden effectief.

  Telkens betekent 'steeds weer opnieuw'. Dat is niet bedoeld. Effectief is juridisch Belgisch-Nederlands voor onvoorwaardelijk. De enkelvoudsvorm is stoort een beetje omdat hij ook op de meervoudsvorm 18 maanden slaat.

 • De fietsactie trekt de aandacht op een betere en snellere herkenning van reuma.
  √ De fietsactie vestigt de aandacht op een betere en snellere herkenning van reuma.

  De aandacht trekken kan niet met een voorzetselgroep gecombineerd worden. Ergens aandacht voor vragen en ergens de aandacht op vestigen kunnen wel.

 • De Kempen ontsnapt niet aan het noodweer.
  √ De Kempen ontsnappen niet aan het noodweer.

  Aardrijkskundige namen zoals de Kempen, de Alpen en de Ardennen worden doorgaans gecombineerd met een persoonsvorm in het meervoud.

 • Van de weeromstuit dachten ze dat het voorstel wel waar moést zijn.
  √ Van de weeromstuit dachten ze dat het voorstel wel waar móést zijn.

  "Als een klinker of tweeklank met twee of meer letters geschreven wordt, krijgen de eerste twee een klemtoonteken." (Woordenlijst)

 • van de weeromstuit
  √ klemtoon: van de weeromstuit

  Klemtoon op de o.

 •  

Taalmail 320 - 18 juni 2007

 • Waarom zou je op pensioen gaan als je nog gezond bent?
  √ Waarom zou je met pensioen gaan als je nog gezond bent?

  Let op het voorzetsel.

 • Vrijdag verschijnt de verdachte voor de raadkamer, die over zijn verdere aanhouding moet beslissen.
  √ Vrijdag verschijnt de verdachte voor de raadkamer, die moet beslissen of hij nog langer vastgehouden wordt.

  Aanhouding verwijst naar het moment dat iemand gearresteerd wordt, niet naar de periode dat hij wordt vastgehouden.

 • De Krijgsbaan, bij de luchthaven van Deurne, zal omgeleid worden.
  √ De Krijgsbaan, bij de luchthaven van Deurne, zal omgelegd worden.

  Een weg wordt omgelegd, verkeer wordt omgeleid.

 • Nog in Oostende is er brand geweest in het Europagebouw.
  √ In Oostende is er ook brand geweest in het Europagebouw.

  De betekenis van nog en die van ook liggen dicht bij elkaar, maar nog kan niet gebruikt worden in de betekenis van 'eveneens', ook wel.

 • Van de moskee staat alleen de koepel nog recht.
  √ Van de moskee staat alleen de koepel nog overeind.

  Volgens Van Dale is recht in de betekenis van 'overeind' algemeen Belgisch-Nederlands.

 • Een everzwijn met twee biggen viel de vrouw en haar hond aan, maar beiden konden ontkomen.
  √ Een everzwijn met twee biggen viel de vrouw en haar hond aan, maar beide konden ontkomen.

  De meeste naslagwerken spellen beiden alleen als uitsluitend naar personen verwezen wordt.

 • Een kraanman graafde het springtuig op, maar de obus raakte daarbij niet beschadigd.
  √ Een kraanman groef de granaat op, maar die raakte daarbij niet beschadigd.

  Graven is een sterk werkwoord: graven, groef, gegraven. Springtuig en obus zijn volgens Van Dale geen algemeen Nederlands. Het gebruik van de twee woorden wijst ook op synoniemendwang.

 •  

Taalmail 321 - 25 juni 2007

 • Voormalig rebellenleider Guillaume Soro werd in april aangeduid als premier van Ivoorkust.
  √ Voormalig rebellenleider Guillaume Soro werd in april aangesteld als premier van Ivoorkust.

  Volgens Van Dale is aanduiden in de betekenis van 'aanstellen, benoemen' geen standaardtaal, volgens Taaladvies.net is het standaardtaal in België.

 • In een mededeling zegt Rodrigo Rato dat hij opstapt omwille van persoonlijke redenen.
  √ In een mededeling zegt Rodrigo Rato dat hij opstapt om persoonlijke redenen.

  Omwille van wordt in Belgisch-Nederlands gebruikt om een reden aan te geven, maar volgens Taaladvies.net kan het niet zomaar tot de standaardtaal gerekend worden.

 • Ze krijgt de boodschap dat als ze op de knopjes drukt, er bepaalde dingen zullen gebeuren.
  √ Ze krijgt de boodschap dat er bepaalde dingen zullen gebeuren, als ze op de knopjes drukt.

  Door de geneste bijzinnen is de originele zin stilistisch niet fraai. Voor een luisteraar zijn geneste bijzinnen ook moeilijk te volgen.

