Taalmail 251 - 275

Gebruik Ctrl-F om in deze pagina te zoeken.

Taalmail 251 - 22 december 2005

 • De expositieruimte van Panamarenko in Borgerhout wordt verkocht. De verkoopprijs is niet gekend.
  √ De verkoopprijs is niet bekend.

  Gekend komt voor als voltooid deelwoord van kennen: ik heb hem niet gekend. Als bijvoeglijk naamwoord is het bekend: bekende Vlamingen en Nederlanders.

 • Hoe voelt dat nu je gewonnen bent?
  √ Hoe voelt dat nu je gewonnen hebt?

  Je hebt een wedstrijd gewonnen en bent ergens voor gewonnen.

 • Ze wil ook een coöperatieve oprichten die de boeren kan helpen bij het verzamelen en raffineren van het koolzaad.
  √ Ze wil ook een coöperatie oprichten die de boeren kan helpen bij het verzamelen en raffineren van het koolzaad.

  Coöperatieve is geen zelfstandig naamwoord. Het is alleen de verbogen vorm van het bijvoeglijk naamwoord coöperatief.

 • De federale overheid kan het pensioenfonds overnemen van het Antwerpse havenbedrijf.
  √ De federale overheid kan het pensioenfonds van het Antwerpse havenbedrijf overnemen.

  De oorspronkelijke zin is niet precies doordat een woordgroep doormidden gehakt is.

 • Het feit dat de akkers niet helemaal vlak liggen, zorgt ervoor dat er bij zware regenval modderstromen kunnen ontstaan.
  √ Doordat de akkers afhellen, ontstaan er modderstromen bij zware regenval.

  De oorspronkelijke zin is onnodig zwaar door de constructie met het feit dat en ervoor zorgen dat.

 • Morgen is het de grote dag voor de HOOP-actie, met onder meer een gezamelijk praatprogramma op VRT en VTM.
  √ Morgen is het de grote dag voor de HOOP-actie, met onder meer een gezamenlijk praatprogramma op VRT en VTM.

  Er zit een n in gezamenlijk.

 • nylon
  √ uitspraak: nei·lon

  Nylon wordt tegenwoordig meestal als neilon uitgesproken.

 •  

Taalmail 252 - 9 januari 2006

 • Je rijdt langs de opera, een kopij van die van Parijs.
  √ Je rijdt langs de opera, een kopie van die van Parijs.

  Kopij is tekst die klaar is om gedrukt te worden.

 • Het afgelopen weekend was de toestand van Sharon stabiel maar kritisch.
  √ Het afgelopen weekend was de toestand van Sharon stabiel maar kritiek.

  Wie veel kritiek heeft, is kritisch.

 • Eric Donckier trekt de aandacht op een nieuw fenomeen.
  √ Eric Donckier vestigt de aandacht op een nieuw fenomeen.

  Een nieuw fenomeen trekt de aandacht van Eric Donckier. Hijzelf vestigt er de aandacht op.

 • Liam ziet het niet zitten om op de achtergrond moeten staan te lummelen terwijl zijn broer alle aandacht krijgt.
  √ Liam ziet het niet zitten om op de achtergrond te moeten staan lummelen terwijl zijn broer alle aandacht krijgt.

  Na om komt een infinitief met te. Volgens de ANS moet te voor lummelen weggelaten worden.

 • Scheidsrechters die zich laten omkopen, mogen zich aan een sanctie verwachten.
  √ Scheidsrechters die zich laten omkopen, mogen een sanctie verwachten.

  Zich verwachten aan is geen standaardtaal, ook niet in het Belgisch-Nederlands.

 • En iemand noemde me een dik jongentje.
  √ En iemand noemde me een dik jongetje.

  Het verkleinwoord van jongen is jongetje.

 • Xi'an
  √ uitspraak: sjie·an

  De uitspraak van Chinese namen kan worden bepaald met de regels op VRTtaal.net.

 •  

Taalmail 253 - 16 januari 2006

 • Het verkeer wordt omgelegd via de Woluwelaan.
  √ Het verkeer wordt omgeleid via de Woluwelaan.

  Een weg wordt omgelegd, het verkeer wordt omgeleid.

 • Nu is uitgelekt dat China haar dollarreserves in andere munten wilomzetten.
  √ Nu is uitgelekt dat China zijn dollarreserves in andere munten wil omzetten.

  Landennamen zijn onzijdig. We verwijzen ernaar met zijn. De enige uitzondering zijn landennamen in het meervoud, zoals de Verenigde Staten.

 • Ik ben gewoon een uur in mijn bad liggen gaan weken.
  √ Ik ben gewooneen uur in mijn bad gaan liggen weken.

  In de werkwoordelijke groep staat liggen op de tweede plaats van rechts en gaan op de derde.

 • Hij reed door een afsluiting, ramde een geparkeerde wagen om tot stilstand te komen tegen een muurtje.
  √ Hij reed door een afsluiting, ramde een geparkeerde wagen en kwam tot stilstand tegen een muurtje.

  Taaladvies.net maakt in het algemeen geen bezwaar tegen zinnen waarin om geen doel of bedoeling uitdrukt, maar zegt wel dat "deze zinnen niet altijd even acceptabel zijn".

 • De Bel-20 is met meer dan een halve procent gestegen.
  √ De Bel-20 is met meer dan een half procent gestegen.

  Procent is onzijdig.

 • De besparingen komen er omdat AMP een van haar belangrijkste klanten is kwijtgespeeld.
  √ De besparingen komen er omdat AMP een van zijnbelangrijkste klanten kwijt is.

  Kwijtspelen is geen standaardtaal, volgens Van Dale ook niet in het Belgisch-Nederlands. De bedrijfsnaam AMP is onzijdig. Dus: zijn.

 • Het bedrijf maakt trapleuningen en ballustrades.
  √ Het bedrijf maakt trapleuningen en balustrades.

  Eén l in balustrade.

 •  

Taalmail 254 - 23 januari 2006

 • Een van de problemen voor de Amerikaanse constructeur is het feit dat steeds meer Amerikanen voor buitenlandse merken kiezen.
  De Amerikaanse constructeur heeft onder meer problemen doordat steeds meer Amerikanen voor buitenlandse merken kiezen.

  De zin klinkt prettiger en eenvoudiger als de Amerikaanse constructeur onderwerp wordt.

 • Vande Lanotte maakt het bilan van de voorbije maanden.
  √ Vande Lanotte maakt de balans op van de voorbije maanden.

  Bilan is geen standaardtaal. Een balans wordt opgemaakt.

 • In Heverlee is vanmorgen vroeg een dode gevallen bij een ongeval op de verkeerswisselaar van de E40 met de E314.
  √ In Heverlee is vanmorgen vroeg een dode gevallen bij een ongeval op het knooppunt van de E40 en de E314.

  Verkeerswisselaar is vertaald Frans.

 • De moderne mens herleidt liefde te veel tot lichamelijke liefde en vergeet de naastenliefde.
  √ De moderne mens beperkt liefde te veel tot lichamelijke liefde en vergeet de naastenliefde.

