samenhorigheid, saamhorigheid

Beide varianten zijn correct.

In België is ‘samenhorigheid’ het gebruikelijkste woord, in Nederland ‘saamhorigheid’.