 • Als de wet wordt afgeschaft, zullen dokters misschien weer euthanasie toepassen in de duik, zonder overleg.
  √ Als de wet wordt afgeschaft, zullen dokters misschien weer stiekem euthanasie toepassen, zonder overleg.

  In de(n) duik is gewesttaal.

 • Hij was toch bereid om tekst en uitleg te geven voor zij die nog niet zouden weten wat er tijdens The Big Kiss moet gebeuren.
  √ Hij was toch bereid om tekst en uitleg te geven voor wie nog niet weet wat er tijdens The Big Kiss moet gebeuren.

  Na een voorzetsel (hier voor) kan nooit de onderwerpsvorm van een persoonlijk voornaamwoord (hier zij) komen. Ook goed: ... voor hen die nog niet weten ..., ... voor degenen die nog niet weten ...

 • Mustapha El Karrouni neemt het zitje over van Bernard Clerfayt, die naar de Kamer verhuist.
  √ Mustapha El Karrouni neemt de zetel over van Bernard Clerfayt, die naar de Kamer verhuist.

  Een zitje is een kinderstoeltje.

 • Hilde Crevits
  √ uitspraak: hil·də krə·vits

  We spreken de achternaam van de nieuwe minister uit zoals zij dat zelf doet.

 •  

Taalmail 322 - 2 juli 2007

 • Intussen heeft de koning leren stappen met de hulp van krukken.
  √ Intussen heeft de koning leren lopen met (behulp van) krukken.

  Stappen betekent 'met grote passen of met vaste tred lopen', wat de koning ook met zijn krukken niet kan. Met de hulp van heeft doorgaans betrekking op personen, die hulp verlenen. Met behulp van ('door gebruikmaking van') wordt met voorwerpen gecombineerd.

 • De journalisten hebben ook heel wat betogingen verslaan.
  √ De journalisten hebben ook heel wat betogingen verslagen.

  Verslaan, versloeg, verslagen. Ook in de betekenis van 'verslag uitbrengen'.

 • Op vele plaatsen zijn er eens zoveel huwelijken dan normaal.
  √ Op vele plaatsen zijn er eens zoveel huwelijken als normaal.

  Na zoveel gebruiken we uitsluitend het voegwoord als.

 • Christina zelf houdt de lippen voorlopig nog stijf op elkaar, maar haar fiere vader kon niet langer zwijgen.
  √ Christina zelf houdt de lippen voorlopig nog stijf op elkaar, maar haar trotse vader kon niet langer zwijgen.

  Een fiere vader is een zelfbewuste man met veel eergevoel. Een trotse vader is vervuld van trots omdat, in dit geval, zijn dochter zwanger is.

 • Boeing rijft 35 bestellingen binnen.
  √ Boeing haalt 35 bestellingen binnen.

  Binnenrijven is volgens Van Dale geen standaardtaal. Rijf is een gewestelijk woord voor 'hark'.

 • Ze heeft er ook de tijd gevonden om te mediteren en de bijbel te bestuderen.
  √ Ze heeft er ook de tijd gevonden om te mediteren en de Bijbel te bestuderen.

  "De naam van een heilig boek schrijven we met een hoofdletter als we de tekst bedoelen, maar met een kleine letter als het om een exemplaar van het boek gaat." (Woordenlijst)

 • reünie
  √ uitspraak: ree·uu·nie

  Het is unie, maar reünie.

 •  

Taalmail 323 - 9 juli 2007

 • De verkiezingen waren eigenlijk gepland in oktober, maar ze zijn vervroegd na de nederlaag van de PS.
  √ De verkiezingen stonden eigenlijk gepland voor oktober, maar ze zijn vervroegd na de nederlaag van de PS.

  De oorspronkelijke zin is niet precies: er staat letterlijk dat de plannen voor de verkiezingen in oktober gemaakt zijn.

 • De wereld wordt altijd maar kleiner.
  √ De wereld wordt steeds kleiner.

  Ook goed: almaar kleiner, alsmaar kleiner.

 • U wilt buitenlandse studenten naar Leuven halen. Stelt zich daar geen enorm taalprobleem?
  √ U wilt buitenlandse studenten naar Leuven halen. Ontstaat er dan geen enorm taalprobleem?

  Zich stellen wordt door de meeste naslagwerken als een vertaling uit het Frans beschouwd. Ook goed: Schept u daarmee niet een enorm taalprobleem?

 • De rit naar Tignes werd een slachtveld in de ploeg van T-Mobile.
  √ De rit naar Tignes werd een slagveld voor de ploeg van T-Mobile.

  Misschien een verhaspeling van slagveld en slachting?

 • Dehaene kwam tot de conclusie dat alleen roomsblauw een kans maakt.
  √ Dehaene kwam tot de conclusie dat alleen rooms-blauw een kans maakt.

  Het gaat om rooms én blauw (vandaar het streepje), niet om een soort blauw.

