optimaal (zo - mogelijk)

‘Optimaal’ betekent ‘zo goed mogelijk’.

  • De ruimte moet optimaal gebruikt worden.

In ‘zo optimaal mogelijk’ heeft ‘optimaal’ de afgezwakte betekenis van ‘goed’. De naslagwerken maken geen bezwaar tegen de combinatie. Voor sommige taalgebruikers klinkt ze dubbelop.

  • De ruimte moet zo optimaal mogelijk gebruikt worden.