  Volgens Taaladvies.net behoort het gebruik van herleiden tot in de betekenis van "terugbrengen tot" tot de standaardtaal in België. "Standaardtaal in het hele taalgebied in deze betekenis zijn naar gelang van het geval beperken, inkrimpen, terugbrengen, verminderen, reduceren, verlagen en besnoeien."

 • Vande Lanotte wil wel dat er niet geraakt wordt aan de normen voor lawaai, nachtvluchten en milieu.
  Maar Vande Lanotte wil niet dat er geraakt wordt aan de normen voor lawaai, nachtvluchten en milieu.

  Voor een luisteraar, die de zin maar één keer hoort, is de combinatie van wel en niet mogelijk verwarrend.

 • Horeca vraagt verlaging van de BTW
  √ Horeca vraagt verlaging van de btw

  In de Spelling 2005 wordt btw met kleine letters gespeld.

 • Cannabis plantages opgerold
  Cannabisplantages ontmanteld

  Samenstellingen worden als één woord gespeld. Oprollen wordt vooral van organisaties gezegd.

 •  

Taalmail 255 - 6 februari 2006

 • De buren zeiden dat het niet zo goed gaat tussen jullie twee.
  √ De buren zeiden dat het niet zo goed gaat tussen jullie tweeën.

  In combinaties met een persoonlijk voornaamwoord wordt -(e)n toegevoegd aan het telwoord: wij vieren, hun drieën.

 • Zelfdoding is bij jongeren de tweede doodsoorzaak, na verkeersongelukken. Daarom moeten we ons blijven zorgen maken daarover.
  √ Daarom moeten we ons er zorgen over blijven maken.

  De werkwoorden moeten bij elkaar blijven.

 • In Libanon en Syrië werden de Deense ambassades in brand gestoken.
  √ In Libanon en Syrië werd de Deense ambassade in brand gestoken.

  Het onderwerp moet in het enkelvoud (ambassade).

 • Voor de betoging was geen toelating gevraagd.
  √ Voor de betoging was geen toestemming gevraagd.

  Als de overheid ermee instemt dat er betoogd wordt, dan geeft ze toestemming.

 • Ondanks dat Ford wereldwijd winstgevend is, lijdt de Noord-Amerikaanse tak al jaren verlies.
  Hoewel Ford wereldwijd winstgevend is, lijdt de Noord-Amerikaanse tak al jaren verlies.

  Ondanks dat is niet fout, maar het is te informeel voor een zakelijke tekst.

 • Is het waar dat uw grootvader een entomoloog was?
  √ Is het waar dat uw grootvader entomoloog was?

  "Als naamwoordelijk deel van het gezegde worden persoonsnamen zonder lidwoord gebruikt om een kenmerkende hoedanigheid, met name een functie of beroep, een nationaliteit of een levensbeschouwing aan te duiden", zegt de ANS. De man had ook insectenkenner kunnen zijn.

 • notulen
  √ uitspraak: notulen

  Van Dale noemt de uitspraak notulen 'minder juist'.

 •  

Taalmail 256 - 13 februari 2006

 • Als zij de dader is, moeten we zoals haar denken.
  √ Als zij de daderis, moeten we denken (zo)als zij.

  Verleng de zin bij twijfel: ... moeten we denken zoals zij denkt.

 • Ze liet de auto achter, met Stewarts lijk in.
  √ Ze liet de auto achter, met Stewarts lijk erin.

  Ook goed, maar minder geaccentueerd: Ze liet de auto met Stewarts lijk achter. In de standaardtaal wordt een voornaamwoordelijk bijwoord (hier erin) gebruikt in een constructie ingeleid door het voorzetsel met. Alleen bij kledingstukken wordt een voorzetsel gebruikt: een vrouw met een bontjas aan.

 • Uit de controle blijkt dat 99 percent van de makelaars zich in regel heeft gesteld met de wetgeving.
  √ Uit de controle blijkt dat 99 percent van de makelaars nu hun verplichtingen nakomen.

  Zich in regel stellen is vertaald Frans (se mettre en règle).

 • Ik zou het nooit gekunnen hebben.
  √ Ik zou het nooit gekund hebben.

  Kunnen, kon, gekund.

 • "The producers" gaat over een aan lagerwal geraakte producer en zijn boekhouder.
  √ "The producers" gaat over een producer die aan lagerwal geraakt is en zijn boekhouder.

  De oorspronkelijke zin is niet fout, maar in gesproken taal is een constructie met een bijzin gewoner dan een tangconstructie.

 • Het vergt tijd, maar je zult er sterker uitkomen.
  √ Het vergt tijd, maar je zult er sterker uit komen.

  Uitkomen bestaat wel, maar geen enkele betekenis ervan is hier bedoeld. Uit is geen deel van het werkwoord, maar van het voornaamwoordelijk bijwoord eruit.

 • Haïti, Haïtiaan(s)
  √ uitspraak: haa·ie·tie, haa·ie·tie·jaan(s)

  Ook in de afgeleide vormen van Haïti is een t hoorbaar. Volgens sommige naslagwerken is ook haa·ie·sie·jaan(s) goed.

 •  

Taalmail 257 - 20 februari 2006

 • Filip Dewinter herhaalt dat een politicus zich best niet laat leiden door individuele gevallen.
  √ Filip Dewinter herhaalt dat een politicus zich beter niet kan laten leiden door individuele gevallen.

  Best drukt een mogelijkheid uit, beter een voorkeur.

 • Op 2 februari viel het langverwachte vonnis in het assisenproces-Vercammen. Maar uitgerekend dan mocht de pers de rechtszaal niet in.
  √ Maar uitgerekend toen mocht de pers de rechtszaal niet in.

  'Dan' verwijst naar de toekomst. 'Toen' verwijst naar het verleden.

 • Strafrechterlijk kunnen de twee nog wel vervolgd worden.
  Strafrechtelijk kunnen de twee nog wel vervolgd worden.

  Strafrechtelijk heeft betrekking op het strafrecht, niet op de strafrechter.

 • Straks stelt de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid haar rapport voor.
  √ Straks stelt de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid zijn rapport voor.

  Raad is uitsluitend mannelijk. Dat geldt ook voor dienst en bond. In Nederland wordt voorstellen vrijwel uitsluitend voor personen gebruikt. Rapporten en dergelijke worden gepresenteerd of voorgelegd.

 • Het stort voor industrieel afval mag met 23,5 hectaren uitbreiden.
  √ Het stort voor industrieel afval mag met 23,5 hectare uitbreiden.

  Na een precies getal staat een oppervlaktemaat in het enkelvoud. In Nederland is stortplaats gebruikelijker dan stort.

 • "The producers" gaat over een producer die aan lager wal geraakt is en zijn boekhouder.
  √ "The producers" gaat over een producer die aan lagerwal geraakt is en zijn boekhouder.

