privé

Wat anderen niet aangaat of voor anderen niet toegankelijk is, is privé.

De tegenhanger van de overheidssector noemen we:

  • de particuliere sector
  • de privésector
  • het bedrijfsleven
  • de bedrijven

De verkorte vorm ‘de privé’ is te informeel voor verslaggeving.