overslapen (zich -)

Standaardtaal in België.

Algemeen Nederlands is: zich verslapen.