  Lagerwal wordt als één woord gespeld. In de vorige Taalmail stond het verkeerd gespeld. Onze excuses daarvoor.

 •  

Taalmail 258 - 27 februari 2006

 • Tot hier toe zijn in Europa geen mensen besmet geraakt met het vogelgriepvirus.
  Tot nog toe zijn in Europa geen mensen besmet geraakt met het vogelgriepvirus.

  Tot hier toe heeft betrekking op een plaats, niet op de tijd. Ook goed: tot nu toe, tot dusver.

 • Wie zijn erkenning als huisarts verliest, komt niet meer in aanmerking voor de terugbetaling van medische kosten.
  √ Wie een niet-erkende huisarts raadpleegt, krijgt zijn medische kosten niet meer terugbetaald.

  De oorspronkelijke zin is niet precies, vooral door het gebruik van naamwoordstijl: het lijkt of de huisarts zijn medische kosten niet meer terugbetaald krijgt.

 • Naast de Lijnwinkels en de automaten zijn de kaartjes ook verkrijgbaar in 2500 krantenwinkels en supermarkten.
  Behalve bij Lijnwinkels en automaten zijn de kaartjes ook verkrijgbaar in 2500 krantenwinkels en supermarkten.

  De zin loopt mank door een verkeerde samentrekking: het lijkt of de Lijnwinkels en de automaten ook te koop zijn.

 • Vanaf 1 maart moet het houden en voederen van pluimvee binnen gebeuren.
  √ Vanaf 1 maart moet pluimvee binnengehouden en binnen gevoederd worden.

  Het houden van pluimvee moet binnen gebeuren klinkt vreemd. Het kan alleen betekenen dat pluimvee binnen gefokt moet worden, maar bedoeld is dat de dieren niet naar buiten mogen.

 • Volgens het ziekenfonds moet de overheid tussenbeide komen in de kostprijs van de vaccinatie.
  √ Volgens het ziekenfonds moet de overheid de ouders tegemoetkomen in de kosten van de vaccinatie.

  Het foutieve tussenkomen (vaak een letterlijke vertaling van intervenir) kan niet altijd vervangen worden door tussenbeide komen. Tussenbeide komen heeft betrekking op geschillen.

 • Hij hield er al die tijd een luxueuse levensstijl op na.
  √ Hij hield er al die tijd een luxueuze levensstijl op na.

  De verbogen vorm van een bijvoeglijk naamwoord op -eus spellen we met een z: religieuze. De vrouwelijke vorm van een zelfstandig naamwoord op -eur spellen we met een s: masseuse, regisseuse.

 • Elk jaar krijgt de begraafplaats 80.000 bezoekers over de vloer.
  √ Elk jaar trekt de begraafplaats 80.000 bezoekers.

  Het beeld is ongelukkig gekozen: een begraafplaats heeft geen vloer.

 •  

Taalmail 259 - 6 maart 2006

 • Dat zegt oppositiepartij CD&V en wordt bevestigd door verschillende juridische specialisten.
  √ Dat zegt oppositiepartij CD&V en het wordt bevestigd door verschillende juridische specialisten.

  De samentrekking is verkeerd. In de eerste zin is dat lijdend voorwerp, in de tweede zin onderwerp. Bij verschillende functies is samentrekking niet mogelijk.

 • Jack Nicholson zorgt voor een grote verrassing, niet in het minst voor de winnaars zelf.
  √ Jack Nicholson zorgt voor een grote verrassing, niet het minst voor de winnaars zelf.

  Niet in het minst betekent 'helemaal niet', niet het minst betekent 'vooral'.

 • De dader is ervan overtuigd dat Melissa door de duivel is bezeten.
  √ De dader is ervan overtuigd dat Melissa door de duivel bezeten is.

  Bezeten is in deze zin een bijvoeglijk naamwoord en kan alleen maar voor de persoonsvorm (is) staan.

 • Ook heel wat materiaal is in de vlammen opgegaan.
  √ Ook heel wat materiaal is in vlammen opgegaan.

  De uitdrukking luidt in vlammen opgaan. Het is wel in de as leggen.

 • Het was haar veertigste defilé en die was sexyer dan we van haar gewend zijn.
  √ Het was haar veertigste defilé en het was sexyer dan we van haar gewend zijn.

  Defilé is onzijdig: het defilé.

 • In het bos van Sart-Custinne wordt gezocht naar het lijk van een au pair-meisje dat ooit bij Fourniret werkte.
  √ In het bos van Sart-Custinne wordt gezocht naar het lijk van een au-pairmeisje dat ooit bij Fourniret werkte.

  Los wordt au pair gespeld. Tussen de delen van een woordgroep die uit uitheemse woorden bestaat, schrijven we in een samenstelling een koppelteken: au-pairmeisje.

 • seizoen
  √ uitspraak: sei·zoen

  Niet verdoffen tot [sə·zoen].

 •  

Taalmail 260 - 13 maart 2006

 • Hij heeft het ook kou.
  √ Hij heeft het ook koud.

  In de verbinding het koud / warm hebben wordt het bijvoeglijk naamwoord gebruikt.

 • Onder bedreiging van een wapen verplichtten ze de werknemers de kluis open te maken.
  √ Onder bedreiging van een wapen werden de werknemers gedwongen de kluis open te maken.

  Verplichten is morele druk uitoefenen of als plicht opleggen. De zin is niet precies geformuleerd: de daders dreigden met een mes, niet de werknemers. Ook goed: Onder dreiging met een wapen dwongen ze ...

 • Als een van de eerste steden in Vlaanderen komt er in Kortrijk een centrum voor kinderopvang.
  √ Een van de eerste steden in Vlaanderen die een centrum voor kinderopvang krijgen, is Kortrijk.

  De oorspronkelijke zin loopt mank. Bovendien lijkt het alsof Kortrijk een van de eerste (oudste) steden van Vlaanderen is.

 • Black Eyed Peas brengen op 28 maart een remixalbum uit.
  √ Black Eyed Peas brengt op 28 maart een remixalbum uit.

  Groepsnamen met een hoofdwoord in het meervoud komen doorgaans met een persoonsvorm in het enkelvoud voor. Als er een lidwoord bij de naam staat, staat de persoonsvorm wel in het meervoud: de Black Eyed Peas brengen een nieuwe cd uit.

 • De vader van het gezin en zijn oudste zoon kwamen pas aan als de bluswerken al aan de gang waren.
  √ De vader van het gezin en zijn oudste zoon kwamen pas aan toen de brandweer al aan het blussen was.

  Als betekent 'elke keer dat', toen 'op het moment dat'. Werken in de zin van 'werkzaamheden' is vertaald Frans en werkt naamwoordstijl in de hand.

 • Een puntgedicht is een kort, grappig gedicht. En daarin is stand up comedian Dennis Nowé een krak.
  √ Een puntdicht is een kort, grappig gedicht. En daarin is stand-upcomedian Dennis Nowé een crack.

  Een stand-upcomedian noemen we in het Nederlands ook een stand-upper.

