overmaken

Algemeen Nederlands is: geld overmaken.

Daarnaast wordt in België ‘overmaken’ vooral in de geschreven taal gebruikt voor:

 • bezorgen
 • doen toekomen
 • doorgeven
 • meedelen
 • opsturen
 • overbrengen
 • overdragen
 • overhandigen
 • toezenden
 • voorleggen

Voorbeelden:

 • Het jaarverslag is overgemaakt aan de Provinciale Jeugddienst.
  Het jaarverslag is voorgelegd/bezorgd aan de Provinciale Jeugddienst.
 • Ik moet u de hartelijke groeten van de kardinaal overmaken.
  Ik moet u de hartelijke groeten van de kardinaal overbrengen.
 • Kunt u mij die informatie met de post overmaken?
  Kunt u mij die informatie opsturen?

In juridische taal worden documenten ‘overgelegd’ aan de rechtbank.