opkuisen

Belgisch-Nederlandse spreektaal.

Algemeen Nederlands zijn:

  • in orde brengen (bv. de boekhouding)
  • leegmaken (bv. een map op de computer)
  • opdweilen
  • opschonen (bv. een computer, een bestand)
  • opvegen
  • schoonmaken
  • schoonvegen