 • Damocles
  √ klemtoon: Damocles

  In een Griekse naam die op -es eindigt, ligt de klemtoon doorgaans op de voorvoorlaatste lettergreep: Aristoteles, Hercules, Hippocrates, Socrates. Maar het is Archimedes, wegens de lange ee in de voorlaatste lettergreep.

 •  

Taalmail 261 - 20 maart 2006

 • Jackson wilde proberen aantonen hoe een dictatuur ontstaat.
  √ Jackson wilde proberen aan te tonen hoe een dictatuur ontstaat.

  Proberen wordt altijd met te gebruikt.

 • De dokters hebben ons verzekerd dat Guy er, mits de goede zorgen, volgend jaar weer bij kan zijn.
  √ De dokters hebben ons verzekerd dat Guy er, met de juiste verzorging, volgend jaar weer bij kan zijn.

  Mits is geen voorzetsel, maar een voegwoord: mits hij goed verzorgd wordt. Zorgen in de betekenis van 'medische verzorging' is volgens Taaladvies.net standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn zorg, verzorging en hulp.

 • Begin mei 2003 kondigde president Bush aan dat de oorlog was afgelopen.
  √ Begin mei 2003 kondigde president Bush aan dat de oorlog afgelopen was.

  Afgelopen ziet eruit als een voltooid deelwoord maar is een bijvoeglijk naamwoord (voorbij). Het moet voor het werkwoord staan. Hij zei dat de wekker niet was afgelopen en hij zei dat de wekker niet afgelopen was zijn wel allebei mogelijk. In dat geval is afgelopen het voltooid deelwoord van aflopen.

 • Voor de belangrijkste aantijgingen werd Van de Ven vrijgesproken.
  Van de belangrijkste beschuldigingen werd Van de Ven vrijgesproken.

  De term hoort niet thuis in de rechtspraak: aantijgingen zijn verdachtmakingen, insinuaties. Je spreekt iemand vrij van iets.

 • Vroeger had iedere instelling zijn eigen wachtlijst.
  √ Vroeger had iedere instelling haar eigen wachtlijst.

  Woorden met de uitgang -ing zijn vrouwelijk.

 • In Oordegem is vorige nacht begonnen met de bouw van een nieuwe brug over de spoorlijn tussen Gent en Brussel.
  √ In Oordegem wordt sinds vorige nacht een nieuwe brug gebouwd over de spoorlijn tussen Gent en Brussel.

  We beginnen met een gedicht en daarna is er toneel. We beginnen aan een boek en hopen dat het ooit af raakt.

 • Wereld Water Dag
  √ Wereldwaterdag

  Eén woord. Net zo: Werelddierendag, Wereldvoedseldag, Wereldvrouwendag.

 •  

Taalmail 262 - 27 maart 2006

 • De mogelijke terdoodveroordeling van een Afghaanse man die zich tot het christendom heeft bekeerd, stoot op steeds meer kritiek in de westerse wereld.
  √ De mogelijke terdoodveroordeling van een Afghaanse man die zich tot het christendom heeft bekeerd, stuit op steeds meer kritiek in de westerse wereld.

  Je stoot op iets onverwachts, je stuit op kritiek, onwil, verzet.

 • Wie of waarom de vragen gelekt waren, is nog niet duidelijk.
  Door wie of waarom de vragen gelekt waren, is nog niet duidelijk.

  In de oorspronkelijke zin zit een verkeerde samentrekking. De oorspronkelijke zinnen lopen grammaticaal niet gelijk: wie de vragen gelekt heeft, waarom de vragen gelekt waren.

 • Zijn theaterconcert heet 'Geblust' en kun je nog tot 31 maart zien.
  √ Zijn theaterconcert heet 'Geblust' en is nog tot 31 maart te zien.

  Ook een verkeerde samentrekking. Zijn theaterconcert is onderwerp in de eerste zin en lijdend voorwerp in de tweede. Het kan alleen maar weggelaten worden als het in beide zinnen dezelfde grammaticale functie heeft.

 • De definitieve verhuizing van de meer dan honderd politieagenten is eind april gepland.
  √ De definitieve verhuizing van de meer dan honderd politieagenten staat voor eind april gepland.

  De oorspronkelijke zin is niet precies: er staat dat eind april besloten is de politieagenten te verhuizen.

 • We voelden dat we vanaf dan populairder werden.
  √ We voelden dat we vanaf toen populairder werden.

  Onlangs nog gemeld: dan heeft betrekking op de toekomst, toen op het verleden.

 • De teksten van Molko gaan over seks, drugs en een combinatie van beiden.
  √ De teksten van Molko gaan over seks, drugs en een combinatie van beide.

  Alleen bij personen spellen we beiden.

 • het
  √ uitspraak: ət

  Als het niet beklemtoond is, klinkt de e als in de en spreken we de h niet uit. Beklemtoond rijmt het op vet. De h wordt dan wel uitgesproken.

 •  

Taalmail 263 - 3 april 2006

 • Diest stelt de ruil voor van tien hectare grond met het Limburgse Halen. Dat moet de uitbreiding toelaten van het industrieterrein van Webbekom, aan de westkant van de E314-autosnelweg.
  √ Diest wil tien hectare grond ruilen met Halen, in Limburg. Daardoor kan het industrieterrein van Webbekom uitbreiden, aan de westkant van de E314.

  Het kan allemaal veel korter en directer. Toelaten is vertaald Frans (permettre).

 • Voor de correctionele rechtbank van Brussel is begonnen met het voorlezen van het vonnis in de zaak-Pineau-Valencienne.
  √ In de correctionele rechtbank van Brussel wordt het vonnis in de zaak-Pineau-Valencienne voorgelezen.

  Ook deze zin kan korter en directer. De voorzetselketen (met ... van ... in) is stilistisch niet fraai.

 • De gelijke verdeling tussen het linkse en het rechtse blok maakt de coalitiegesprekken moeilijk.
  √ De coalitiegesprekken zullen moeilijk verlopen doordat het linkse en het rechtse blok bijna even groot zijn.

  De oorspronkelijke zin is niet fout, maar een luisteraar kan een zin makkelijker volgen als de kern eerst komt.

 • Het gevolg is dat ze ook makkelijker kunnen worden ontslaan.
  √ Daardoor kunnen ze ook makkelijker ontslagen worden.

  Al vaak gemeld: slaan, sloeg, geslagen. Net zo: ontslaan, ontsloeg, ontslagen.

 • De meeste herrieschoppers droegen maskers en waren niet mee opgestapt in de betoging.
  √ De meeste herrieschoppers droegen een masker / waren gemaskerd en hadden niet meegelopen in de betoging.

  Elke herrieschopper draagt één masker. Opstappen is weggaan, ontslag nemen. Het had nog eenvoudiger gekund: ze hadden niet meebetoogd.

