succes

Algemeen Nederlands is: succes hebben (❌ kennen).