perimeter

‘Perimeter’ is in de eerste plaats een wiskundige term. Het is synoniem met ‘omtrek’.

Bij uitbreiding wordt ‘périmètre’ in het Frans ook gebruikt voor de omtrek van een gebied waarbinnen speciale maatregelen van kracht zijn, en voor dat afgebakende gebied zelf. In het Nederlands noemen we dat eerder een ‘veilige zone’, een ‘gevarenzone’ of een ‘gevaarlijk gebied’.

De politie stelt in Vlaanderen veiligheidsperimeters in. In gewonemensentaal betekent dat dat ze een gebied hebben afgezet.