opportuniteit

‘Opportuniteit’ betekent in de eerste plaats ‘gepastheid van tijd of gelegenheid’.

  • Goed onderbouwde adviezen worden uit politieke opportuniteit genegeerd.

Vooral in België wordt ‘opportuniteit’ gebruikt in de betekenis van ‘gelegenheid, kans’. Het Frans of het Engels is nooit veraf.

  • “We zien migratie nu als een opportuniteit, niet als een bedreiging”, zei de forumvoorzitter.
    Liever: “We zien migratie nu als een kans, niet als een bedreiging”, zei de forumvoorzitter.
  • We bieden goede carrièreopportuniteiten in een dynamische en interessante werkomgeving.
    Liever: We bieden goede carrièremogelijkheden in een dynamische en interessante werkomgeving.

Ongetwijfeld is er invloed van het populaire SWOT-model. ‘SWOT’ staat voor ‘strengths, weaknesses, opportunities, threats’. Het model analyseert de sterktes en zwaktes van een onderneming en haar kansen en bedreigingen in de markt.