oud

Het voorvoegsel ‘oud-’ komt voor in persoonsaanduidingen. De samenstellingen krijgen een streepje.

  • oud-leerling
  • oud-strijder
  • oud-gedelegeerdbestuurder

Het komt ook voor in bijvoeglijke naamwoorden die naar een vroegere toestand verwijzen. Dergelijke samenstellingen krijgen een streepje.

  • oud-Griekse kunst

Ook in plaatsnamen komt het voor. Dergelijke namen krijgen een streepje.

  • Oud-Heverlee

In taalnamen krijgt ‘oud’ een hoofdletter. De combinaties hebben geen streepje.

  • Oudgrieks
  • Oudgriekse woorden

‘Oud’ kan wel bijvoeglijk naamwoord zijn bij zaken. Het is synoniem met ‘voormalig’ of ‘vroeger’.

  • de oude brandweerkazerne (niet: de oud-brandweerkazerne)
  • de Oude Schelde