 • De diefstal kwam aan het licht nadat een bedrijf klacht had ingediend omdat heel wat van haar toestellen niet bij de klanten aankwamen.
  √ De diefstal kwam aan het licht nadat een bedrijf een klacht had ingediend omdat heel wat van zijn toestellen niet bij de klanten aankwamen.

  De uitdrukking luidt een klacht indienen, met lidwoord. Bedrijf is onzijdig. Bij een onzijdig woord hoort zijn.

 • Bij de directie en de administratie zijn zo goed als de helft van de stoelen bezet door vrouwen.
  √ Bij de directie en de administratie is zo goed als de helft van de stoelen bezet door vrouwen.

  De kern van het onderwerp is helft. Daar hoort een persoonsvorm in het enkelvoud bij.

 •  

Taalmail 264 - 10 april 2006

 • "Mijn regering zal een regering worden voor alle Italianen, ook voor zij die niet voor mij gestemd hebben", aldus Prodi.
  √ "Mijn regering zal een regering worden voor alle Italianen, ook voor hen die niet voor mij gestemd hebben", aldus Prodi.

  Na een voorzetsel gebruiken we de objectsvorm.

 • Dat er fouten zullen worden gevonden, is niet ondenkbeeldig.
  √ Dat er fouten zullen worden gevonden, is niet ondenkbaar / niet denkbeeldig.

  Niet ondenkbeeldig betekent 'denkbeeldig, niet reëel', wat niet bedoeld werd.

 • Alleen het openingskwartier was goed, met veel kansen langs beide zijden.
  √ Alleen het openingskwartier was goed, met veel kansen aan beide kanten.

  Kant is het gewone woord. Bij kant hoort in dit geval het voorzetsel aan.

 • Van zodra ze het ziekenhuis mag verlaten, zal ze naar de gevangenis overgebracht worden.
  Zodra ze het ziekenhuis mag verlaten, zal ze naar de gevangenis overgebracht worden.

  Zonder van.

 • In de halve finale won Maaseik na de heen- ook de terugwedstrijd tegen Lennik.
  √ In de halve finale won Maaseik na de heenwedstrijd ook de terugwedstrijd tegen Lennik.

  De oorspronkelijke zin is niet fout, maar een samentrekking als "na de heen- ook de terugwedstrijd" kan voor een luisteraar moeilijk te volgen zijn.

 • De exit polls in Italië zijn niet altijd even betrouwbaar.
  √ De exitpolls in Italië zijn niet altijd even betrouwbaar.

  "Een in het Nederlands gebruikelijke samenstelling van Engelse woorden schrijven we in één woord", zegt de Woordenlijst.

 • Flahaut, Le Havre.
  √ uitspraak: fla·oo, lə aa·vrə

  De h in Franse namen en woorden wordt niet uitgesproken.

 •  

Taalmail 265 - 17 april 2006

 • Toen de overvallers zagen dat ze geen buit konden maken, zijn ze gevlucht in een zwarte auto.
  √ Toen de overvallers zagen dat ze niets konden buitmaken / niets buit konden maken, zijn ze gevlucht in een zwarte auto.

  Buitmaken, dat als één woord beschouwd wordt, is een overgankelijk werkwoord: er hoort een lijdend voorwerp bij (hier niets). Onze Taal behandelt het gebruik van geen en niet bij werkwoorden als ademhalen en gebruikmaken. Spreektaliger is: Toen de overvallers zagen dat er niets te halen viel, ...

 • Dan zouden ze meer verdienen en vroeger op pensioen kunnen.
  √ Dan zouden ze meer verdienen en vroeger met pensioen kunnen.

  We gaan, kunnen, mogen en zijn met pensioen.

 • De Verenigde Staten heeft de Palestijnse regeringspartij Hamas gewaarschuwd dat zij verantwoordelijk is om terroristische aanslagen te vermijden.
  √ De Verenigde Staten hebben de Palestijnse regeringspartij Hamas gewaarschuwd dat het haar taak is terroristische aanslagen te voorkomen.

  Bij de Verenigde Staten wordt altijd een persoonsvorm in het meervoud gebruikt; bij de VS is ook het enkelvoud mogelijk. "Verantwoordelijk zijn voor het vermijden van aanslagen" klinkt alsof Hamas verweten wordt dat het de aanslagen probeert te voorkomen. Met taak is die dubbelzinnigheid eruit.

 • De helft van het peloton is bezig met het zoutvatje.
  √ De helft van het peloton is bezig met het zoutvaatje.

  Een vat, twee vaten, een vaatje. Maar: handvat, handvatten, handvatje.

 • De Gentse schepen van Milieu, Lieven Decaluwé, wil dat mensen kunnen barbecuen in de Gentse stadsparken.
  √ De Gentse schepen van Milieu, Lieven Decaluwé, wil dat mensen kunnen barbecueën in de Gentse stadsparken.

  De meeste werkwoorden uit het Engels vernederlandsen we door -en toe te voegen aan het Engelse grondwoord: barbecue + en = barbecueën.

 • Rumsfeld is één van de superhavikken van de regering-Bush.
  √ Rumsfeld is een van de superhaviken van de regering-Bush.

  Alleen als één beklemtoond wordt, gebruiken we accenttekens; hier heeft superhaviken zinsklemtoon. Haviken moet met één k omdat de i onbeklemtoond is.

 • Tsjernobyl
  √ uitspraak: tsjer·noo·bil

  Klemtoon op de middelste lettergreep.

 •  

Taalmail 266 - 24 april 2006

 • Zo'n slecht nieuws te moeten brengen, blijft een moeilijke zaak.
  Zulk slecht nieuws te moeten brengen, blijft een moeilijke zaak.

  Bedoeld was 'dit soort nieuws'. Dan moet het zulk zijn, want nieuws is niet-telbaar.

 • Jullie ontpopten zich tot ware kunstliefhebbers.
  √ Jullie ontpopten je tot ware kunstliefhebbers.

  Bij jullie hoort het wederkerend voornaamwoord je.

 • Twintigste verjaardag van de kernramp in Tsjernobyl herdacht.
  √ Twintigste verjaardag van de kernramp in Tsjernobyl.

  Twee gedachten zijn vermengd: het is de twintigste verjaardag van de kernramp; de kernramp wordt herdacht.

 • De slachtoffers zijn daardoor werkonbekwaam tot einde mei.
  √ De slachtoffers kunnen daardoor tot einde mei niet werken.

  De juiste term is arbeidsongeschikt (wie onbekwaam is, heeft de niet de juiste kennis of de juiste vaardigheden), maar het kan ook minder ambtelijk gezegd worden.

 • Mocht Roy Orbison nog leven, dan zou hij zondag zeventig geworden zijn.
  Als Roy Orbison nog leefde, dan zou hij zondag zeventig geworden zijn.

  Mocht is alleen mogelijk als de toestand in de bijzin werkelijkheid kan zijn: Roy Orbison is dood, daar valt niets meer aan te veranderen.

 • Ze vraagt dat het gelijke kansendecreet in die zin gewijzigd wordt.
  √ Ze vraagt dat het gelijkekansendecreet in die zin gewijzigd wordt.

