Taalbronnen

 

 

logo Taalunie

De Nederlandse Taalunie biedt onlinetaaladvies aan. U vindt er een antwoord op ruim 1800 taalvragen. De adviezen in deze bank hebben het fiat gekregen van het Taaladviesoverlegcomité van de Nederlandse Taalunie. Ze kunnen worden beschouwd als hét antwoord op de vraag. Ruud Hendrickx, de taaladviseur van de VRT, is lid van het Taaladviesoverlegcomité.

 

 

logo Team Taaladvies

Bij de taaladviesdienst van de Vlaamse overheid krijgt u advies over spelling, leestekens, woordgebruik, grammatica, uitspraak, tekstconventies zoals titulatuur en adressering, formulering en stijl. Team Taaladvies geeft ook informatie over woordenboeken, naslagwerken, taaltijdschriften en andere taalbronnen.

 

 

logo Van Dale

U kunt gratis zoeken in de basisversie van woordenboeken van Van Dale. Voor de volledige versies moet u een abonnement nemen.

 

 

logo Groene Boekje

Het Groene Boekje is de spellingbijbel van het Nederlands. In de Leidraad worden de officiële regels van de Nederlandse spelling uitgelegd. De eigenlijke woordenlijst bevat duizenden ingangen.

 

 

logo ANS

De Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) is ook in elektronische vorm beschikbaar. De E-ANS bestaat uit tekstonderdelen die overeenkomen met de hoofdstukken, paragrafen en subparagrafen uit het boek en die net als in het boek een aparte titel hebben. Voor het opzoeken van bepaalde kwesties staan de gebruiker twee registers ten dienste.

 

 

logo Meldpunt Taal

Het Meldpunt Taal verzamelt alles wat u over taal te melden hebt: nieuwe woorden, opmerkelijke uitspraken, kromme zinnen, ergernissen.

 

 

logo Onze Taal

Het Nederlandse Genootschap Onze Taal beantwoordt op zijn pagina’s honderden taalvragen. Daarnaast biedt de website een uitgebreide verzameling koppelingen naar andere taalpagina’s op het internet.

 

 

logo Taalhelden

In 1500 jaar is het Nederlands een wereldtaal geworden. Met zijn 23 miljoen sprekers behoort het tot de vijftig meest gesproken talen. Op het internet is het een van de tien vaakst gebruikte talen.

 

 

logo Etymologiebank

Het doel van de etymologiebank is "alle belangrijke etymologische publicaties van het Nederlands op woordniveau aan te bieden op één centraal punt en in chronologische volgorde: van de recentste publicaties tot de oudste. Zo kunnen geïnteresseerde taalliefhebbers de herkomst van Nederlandse woorden opzoeken op de website."

 

 

logo Woordenlijst Diversiteit

Dikwijls kijken collega’s onzeker als ze mensen met een handicap of met een migratieachtergrond willen benoemen of aanspreken. Of er zijn woorden over seksuele geaardheid en identiteit die niet helemaal duidelijk zijn. Soms ben je voorzichtig omdat je iemand niet wilt kwetsen. Of misschien zijn er al zoveel nieuwe woorden opgedoken, dat je door de bomen het bos niet meer ziet.

 

 

logo Woordcombinaties

Woordcombinaties is een online naslagwerk in ontwikkeling dat geavanceerde leerders en gebruikers van het Nederlands ondersteunt bij het gebruiken van woorden in context. Voorlopig kan er alleen gezocht worden op werkwoorden uit de lemmalijst. Later zullen ook voorbeeldzinnen en combinatiemogelijkheden voor substantieven beschikbaar komen. De tool is ontwikkeld door het Instituut voor de Nederlandse Taal.

 

 

logo Combinatiewoordenboek

Woorden worden meestal in combinatie met andere woorden gebruikt. Voor anderstaligen maar ook voor moedertaalsprekers is het gebruik van de juiste combinatie van zelfstandig naamwoord en werkwoord moeilijk. In het Combinatiewoordenboek worden dergelijke gangbare vaste verbindingen beschreven.

 

 

logo Synoniemennet

De synoniemendatabank bestaat uit een grote lijst met trefwoorden met elk daaraan gekoppeld een set synoniemen. De set kan als een tabel of grafisch weergegeven worden.

 

 

logo Transcriptor

De Transcriptor geeft Russische persoonsnamen, aardrijkskundige aanduidingen en woorden weer in de schrijfwijze die voor het Nederlandse taalgebied gebruikelijk of aanbevolen is. Het programma is ontwikkeld door de Radboud Universiteit met de medewerking van de VRT en de NOS.

 

 

logo Nedbox

NedBox is een website om Nederlands te oefenen. Dat kun je op een leuke manier doen, via tv-fragmenten en krantenartikels. NedBox is een samenwerking tussen verschillende organisaties, met de KU Leuven als promotor en de VRT als een van de partners. Het Europees Integratiefonds en de Vlaamse overheid ondersteunen het project.

 

 

logo spelling.nl

Op de website staat veel informatie over spelling. Vrijwel ieder aspect wordt behandeld. Daarnaast zijn er vele gratis spellen omtrent spelling te spelen zoals een dictee, Flappybird en Spiders.

 

 

logo GTB.nl

In de Geïntegreerde Taalbank is onder meer het Woordenboek der Nederlandsche Taal te vinden, een van de grootste woordenboeken, zo niet het grootste, ter wereld. De woordenboeken hebben vooral een filologische waarde.

 

 

logo ANW

Het Algemeen Nederlands Woordenboek is een project van de Nederlandse Taalunie. Het woordenboek wil het moderne Nederlands beschrijven. Het is een werk in uitvoering: het woordenboek is nog niet af.