stroom / rivier

Rivier is het gewone woord, stroom is schrijftalig, technisch en literair.

In het Frans wordt onderscheid gemaakt tussen rivière en fleuve: een fleuve is een grote rivier die in zee uitmondt. In het Nederlands wordt dat onderscheid niet gemaakt.

Stroom wordt vooral figuurlijk gebruikt: een stroom van klachten.