social distancing

‘Social distancing’ is een maatregel om de verspreiding van een ziekte te voorkomen, door het mijden van openbare gelegenheden en het afstand houden van anderen in het algemeen.

Er is (nog) geen geijkte Nederlandse term voor. Mogelijke omschrijvingen zijn:

  • de beperking van sociale contacten
  • het bewaren van afstand in het openbaar leven

De Wereldgezondheidsorganisatie geeft de voorkeur aan ‘physical distancing’, omdat ‘social distance’ (net zoals ‘sociale afstand') betrekking heeft op de afstand tussen de sociale klassen, op de mate waarin sociale klassen met elkaar contact hebben.

‘Physical distancing’ geven we in het Nederlands weer met:

  • (fysiek) afstand houden
  • fysieke distantie

Het element ‘afstand’ is ook terug te vinden in:

  • zich aan de afstandsregels houden
  • een veilige afstand bewaren, garanderen