nijverheid

‘Nijverheid’ is verouderd, behalve in een paar samenstellingen en combinaties.

  • de bouwnijverheid
  • handel en nijverheid

Het gewone woord is ‘industrie’.

  • de metaalverwerkende industrie
  • de textielindustrie