  "Als we een samenstelling maken waar een woordgroep deel van uitmaakt, schrijven we alle delen aan elkaar vast", zegt de Woordenlijst. In dit geval gaat het om de woordgroep gelijke kansen.

 • element, efficiënt
  √ uitspraak: ee·lement, ef·ficiënt

  Let op het verschil tussen een open en gesloten lettergreep.

 •  

Taalmail 267 - 2 mei 2006

 • Alan Haydock werd met de draagberrie afgevoerd.
  √ Alan Haydock werd met de draagbaar / berrie afgevoerd.

  Draagberrie is een vermenging van draagbaar en berrie. Ook brancard [brang·kaar] is goed.

 • In Brussel zijn de eensgezinswoningen de helft duurder geworden.
  √ In Brussel zijn de eengezinswoningen de helft duurder geworden.

  Geen s na een. Het zijn woningen voor één gezin.

 • OVAM heeft plannen om honderden panden vervuild met asbest te saneren.
  √ OVAM heeft plannen om honderden panden die vervuild zijn met asbest te saneren.

  Een beknopte bijzin als vervuild met asbest is schrijftaal. In gesproken taal is een gewone bijzin gebruikelijker.

 • Maar de huurmoordenaar, die denkt daar anders over.
  √ Maar de huurmoordenaar denkt daar anders over.

  De constructie met die is niet ongewoon in de gesproken taal, maar wees er zuinig mee: veel luisteraars ergeren zich eraan.

 • De drie hadden gisteren met geweld een dame overvallen in Brugge.
  √ De drie hadden gisteren met geweld een vrouw overvallen in Brugge.

  Een dame is "een vrouw van zekere opvoeding en standing" (Van Dale), een lady. Zeggen we ooit dat een heer overvallen is? Met geweld overvallen is een beetje dubbelop.

 • Hij is een schrijver, een professor aan de universiteit en ook een goede muzikant.
  √ Hij is schrijver, docent / hoogleraar aan de universiteit en ook een goede muzikant.

  Bij beroepsaanduidingen gebruiken we doorgaans geen lidwoord, behalve als er een kwalificatie bij staat (een goede muzikant). Professor is in de eerste plaats een aanspreking.

 • lotto
  √ uitspraak: lot·too

  De eerste lettergreep (lot) is gesloten: de o is dus kort en dof. In toto zijn de twee o's wel helder en lang.

 •  

Taalmail 268 - 8 mei 2006

 • Frank, Wouter en Bea hebben onze duo's vervoegd.
  √ Frank, Wouter en Bea hebben zich bij onze duo's gevoegd.

  Werkwoorden worden vervoegd. Frank, Wouter en Bea hebben zich bij de duo's vervoegd / gevoegd. Al kan het ook veel eenvoudiger: ze zijn bij de duo's gaan zitten.

 • Ze hebben antibiotica gekregen die nog in de testfase was.
  √ Ze hebben antibiotica gekregen die nog in de testfase waren.

  Antibiotica is het meervoud van antibioticum.

 • Gelegen aan de Sint-Laurensrivier, ademt de stad een Europese sfeer uit.
  √ De stad, (die) gelegen (is) aan (de rivier) de Sint-Laurens, ademt een Europese sfeer uit.

  Een beknopte bijzin die de functie van uitbreidende bepaling heeft, moet volgen op het element waar hij betrekking op heeft.

 • In de Koensborre sloeg de bliksem in een huis in. De schouw werd vernield.
  √ De schoorsteen werd vernield.

  Een schouw is een schoorsteenmantel. Op het dak staat een schoorsteen.

 • Voor volgend schooljaar is een op de tien internaten al volzet.
  √ Voor volgend schooljaar is een op de tien internaten al volledig bezet.

  Volgens Taaladvies.net is volzet standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn: (helemaal) vol, (helemaal) bezet, volgeboekt, uitverkocht.

 • Tijdens de eerste drie stemrondes, waar nog een tweederde meerderheid vereist was, heeft links voornamelijk blanco gestemd.
  √ Tijdens de eerste drie stemrondes, waar nog een tweederdemeerderheid vereist was, heeft links voornamelijk blanco gestemd.

  Tweederdemeerderheid wordt als één woord gespeld omdat het een meerledige samenstelling is. Anders worden breukgetallen altijd met een spatie geschreven.

 • titel
  √ uitspraak: tie·təl

  Titel wordt met een korte heldere ie uitgesproken (dus niet als 'tittel'). Dat geldt ook voor file en kilo, die ook vaak ten onrechte met een doffe i uitgesproken worden.

 •  

Taalmail 269 - 15 mei 2006

 • Je hoeft daarvoor niet zo uitgedost te zijn als mij.
  √ Je hoeft daarvoor niet zo uitgedost te zijn als ik.

  Vul de zin aan en het is meteen duidelijk: je hoeft daarvoor niet uitgedost te zijn zoals ik uitgedost ben.

 • Wij gaan er in elk geval zijn!
  √ Wij zullen er in elk geval zijn!

  "In de standaardtaal kan gaan als groepsvormend werkwoord niet verbonden worden met hebben, zijn, gaan (inclusief afleidingen en samenstellingen), een hulpwerkwoord van modaliteit, (be)horen, dienen en durven, terwijl futurum en presens van die werkwoorden wel gebruikt kunnen worden", zegt de ANS.

 • Midway Island, letterlijk halverwege tussen de kusten van Noord-Amerika en Azië, is maar een stip in de Grote Oceaan.
  √ Midway Island, letterlijk halverwege tussen de kust van Noord-Amerika en die van Azië, is maar een stip in de Grote Oceaan.

  Als verwijzing met die of dat niet kan, is een constructie met het kernwoord in het meervoud wel gebruikelijk: de krant De Morgen en de krant De Standaard wordt dan de kranten De Morgen en De Standaard. Fraaier is: halverwege tussen Noord-Amerika en Azië.

 • Straks beslist de raadkamer in Antwerpen of de schutter blijft aangehouden.
  √ Straks beslist de raadkamer in Antwerpen of de schutter aangehouden blijft.

  Aangehouden gedraagt zich hier als een bijvoeglijk naamwoord en moet voor het werkwoord. Ook goed: ... of de schutter nog langer vastgehouden wordt.

 • Er volgen nog vier albums, waarvan de laatste "Tederheid" noemt.
  √ Er volgen nog vier albums, waarvan het laatste "Tederheid" heet.

  Album is onzijdig. Hij heet Robert, maar iedereen noemt hem Steve.

 • Het doet ons eraan herinneren dat beleggen op de beurs altijd een riskante zaak is.
  √ Het herinnert ons eraan dat beleggen op de beurs altijd een riskante zaak is.

  Twee formuleringen zijn verhaspeld: het doet ons eraan denken en het herinnert ons eraan.

 • Hij sprak alleen Frans en ik was de enige franstalige.
  √ Hij sprak alleen Frans en ik was de enige Franstalige.

