stroom / rivier

‘Rivier’ is het gewone woord, ‘stroom’ is schrijftalig, technisch en literair.

In het Frans wordt onderscheid gemaakt tussen ‘rivière’ en ‘fleuve’: een ‘fleuve’ is een rivier die in zee uitmondt. In het Nederlands wordt dat onderscheid niet gemaakt.

‘Stroom’ wordt vooral figuurlijk gebruikt: een stroom van klachten.