Taalbronnen

 

Taalunie

logo NTU

De Nederlandse Taalunie biedt op het Taalunieversum onlinetaaladvies aan. U vindt er een antwoord op ruim 1200 taalvragen. De adviezen in deze bank hebben het fiat gekregen van het Taaladviesoverlegcomité van de Nederlandse Taalunie. Ze kunnen worden beschouwd als hét antwoord op de vraag. Ruud Hendrickx, de taaladviseur van de VRT, is lid van het Taaladviesoverlegcomité.

 

Taaltelefoon

logo Taaltelefoon

Bij de Taaltelefoon krijgt u advies over spelling, leestekens, woordgebruik, grammatica, uitspraak, tekstconventies zoals titulatuur en adressering, formulering en stijl. De Taaltelefoon geeft ook informatie over woordenboeken, naslagwerken en tijdschriften over taal, over nieuwe informatiebronnen over taal op cd-rom en op het internet, en over organisaties die zich met het Nederlands en met taaladvisering bezighouden.

 

Van Dale

logo Van Dale

U kunt gratis zoeken in de basisversie van woordenboeken van Van Dale. Voor de volledige versies moet u een abonnement nemen.

 

Het Groene Boekje

logo Groene Boekje

Het Groene Boekje is de spellingbijbel van het Nederlands. In de Leidraad worden de officiële regels van de Nederlandse spelling uitgelegd. De eigenlijke woordenlijst bevat duizenden ingangen.

 

De Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS)

logo ANS

De Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) is ook in elektronische vorm beschikbaar. De E-ANS bestaat uit tekstonderdelen die overeenkomen met de hoofdstukken, paragrafen en subparagrafen uit het boek en die net als in het boek een aparte titel hebben. Voor het opzoeken van bepaalde kwesties staan de gebruiker twee registers ten dienste.

 

Meldpunt Taal

logo Meldpunt Taal

Het Meldpunt Taal verzamelt alles wat u over taal te melden hebt: nieuwe woorden, opmerkelijke uitspraken, kromme zinnen, ergernissen.

 

Genootschap Onze Taal

logo Onze Taal

Het Nederlandse Genootschap Onze Taal beantwoordt op zijn pagina's honderden taalvragen. Daarnaast biedt de website een uitgebreide verzameling koppelingen naar andere taalpagina's op het internet.

 

Taalhelden

logo Taalhelden

In 1500 jaar is het Nederlands een wereldtaal geworden. Met zijn 23 miljoen sprekers behoort het tot de vijftig meest gesproken talen. Op het internet is het een van de tien vaakst gebruikte talen.

 

Etymologiebank

logo Etymologiebank

Het doel van de etymologiebank is "alle belangrijke etymologische publicaties van het Nederlands op woordniveau aan te bieden op één centraal punt en in chronologische volgorde: van de recentste publicaties tot de oudste. Zo kunnen geïnteresseerde taalliefhebbers de herkomst van Nederlandse woorden opzoeken op de website."

 

Woordenlijst VRT Diversiteit

logo Woordenlijst Diversiteit

Dikwijls kijken collega's onzeker als ze mensen met een handicap of met een migratieachtergrond willen benoemen of aanspreken. Of er zijn woorden over seksuele geaardheid en identiteit die niet helemaal duidelijk zijn. Soms ben je voorzichtig omdat je iemand niet wilt kwetsen. Of misschien zijn er al zoveel nieuwe woorden opgedoken, dat je door de bomen het bos niet meer ziet.

 

Combinatiewoordenboek

logo Combinatiewoordenboek

Woorden worden meestal in combinatie met andere woorden gebruikt. Voor anderstaligen maar ook voor moedertaalsprekers is het gebruik van de juiste combinatie van zelfstandig naamwoord en werkwoord moeilijk. In het Combinatiewoordenboek worden dergelijke gangbare vaste verbindingen beschreven.

 

Synoniemen.net

logo Synoniemennet

De synoniemendatabank bestaat uit een grote lijst met trefwoorden met elk daaraan gekoppeld een set synoniemen. De set kan als een tabel of grafisch weergegeven worden.

 

Transcriptor

logo Transcriptor

De Transcriptor geeft Russische persoonsnamen, aardrijkskundige aanduidingen en woorden weer in de schrijfwijze die voor het Nederlandse taalgebied gebruikelijk of aanbevolen is. Het programma is ontwikkeld door de Radboud Universiteit met de medewerking van de VRT en de NOS.

 

Nedbox

logo Nedbox

NedBox is een website om Nederlands te oefenen. Dat kun je op een leuke manier doen, via tv-fragmenten en krantenartikels. NedBox is een samenwerking tussen verschillende organisaties, met de KU Leuven als promotor en de VRT als een van de partners. Het Europees Integratiefonds en de Vlaamse overheid ondersteunen het project..