  Afleidingen met de naam van een taal worden met een hoofdletter gespeld: on-Frans, Franssprekend. Werkwoorden vormen een uitzondering op die regel: verfransen.

 •  

Taalmail 270 - 22 mei 2006

 • Zowel bij de VLD, de N-VA als Vlaams Belang klinkt kritiek op de uitspraak van De Gucht.
  √ Zowel bij de VLD als bij de N-VA en Vlaams Belang klinkt kritiek op de uitspraak van De Gucht.

  Als het voorzetsel na zowel komt, moet het herhaald worden na als.

 • Overgevoeligheid aan voedsel, hoe ontstaat dat?
  √ Overgevoeligheid voor voedsel, hoe ontstaat dat?

  Bij overgevoelig en allergisch hoort het voorzetsel voor.

 • Brad Pitt is niet te spreken over het feit dat zijn moeder nog regelmatig met zijn ex Jennifer Aniston gaat koffietjes drinken.
  √ Brad Pitt is er niet over te spreken dat zijn moeder nog regelmatig met zijn ex, Jennifer Aniston, gaat koffiedrinken.

  Over het feit dat is niet fout, maar klinkt stroever dan er ... over. In België is koffietje niet ongewoon voor kopje koffie, maar het moet dan wel voor de werkwoorden staan: ... koffietjes gaat drinken.

 • In dit deel van het debat komt die andere oppositiepartij niet tussen.
  √ In dit deel van het debat neemt die andere oppositiepartij niet het woord.

  Tussenkomen is in deze betekenis geen standaardtaal.

 • Bedankt om langs te komen, Dirk.
  √ Bedankt voor het langskomen, Dirk. / Bedankt dat je bent langsgekomen, Dirk.

  Na bedankt gebruiken we geen constructie met om + infinitief.

 • Liedjes met een boodschap, vrijdag om 21u10 op Eén.
  √ Liedjes met een boodschap, vrijdag om 21.10 uur op Eén.

  Volgens de BIN-norm NBN Z 01-002 spellen we in niet-wetenschappelijke teksten tijdstippen als volgt: 21.10 u. of 21.10 uur.

 • trainen, trainer
  √ uitspraak: tree·nə(n), tree·nər.

  De Engelse leenwoorden trainen en trainer worden met een heldere ee uitgesproken, niet met een Franse èè.

 •  

Taalmail 271 - 29 mei 2006

 • Traditioneel wordt Cannes afgesloten met het AmFar-gala, een benefiet dat zeer nauw aan het hart ligt van gastvrouw Sharon Stone.
  √ Traditioneel wordt Cannes afgesloten met het AmFar-gala, een benefiet dat gastvrouw Sharon Stone zeer na aan het hart ligt.

  Iets ligt iemand na aan (= dicht bij) het hart. Taaladvies.net beschouwt nauw aan het hart als standaardtaal. Van Dale kent alleen na aan het hart.

 • Vrouwelijke leden moeten bij de mannen gaan poetsen, terwijl die bidden.
  √ Vrouwelijke leden moeten bij de mannen gaan schoonmaken, terwijl die bidden.

  Poetsen is volgens Van Dale al wrijvend schoonmaken: zilver, koper, schoenen, tanden poetsen we. Poetsen in de zin van "schoonmaken" is 'gewestelijk' volgens Van Dale.

 • Telkens we het verleden interpreteren, vermengen we het met een interpretatie van het heden.
  Telkens als we het verleden interpreteren, vermengen we het met een interpretatie van het heden.

  De bijzin begint eigenlijk met als, dat we versterken met het bijwoord telkens.

 • Leen ligt in haar bed. We gaan haar even proberen bellen.
  √ Leen ligt in haar bed. We gaan haar even proberen te bellen.

  Bij proberen gebruiken we te + infinitief. Ook goed: We gaan even proberen haar te bellen.

 • Het maakte hen wat nerveus en ze wilden de sketch er uithalen.
  √ Het maakte hen wat nerveus en ze wilden de sketch eruit halen.

  Ze halen de sketch uit het programma; ze halen de sketch eruit.

 • Onze producers zijn de beste in hun vak.
  √ Onze producers zijn de besten in hun vak.

  Het bijvoeglijk naamwoord krijgt een meervouds-n want het is zelfstandig gebruikt en verwijst naar personen.

 • omwenteling
  √ klemtoon: omwenteling

  Klemtoon op de eerste lettergreep.

 •  

Taalmail 272 - 5 juni 2006

 • Door een bermbrand in Haacht rijden er geen treinen tussen Mechelen en Leuven. Er zijn vervangbussen voorzien.
  √ Er worden vervangbussen ingezet.

  Voorzien is een letterlijke vertaling van het Franse werkwoord prévoir. In Nederland is vervangende bussen gebruikelijk.

 • Een Mechelse architect heeft plannen getekend voor een meer dan 500 meter hoge toren.
  √ Een Mechelse architect heeft plannen getekend voor een toren van meer dan 500 meter (hoog).

  Een meer dan 500 meter hoge toren is een constructie uit de geschreven taal. In gesproken taal is ze minder gebruikelijk.

 • De woonwinkel moet ervoor zorgen dat woon- en bouwsubsidies bij iedereen kenbaar gemaakt worden.
  √ De woonwinkel moet woon- en bouwsubsidies algemeen bekendmaken.

  Kenbaar maken betekent 'meedelen, uiten': zijn gevoelens, bedoelingen, wensen kenbaar maken. De zin wordt slanker als we ervoor zorgen dat schrappen. Bij iedereen kan letterlijk opgevat worden, algemeen is vager.

 • Met Frank Debleeckere is er voor het eerst sinds Marcel Van Langenhove in 1990 weer een Belgische scheidsrechter op een WK aanwezig.
  √ Frank Debleeckere is de eerste Belgische scheidsrechter op een WK na Marcel Van Langenhove in 1990.

  In de oorspronkelijke zin zit een grote tang, waardoor de zin lang lijkt en moeilijk te volgen is.

 • Als de commerciële televisie daar vanaf stapt, wordt ze leeg en onbeduidend.
  √ Als de commerciële televisie daarvan afstapt, wordt ze leeg en onbeduidend.

  In de infinitief luidt het afstappen van iets. Van en af horen dus niet bij elkaar. Vanaf is een voorzetsel dat het begin aangeeft: vanaf hier, vanaf deze maand.

 • Ze vertelden dat ze alleen nog gefocused zijn op hun drie kinderen.
  √ Ze vertelden dat ze alleen nog gefocust zijn op hun drie kinderen.

  Kussen, kuste, gekust. Focussen, focuste, gefocust.

 • Koeznetsova, Vaidišová, Sjarapova, Koernikova.
  √ klemtoon: Koeznetsova, Vaidišová, Sjarapova, Koernikova.

  De klemtoon wisselt. Hij ligt niet altijd op de o.