 • "Daarom zullen we de dubbelcd verkopen aan de prijs van een cd", zegt Smith.
  √ "Daarom zullen we de dubbel-cd verkopen voor de prijs van een cd", zegt Smith.

  Samenstellingen met een afkorting (hier cd) worden met een streepje gespeld. Prijzen worden gecombineerd met de voorzetsels voor en tegen.

 • hogeschool
  √ klemtoon: hogeschool

  De klemtoon ligt op school.

 •  

Taalmail 324 - 16 juli 2007

 • Dat document wil hij tegen het begin van volgende week klaar hebben en moet de grote lijnen van het toekomstige regeerakkoord vastleggen.
  √ Dat document wil hij tegen het begin van volgende week klaar hebben. Het moet de grote lijnen van het toekomstige regeerakkoord vastleggen.

  Verkeerde samentrekking. In de eerste zin is dat document lijdend voorwerp, in de tweede zin onderwerp. Samentrekking is alleen mogelijk als de woordgroep in beide zinnen dezelfde grammaticale functie heeft.

 • Het gaat om criminele netwerken die mensen naar hier proberen lokken, tegen grof geld.
  √ Het gaat om criminele netwerken die mensen naar hier proberen te lokken, tegen grof geld.

  Proberen wordt met te + infinitief gecombineerd.

 • Vannamiddag zullen 90.000 mensen het concert bijwonen.
  Vanmiddag zullen 90.000 mensen het concert bijwonen.

  In België zijn voormiddag en namiddag gebruikelijke termen, maar vannamiddag klinkt vreemd.

 • Volgens de Internationale Wielerunie zou dat er kunnen op wijzen dat hij onaangekondigde controles probeert te ontlopen.
  √ Volgens de Internationale Wielerunie zou dat erop kunnen wijzen dat hij onaangekondigde controles probeert te ontlopen.

  Het voorzetsel moet voor de werkwoorden staan.

 • Na zijn onafhankelijkheid in 1975 nam Marokko de controle over de Westelijke Sahara.
  √ Na zijn onafhankelijkheid in 1975 kwam de Westelijke Sahara onder de controle van Marokko.

  In de oorspronkelijke zin lijkt het alsof Marokko in 1975 onafhankelijk werd.

 • Een groot stuk van de ringautoweg rond Brussel wordt ontdubbeld.
  √ Een groot stuk van de ringautoweg rond Brussel wordt verbreed.

  Ontdubbelen is een letterlijke vertaling van dédoubler. Volgens Van Dale behoort het tot de standaardtaal in België.

 • De politie recruteert tijdens de Gentse Feesten.
  √ De politie rekruteert tijdens de Gentse Feesten.

  Rekruut en rekruteren worden met een k gespeld.

 •  

Taalmail 325 - 23 juli 2007

 • En vooral, wat moet de media doen?
  √ En vooral, wat moeten de media doen?

  Media is een meervoud, ook in de collectieve betekenis van 'de pers'. Het enkelvoud is medium.

 • De Rooy wil wel, mits kort overleg, kwijt dat Rasmussen ook van de ploeg een boete kreeg.
  √ De Rooy wil wel, na kort overleg, kwijt dat Rasmussen ook van de ploeg een boete kreeg.

  Mits is geen voorzetsel. Bovendien drukt het een voorwaarde uit, wat hier niet het geval is.

 • Vrijdagnacht kwam de Harry Potter-hype tot een hoogtepunt. Dan werden de boekhandels wereldwijd belaagd door honderdduizenden fans van de tovenaarsleerling.
  √ Vrijdagnacht kwam de Harry Potter-hype tot een hoogtepunt. Toen werden de boekhandels wereldwijd belaagd door honderdduizenden fans van de tovenaarsleerling.

  Dan verwijst naar de toekomst. Toen heeft betrekking op het verleden.

 • Victoria is naar verluidt de drijvende kracht achter de verhuis.
  √ Victoria is naar verluidt de drijvende kracht achter de verhuizing.

  Volgens Van Dale is verhuis standaardtaal in België. Algemeen Nederlands is verhuizing.

 • Voor de provincies die ik daarnet kwam te noemen, geldt dat niet.
  √ Voor de provincies die ik daarnet noemde, geldt dat niet.

  Komen te drukt toevalligheid uit. Als gewone verleden tijd klinkt het als vertaald Frans.

 • Later vandaag worden ze het land uitgezet omdat ze geen geldige papieren hebben.
  √ Later vandaag worden ze het land uit gezet omdat ze geen geldige papieren hebben.

  Let op de spelling: het is iemand het land uit zetten en iemand uitzetten.

 • Thames / Theems
  √ uitspraak: Thames [temz] - Theems [teems]

  Theems is de Nederlandse naam van de Thames. Bij de VRT gebruiken we Theems.