opzet

‘Opzet’ is doorgaans een de-woord in de betekenis van ‘plan’ of ‘bedoeling’.

  • De opzet van het onderzoek werd uitvoerig toegelicht.

‘Het opzet’ is negatief en impliceert vaak opzettelijkheid.

  • Hij schoot met het opzet te doden.