omliggende

‘Omliggende’ is een bijvoeglijk naamwoord.

  • Het meer voorzag de omliggende gebouwen van water.

Niet gebruiken als zelfstandig naamwoord. Algemeen Nederlands zijn:

  • omgeving
  • omtrek

Voorbeelden:

  • ❌ Hij is een van de beste slagers van Gent en omliggende.
    Hij is een van de beste slagers van Gent en omgeving.
  • ❌ De abdij bezat verschillende parken en huizen hier in het omliggende.
    De abdij bezat verschillende parken en huizen hier in de omtrek.