niet het minst / niet in het minst

‘Niet het minst’ en ‘niet in het minst’ betekenen het tegenovergestelde.

‘Niet het minst’ betekent: vooral.

  • De komende nacht moet raad brengen, niet het minst over een sociaal plan.
  • De internationale gemeenschap, niet het minst de EU, moet haar politieke invloed aanwenden.

‘Niet in het minst’ betekent: helemaal niet.

  • Het was duidelijk dat het gesprek hem niet in het minst interesseerde.
  • De uitspraak van de rechter deert haar niet in het minst.

Taaladvies.net maakt geen bezwaar tegen het gebruik van ‘niet in het minst’ in de zin van ‘niet het minst’. Bij de VRT maken we het onderscheid wel.