omwille van

‘Omwille van’ drukt in het algemeen Nederlands een doel uit. Het is synoniem met:

 • ter wille van
 • ten behoeve van
 • ten bate van
 • in het belang van

Voorbeelden:

 • Omwille van de snelheid bevat de website geen foto’s. (= om de snelheid niet in het gedrang te brengen)
 • Hillary Clinton vindt dat ouders die willen scheiden, omwille van de kinderen bij elkaar moeten blijven.

In Belgisch-Nederlands kan ‘omwille van’ ook een gevolg uitdrukken, maar volgens Taaladvies.net is het niet duidelijk of dat gebruik tot de standaardtaal in België gerekend kan worden.

Gebruik daarom liever voorzetsels als:

 • wegens
 • vanwege
 • door
 • om

Voorbeelden:

 • Vanwege de werkzaamheden is de straat helemaal afgesloten.
 • Door de regeringscrisis is de zaak nog niet geregeld.
 • Als gevolg van de weersomstandigheden heeft het vliegtuig een noodlanding moeten maken.
 • Wegens het slechte weer kan het feest niet doorgaan.
 • Om redenen van veiligheid moet de nieuwe spoorlijn geheel worden afgeschermd.
 • De schilder is vooral bekend om zijn werk.

Constructies met ‘omwille van’ leiden tot naamwoordstijl. Probeer ze te vermijden en gebruik werkwoorden.

 • Omwille van de ruimtebesparing hebben we sommige reacties ingekort.
  Beter: Om ruimte te besparen hebben we sommige reacties ingekort.
 • Ben je nu geliefd bij bepaalde mensen omwille van het feit dat je beroemd bent geworden?
  Beter: Ben je nu geliefd bij bepaalde mensen doordat je beroemd bent geworden?