onrechtstreeks

Standaardtaal in België voor: indirect.

De min of meer vaste verbinding ‘rechtstreeks of onrechtstreeks’ kan ook weergegeven worden met: rechtstreeks of zijdelings, direct of indirect.

  • De directie behandelt vraagstukken van financiële en financieel-economische aard, voor zover het ministerie daar rechtstreeks of zijdelings bij betrokken is.