 •  

Taalmail 273 - 12 juni 2006

 • Er komt overmorgen geen speciale ministerraad over koopkracht en competitiviteit.
  √ Er komt overmorgen geen speciale ministerraad over koopkracht en concurrentievermogen.

  Competitiviteit is minder gebruikelijk en minder doorzichtig dan samenstellingen met concurrentie: concurrentievermogen, concurrentiekracht.

 • De helft van de zelfstandige ondernemers die vacatures aanbieden, krijgen weleens nepsollicitanten over de vloer.
  √ De helft van de zelfstandige ondernemers die vacatures aanbieden, krijgt weleens nepsollicitanten over de vloer.

  Gooi de zin om en het is meteen duidelijk: Van de zelfstandige ondernemers die vacatures aanbieden, krijgt de helft ...

 • Kim Clijsters neemt het morgen in haar kwartfinale op tegen de Zwitserse Martina Hingis. De voormalige nummer één van de wereld plaatste zich na winst tegen Shahar Peer uit Israël in drie sets.
  Hingis plaatste zich na winst tegen Shahar Peer uit Israël in drie sets.

  Verwijzen met een synonieme omschrijving ("de voormalige nummer één van de wereld") is vaak dubbelzinnig, zeker als beide speelsters de nummer één van de wereld zijn geweest.

 • Sinds de aardbeving van anderhalve week geleden is de vulkaan erger beginnen rommelen.
  √ Sinds de aardbeving van anderhalve week geleden is de vulkaan erger beginnen te rommelen.

  Te mag niet ontbreken.

 • De partij wil hogere werkloosheidsuitkeringen, maar voor een periode van maximum drie jaar.
  √ De partij wil hogere werkloosheidsuitkeringen, maar voor een periode van maximaal drie jaar.

  Maximum is een zelfstandig naamwoord.

 • In Parijs is een verzameling van 296 art deco-voorwerpen geveild voor 50 miljoen euro.
  √ In Parijs is een verzameling van 296 art-decovoorwerpen geveild voor 50 miljoen euro.

  In een samenstelling met meer dan één anderstalig deel staat er een streepje tussen de anderstalige delen: ad-hoccommissie, pro-Deozaak. Voor Engelse woorden gelden andere regels.

 • burgemeester
  √ klemtoon: burgemééster

  De klemtoon ligt op mees.

 •  

Taalmail 274 - 10 juli 2006

 • Prins Laurent is gevallen met de moto.
  √ Prins Laurent is gevallen met de motor.

  Moto is een Franse verkorting. In het Nederlands spreken we over een motorfiets of een motor.

 • De herstellingswerken aan de bovenleiding tussen Brussel en Denderleeuw lopen daardoor vertraging op.
  Het herstellen van de bovenleiding tussen Brussel en Denderleeuw loopt daardoor vertraging op.

  Correct is herstellingswerkzaamheden, maar het kan ook korter.

 • Premier Verhofstadt laat weten dat de handelswijze van de prins niet door de beugel kan.
  √ Premier Verhofstadt laat weten dat de handelwijze van de prins niet door de beugel kan.

  Geen tussen-s in handelwijze. In samenstellingen met handel in economische zin gebruiken we wel een tussen-s: handelsrechtbank, handelsoverschot.

 • Ook de vrouwelijke rapper Diam's en oude soulreus James Brown, net als reggaester Burning Spear maakten hun opwachting.
  √ Ook de vrouwelijke rapper Diam's en oude soulreus James Brown maakten hun opwachting, net als reggaester Burning Spear.

  Een luisteraar kan de zin makkelijker volgen als het werkwoord meer vooraan in de zin staat.

 • "Hij zou beter wat meer spelen en minder lullen", merkte een bijdehandse festivalganger op.
  √ "Hij zou beter wat meer spelen en minder lullen", merkte een bijdehante festivalganger op.

  Het bijdehandse paard is het paard aan de linkerkant van het span. Een schrandere festivalganger is bijdehand. Let op de verbuiging: bijdehand, bijdehante, bijdehanter, bijdehandst.

 • Vinck blijft erbij dat hij toendertijd, in de jaren zeventig, niet wist dat asbest dodelijk kon zijn.
  √ Vinck blijft erbij dat hij toentertijd, in de jaren zeventig, niet wist dat asbest dodelijk kon zijn.

  Indertijd, maar toentertijd.

 • Het Spaanse dopingschandaal zorgt ervoor dat de topfavorieten Jan Ullrich en Ivan Basso morgen niet aan de start van de Tour verschijnen.
  Als gevolg van / Door het Spaanse dopingschandaal verschijnen de topfavorieten Jan Ullrich en Ivan Basso morgen niet aan de start van de Tour.

  Gebruik eens een ander woord dan zorgen voor. Of gooi de zin helemaal om.

 •  

Taalmail 275 - 17 juli 2006

 • Duurzame landbouwmethodes kunnen de bodemerosie tot een fractie herleiden.
  √ Duurzame landbouwmethodes kunnen de bodemerosie grotendeels voorkomen / tot een minimum beperken.

  Herleiden is letterlijk vertaald Frans (réduire).

 • Hij was een tv-pionier en heeft een indrukwekkende cv met tv- en filmrollen.
  √ Hij was een tv-pionier en heeft een indrukwekkend cv met tv- en filmrollen.

  De cv is de centrale verwarming. Het cv is het curriculum vitae.

 • De recente belofte tot versoepeling van de blokkade van Libanon moet toelaten dat buitenlandse hulpgoederen ter plaatse kunnen worden gebracht om de burgerbevolking te helpen.
  √ Als de blokkade van Libanon - zoals beloofd - versoepeld wordt, kunnen buitenlandse hulpgoederen worden geleverd om de burgerbevolking te helpen.

  De zin is in naamwoordstijl geschreven (de recente belofte tot versoepeling), toelaten is letterlijk vertaald Frans (permettre) en de combinatie van toelaten en kunnen is dubbelop.

 • Ook in Mol reed omstreeks 3.50 uur een personenauto tegen een boom aan Ezaart.
  √ Ook in Mol reed omstreeks 3.50 uur een personenauto tegen een boom bij / in Ezaart.

  Verkeerd voorzetsel.

 • Hoe Ait Oud daarop heeft gereageerd, is niet bekend. Voor zover bekend heeft hij nog niets bekend.
  √ Hoe Ait Oud daarop heeft gereageerd, is niet bekend. Naar verluidt heeft hij nog geen bekentenissen afgelegd.

  Moet er nog bekend zijn?

 • De afgelopen dagen zorgde de hitte ervoor dat er overdag minder volk was dan de voorgaande jaren.
  √ De afgelopen dagen was er door de hitte minder volk dan de voorgaande jaren.

  De "zorgen voor"-zin van de week.

 • Tijdens de 21-julifeesten mag de watermaatschappij geen verkoeling brengen.
  √ Tijdens de 21 julifeesten mag de watermaatschappij geen verkoeling brengen.

  Als het eerste deel van een woordgroep een getal in cijfers is (hier 21 juli), dan behouden we de spatie in een samenstelling.